Uluslararası İstanbul Finans Kongresi

Kongre / Finans-Ekonomi

30 Mayıs 2013, Perşembe - 31 Mayıs 2013, Cuma

09:30 - 20:00

Ücretli

Etkinlik Detayları

"Uluslararası İstanbul Finans Kongresi - 2013 ", kaynaklar ve gereksinimlerin optimal bileşiminde finansal inceleme ve değerlendirmelere bir ortam sunmak üzere planlanmıştır. Her alanda olduğu gibi, finans alanında da çözümlemeler, önermeler , eylemler ve sonuç irdelemeleri bütününün önemini vurgulayan ifade ile ana konusu "Finansal Optimaller, Algılamalar ve Politikalar" olarak belirlenen Kongrenin, akademisyenler, bürokratlar, teknokratlar ve uzmanların bir araya gelerek araştırma ve incelemelerini birbirleriyle paylaştığı bir toplantı olması hedeflenmiştir.

İngilizce veya Türkçe olarak sunulabilecek Kongre bildirileri, Kongre Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek, kabul edilenler tam metin olarak kongre CD' sinde yer alacaktır. Kongrede sunulan çalışmaların yazarları çalışmalarını Kongre Dergileri sayfamızda gösterilen bilimsel dergilere, bu dergilerin başvuru ve hakemlik süreçleri ve kuralları çerçevesinde sunabilirler.

KONGRE BİLDİRİ KONULARI

Finansal Piyasalar, Kurumlar ve Hizmetler

 • Finansal Kurumlar ve Hizmet Yapıları
 • Bankacılık Kuramı ve Uygulamaları
 • Merkez Bankacılığı ve Para Politikaları
 • Kredi derecelendirme
 • Risk Sermayesi
 • Finansal Krizler
 • Finansal Risk Yönetimi ve Sigortacılık
 • Uluslararası Finansal Piyasalar ve Düzenlemeler
 • Emeklilik Fonları
 • Sosyal Güvenlik Sistemleri
 • Borsalarda Güncel Gelişmeler
 • Piyasa Etkinliği
 • Mortgage Yapıları ve Riskleri
 • Piyasa Entegrasyonu ve Faiz Oranları
 • Hazine Yönetimi
 • Volatilite
 • Yatırım Fonları - Hedge Fonları
 • Türev ürünler

Finans Kuramı, Çözümleme Yöntemleri ve Uygulamalar

 • Finansal Süreçler ve Stokastik Analiz
 • Finansal Karar Kuramı ve Optimalite
 • Finansal Temel ve Teknik Analiz Yöntemleri ve Araçları
 • Finansal Risk Yönetimi
 • Aktüeryal Risk Yönetimi
 • Piyasa Entegrasyonu ve Faizler
 • Çalışma Sermayesi
 • Varlıklar Yönetimi
 • Kar payı Politikası
 • Risk, Getiri ve Portföy Yönetimi
 • Piyasa Etkinliği
 • Sermaye Bütçeleme
 • Performans Değerleme
 • Şirket Değerleme
 • Ekonomik Katma Değer - Piyasa Katma Değeri
 • Volatilite
 • Yatırım Fonları - Hedge Fonları-Risk Yönetimi
 • İflas ve tasfiye
 • Birleşme ve satın alma
 • Türev Ürünler ve Risk Yönetimi
 • Finansal Raporlama ve Finansal Bilgi
 • Borsalarda Güncel Gelişmeler
 • Piyasa Etkinliği
 • Finansal Modeller, Veri analizi ve İstatistik Sonuç Çıkarımı
 • Yüksek Frekanslı Finansal Zaman Dizileri Modelleri ve Çözümleme
 • Davranışsal Finans
 • Finansal Bilgi Sistemleri ve Bilişim Teknolojileri

Finansal Ekonomi

 • Finans Sektörü-Yatırımlar-Ekonomik Gelişme ve Kalkınma
 • Finansal Makroekonomik Modeller ve Çözümlemeler
 • Sektörel Modeller ve Finansal Çözümlemeler
 • Firma Düzeyinde Finansal Modeller ve Çözümlemeler
 • Finansal Ekonomi Teorisi ve Politikalar
 • Finansal Ekonomik Sistemler
 • Tüketici Ekonomisi
 • Emek Ekonomisi
 • Piyasa Yapısı ve Fiyatlama
 • Para Politikaları
 • Ekonomi ve Finans Sosyolojisi
 • Refah Ekonomisi
 • Globalleşme ve Gelir Dağılımı
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Küresel Ekonomi ve Çokuluslu Şirketler
 • Yoksulluk
 • Sermaye Hareketleri
 • Bütçe Açığı,  Kamu Borcu ve Finansal Piyasalar
 • Vergi Sistemleri
 • Merkez Bankacılığı ve Para Politikaları
 • Finansal Krizler
 • Cari İşlemler Dengesi ve Finans Dinamikleri
 • Uluslararası Para Transferi

Uluslararası Finans

 • Uluslararası Finansal Piyasalar
 • Uluslararası Şirketler ve Finansal Yönetim
 • Uzun Dönemli  Uluslararası Fonlar ve Doğrudan Yatırımlar
 • Döviz Piyasaları
 • Cari İşlemler Dengesi
 • Sermaye Hareketleri
 • Uluslararası Para Transferi
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Hazine Yönetimi
 • Yatırım Fonları - Hedge Fonları
 • Piyasa Etkinliği
 • Birleşme ve Satın Alma
 • Uluslar arası Piyasalarda Risk Yönetimi ve Türev ürünler
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Web: www.iifc2013.org
e-posta: [email protected]
Tlf: +90 212 292 8808
Faks: 
+90 212 292 8807

KONGRE BİLDİRİLERİ ANA KONULARI

Finansal Modeller ve Veri Analizi, Yenilikçi Toplumsal Projelerin Finansmanı, Sektör-Kuruluş-Birey Düzeylerinde Finansal Modeller, Finansal Piyasalar ve Düzenlemeler, Uluslararası Finans, Finansal Krizler, Ülkesel ve Bölgesel Maliye ve Para Politikaları, Finansal Risk Yönetimi, Davranışsal Finans. Ayrıntılı bildiri konuları "Kongre Bildiri Konuları" sayfasında gösterilmiştir.

ÖNELİ TARİHLER

Bildiri özet son gönderme tarihi 15 Şubat 2013

Özet ve sunum kabulü bildirim tarihi 22 Şubat 2013

Tam metin son gönderme tarihi 15 Mart 2013

Tam metin kabul bildirim tarihi 29 Mart 2013

Erken kayıt son tarihi 5 Nisan 2013

Geç kayıt son tarihi 30 Nisan 2013

Son kayıt dönemi 15-24 Mayıs 2013

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Kadir Has Üniversitesi
İstanbul / Fatih / EMİNÖNÜ
Kadir Has Caddesi Cibali / İSTANBUL
Etkinlik Konuları