Yeni İş Hukuku Uygulamaları

Konferans / İnsan Kaynakları

19 Ocak 2013, Cumartesi

09:30 - 17:00

Ücretli

Etkinlik Detayları

Değişen Kanunlarla Gelen Yeni Yükümlülükler, Karşılaşılabilecek Sorunlar ve Alınması Gereken Önlemler Hakkında Önemli Kriterler

İşletmelerin değer kaynağı çalışanlarıdır. Her şey iyi giderken birden sürprizlerle ortaya çıkabilecek hukuksal çatışmalar işletmenin enerjisini ve doğasını olumsuz etkilemekte ve gerekli durumlarda yapılan iş sözleşmelerinin feshi ile birlikte kalan çalışanlarda da umutsuzluk, kulisleşme ve moral bozukluğu baş göstermektedir.

Bu dönem çalışma hukuku alanındaki bir dizi mevzuat değişikliğinin gündeme geldiği bir dönemi temsil etmektedir. Toplu İş İlişkileri, İş Güvencesi Düzenlemeleri, Ticaret Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Borçlar Kanunu’ndaki değişiklikler işletmeler için hayati önem taşıyacak yükümlülükleri getirmiştir.

Zirve Programı, işletmelerin insan kaynakları uygulamalarında karşılaşacakları muhtemel hukuksal problemleri özellikle son dönemdeki mevzuata ilişkin gelişmeler ışığında nasıl ele alacakları ve geliştirmeleri gereken çözümsel alternatiflerin neler olması gerektiği konusunda katılımcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

İşletmelerde tüm çalışanların ve siz yöneticilerin huzuru; mevzuata hakim ve kendisini geliştirmesi için destek verdiğiniz İnsan Kaynakları departmanlarınız ile mümkündür….

Konferans Kapsamı:
- "Son Yasal Düzenlemelerle Genel Çalışma Yaşamında Gelecek Beklentileri"
- "Ticaret Kanunundaki Güncel Gelişmelerin İşletmelere Etkisi"
- "Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatındaki Gelişmeler"
- "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Gelen Yeni Yükümlülükler"
- "Yeni Borçlar Kanununda Çalışma Hayatına İlişkin Düzenlemeler "
- "Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Yeni Uygulamalar, Yaptırımlar"
- "Çalışma Hayatında Değişen Ezberler, İşletmelerde Entegrasyon Nasıl Mümkün Olacak"
- "Potansiyel Senaryolar, Olası Riskler, Problemler ve Çözüm Önerileri"
- "Soru ve Cevaplarla Yeni Çalışma Hayatı Üzerine İşletme Pratikleri"

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Sheraton İstanbul Maslak Hotel
İstanbul / Şişli / MASLAK
Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii
Etkinlik Konuları