Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi

Kongre / Sağlık-Tıp

19 Mart 2014, Çarşamba - 23 Mart 2014, Pazar

09:00 - 12:30

Ücretli

Etkinlik Detayları

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı işbirliğinde, 19 - 23 Mart 2014 tarihlerinde “Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi düzenlenecektir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmıştır. Ayrılmaz bir bütün olan çevre ve halk sağlığı kavramları ise; hastalığı önlemeyi, sağlığı ve bir bütün olarak halkın ömrünü uzatmayı ve sağlığı destekleyici ortamlar oluşturmayı hedefleyen düzenlenmiş tüm önlemleri ifade etmektedir. Halkın sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı anayasamızın 56’ncı maddesi ile güvence altına alınmıştır. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirliliğini önlemek devletin ve vatandaşın görevidir.

Beşeri hijyeni ile ilgili olanlarından insektisitlere; kişisel ve umumi alanlarda kullanılanlarından içme suyu dezenfektanlarına; veteriner hijyeni ile ilgili olanlarından kutu içi koruyuculara kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alan biyosidal ürünler, temelde insanı, ürünleri ve faaliyet alanlarını, hayvanları ve çevreyi zararlıların olumsuz etkilerinden koruma amacıyla kullanılmaktadırlar.

Avrupa Birliği’nde biyosidal ürünlerin piyasaya arzı, piyasada bulundurulması ve kullanımını düzenleme süreci 1998/8/EC sayılı ve kısaca Biyosidal Ürünler Direktifi olarak adlandırılan yönetmelik ile başlamış, 528/2012/EU sayılı ve kısaca Biyosidal Ürünler Regülasyonu olarak adlandırılan tüzük ile devam etmektedir. Biyosidal ürünlerin piyasaya arzı, piyasada bulundurulması ve kullanımını düzenlerken amacı insanların ve hayvanlarının sağlığını ve çevreyi korumak olan ihtiyat prensibi daima göz önünde bulundurulmaktadır.

Ülkemizde, 31 Aralık 2009 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ile başlayan biyosidal ürünlerin inceleme, değerlendirme, ruhsatlandırma ve piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri yanında Biyosidal Ürünler Regülasyonu’na uyum çalışmaları Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütülmektedir.

Bu çalışmaları daha geniş kesimlerle paylaşmak ve bilimsel zemine oturtmak amacıyla 19 – 23 Mart 2014 tarihleri arasında WOW Kremlin Palace Hotel'de gerçekleştirilecek olan Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi'nde sizleri aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Topkapı - Kremlin Palace Hotel
Antalya / Aksu / AKSU
Kundu Köyü, Çalkaya
Etkinlik Konuları