Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Eğitimi

Eğitim / Finans-Ekonomi

6 Ekim 2016, Perşembe - 7 Ekim 2016, Cuma

09:00 - 17:00

Ücretsiz

Facebook

Twitter

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

Eğitimin Amacı:
TMS/TFRS konusunda düzenlenecek eğitim programı tüm detaylarıyla standartların anlatımını içerecek olup, finansal tabloların oluşturulmasına yönelik uygulamaların yapılacağı bir program olacaktır.
Katılımcı Profili:
Tüm işletmelerin Şirket Ortakları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları, Mali İşler ve Finans Departmanı Yöneticileri ve Çalışanları, Mali Müşavirleri, Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, bağımsız denetime tabi olan şirketler, 01.01.2013’ten itibaren Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nı (TMS/TFRS) uygulamaya başlayıp, dönem sonlarında TMS/TFRS’ye uygun finansal tablolar hazırlayarak bağımsız denetimden geçmek zorundadırlar. Mali tabloların yeni standartlara göre hazırlanması için TMS/TFRS uygulamaları konusunda kapsamlı bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

Eğitim Kapsamı:

 • Küresel Finansal Gelişmeler
 • Ulusal Finansal Gelişmeler
 • US GAAP (Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri)
 • KOBİ’ler için Muhasebe Standartları
 • Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) Kavramsal Açıklamaları ve Amacı
 • Uluslararası Muhasebe (Finansal Raporlama) Standartlarının Dayandığı Temel Kavramlar
 • İşletmelerde Muhasebe Politikaları ve Yönergeleri Oluşturma Gereği ve Süreci
 • TMS ve TFRS’nin Güncel Olarak Yürürlükteki Standartları ve Yürürlükten Kalkanların Değerlendirilmesi
 • FİNANSAL TABLOLARIN DÜZENLENMESİ
  • TMS 1-Finansal Tabloların Sunulması
  • TMS 8- Dönem Net Karı (Zararı) / Muhasebe Politikalarındaki Temel Hatalar ve Değişiklikler
  • TMS 10- Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olayların Raporlanması
  • TMS 7- Nakit Akım Tabloları
 • HASILAT-MALİYET İLİŞKİSİ
  • TMS 23- Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi
  • TMS 2- Stoklar
  • TMS 18- Gelirler
  • TFRS 14-Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları
  • TFRS 13-Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
 • MALİ DURAN VARLIKLAR
  • TMS 28- İştirakler ve Finansal Yatırımların Muhasebeleştirilmesi
  • TFRS 12- Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar
 • MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
 • TMS 16- Maddi Duran Varlıklar
 • TMS 17- Kiralama Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi (Leasing Muhasebesi)
 • TMS 38- Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • TMS 36- Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • FİNANSAL ARAÇLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
  • TMS 39- Finansal Araçların Tanımlanması ve Ölçümü
  • TMS 32- Finansal Araçların Açıklamaları ve Sunulması
  • TFRS 7-Finansal Araçlar: Dipnotlar
  • TFRS 9-Finansal Araçlar
 • VERGİ-YASAL VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
  • TMS 12- Vergilerin Muhasebeleştirilmesi (Gelir ve Kurumlar Vergileri- Ertelenmiş Vergi Kavramları)
  • TMS 19- Çalışan Hakları (Kıdem Tazminatlarının Ayrılması-Muhasebeleştirilmesi-Raporlanması)
  • TMS 37- Karşılıklar-Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıklar
 • DİĞER ÖNEMLİ STANDARTLAR
 • TMS 33- Hisse Başına Kar Kavramı
 • TMS 34- Ara Dönem Finansal Tabloların Raporlanması
 • TFRS 1-16 Arası Finansal Raporlama Standartlarının Analizi
 • TMS (TFRS) / SPK / Vergi Mevzuatı / Tekdüzen Hesap Planı Karşılaştırmaları
 • TFRS’ye Uygun Rapor Örnekleri

Standartlar Yarı Ayrı Ayrı ve Toplu Olarak Uygulamalı Olarak Anlatılacaktır.

Eğitimci:
Doç. Dr. Volkan Demir
1997 yılında Marmara Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümünü bitirmiştir. 1999 yılında Marmara Üniversitesi, Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalında, Yüksek Lisansını, 2003 yılında da aynı üniversitede doktorasını tamamlamıştır. 1998 ile 2004 yılları arasında Marmara Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Fransızca için Grenoble/Fransa’da, 2007 yılında da muhasebe alanında araştırmalar için New York/ABD’de bulunmuştur. 2004 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında Doçent olan  Demir, 2012 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi İşletme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. 2008-2013 yılları arasında Tesmer İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. 8 adet kitap, 2 uluslararası kitap bölümü ile ulusal ve uluslararası birçok makale ve tebliği bulunan Volkan Demir, evli ve bir çocuk babasıdır; İngilizce bilmektedir. TFRS ve Hesap Planı ile ilgili komisyonlarda görev almış ve halen de almaktadır.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Lebib Yalkın Merkez Ofis
İstanbul / Sarıyer
Huzur Mah, Barbaros Cad. No:78 4.Levent 34396 İstanbul
Etkinlik Konuları