Tüm Sektör ve İşletmeler için İş Hukuku İşlemlerinde Güncel Uygulamalar

Eğitim / Hukuk

25 Ocak 2020, Cumartesi

09:00 - 17:30

Ücretli

Etkinlik Detayları

– Çalışma Bakanlığı/SGK uygulamaları ile güncel Yargıtay ilke kararları çerçevesinde iş sözleşmesi uygulamaları, fesih süreçlerinin yönetimi, işveren ve idarelerin yükümlülük-sorumluluk ve hakları,
– İşyerinde uygulanmakta olan GÜNLÜK/AYLIK ücret ödemelerinden kaynaklanan yanlış eksik İK uygulamalarının göz önüne serilerek bir an önce önlem alınarak teftişlerde karşılaşılabilecek ağır para cezaları-yatırımların önüne geçilmesi, SGK teşviklerinden yasaklanmamak için gereken değişikliklerin yapılması,
– Çalışma Bakanlığı ve Yargıtaykararlarıçerçevesindeetkindokümantasyonlarınhazırlanması, İK belgelerinin ispat gücünün artırılması,
– Çalışma Bakanlığı teftişleri öncesinde dikkat edilecek hususlar ve teftiş dosyasının hazırlanması
– Emekliliği gelmiş personelin emekliliğinin belirlenmesi ve emekli edilme işlemleri
– Tüm işçilerinin uygulamalı olarak kıdem tazminatlarının şartları- hesaplanması-ödenmesi-düzenlenecek evraklar
– Fazla çalışma uygulamasında en çok yapılan yanlışların düzeltilmesi
– İş Kanunu açısından personelin nakil ve yer değiştirme işlemleri
– İş sözleşmesi fesih edilen işçinin yıllık izin Hesaplanması-Ödenmesi- ve SGK’ya bildirimi
– İşçilerinin mazeret izinlerinin Şartları- Hesaplanması-Ödenmesi-Düzenlenecek Evraklar
– İşe Geç Kalan-İşe Gelemeyen Ve Disiplin Sucu İşleyen Yüklenici İşçilerinin İş Sözleşmesinin Feshi, Tutanak Tutulması Ve Savunma Alınmasında en çok yapılan yanlışlar ve düzeltilmesi
– Devamsızlık ve geç gelmelerde yanlış ücret kesintileri
– İşçi özlük dosyalarında bulunması gereken belgeler ve düzenleme esaslarının Kişisel Verilerin Korunması Kanuna uygun hale getirilmesi
– Alt işverenlerden dolayı yükümlülük ve sorumluklar alınması gereken önlemeler
– Fesihlerde doğru çıkış kodlarının belirlenmesi
– Stajyerler konusunda riskler ve dikkat edilecek hususlar
– İş Kanunu yükümlülükleri ve uygulanan idari para cezaları, itiraz ve dava yolları
– Taşeron işçilerinin “muvazaalı” işlemler nedeniyle Mahkemeye başvurmuşsa yapılacak işlemler
– Yıllık İznin Kullandırılması dikkat edilecek hususlar ile sorumluluklar
– İşçilerinin sözleşmeye aykırı olarak başka işlerde çalıştırılması halinde uygulanacak müeyyideler
– Disiplin kurulu oluşturulması,Yıllık izin kurulu oluşturulması ve geçerli fesihlerde önemi
– İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülük ve sorumlulukları
– Yargıtay ilke kararları çerçevesinde Arabulucu ve mahkeme boyutları ile işe iade uygulaması,
– İşe iade ile ilgili işçinin SGK’ya bildirim işlemleri, işten çıkış işlemeleri ve doğru kodun belirlenmesi, ücret tahakkukları ve prim belgelerinin cezasız gönderilmesi ile geçerli kayıtların hazırlanması,
– İş Kanunu-SGK-İŞKUR-İŞ Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer istenen tüm konularla ilgili katılımcıların sorularının cevaplanması ve çözüm önerileri

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Ramada Plaza By Wyndham Istanbul City Center
İstanbul / Şişli
Halaskargazi Cad. No:63 34373 Sisli - ISTANBUL / TURKEY
Etkinlik Konuları