Tedarik Zincirinde Depo Yönetim Sistemleri Konferansı

Konferans / Eğitim

19 Ocak 2013, Cumartesi

09:00 - 18:00

Ücretli

Etkinlik Detayları

Tedarik Zincirinde Depo Yönetim Sistemleri, Uygulanabilir Teknolojiler ve Başarılı Küresel Modeller

Supply Chain Warehouse Management Systems, Applicable Technologies and Successful Global Models

Depolarınızdan Kar Edebilirsiniz.
 
Başarılı Depolama ve Tedarik Zinciri Uygulamaları yıllardan beri irdelenmesine rağmen, aslında konunun özü ve tüm fikir alışverişlerinin amacı ‘’Doğru, Yakın, Düzenli ve Hızlı’’ kelimelerinin nasıl büyük önem ve anlam taşıdığına dikkat çekmek ile yukarıdaki sözü geçen kavramların hepsini ‘’Akılcı ve Mantıklı’’ başlığı altında toplayarak incelemek ve gerekiyorsa yeniden organize etme ustalığını geliştirmektir.
 
Mühendislik ilkeleri sadece gözle görünen somut konularda taşı -duvarı biçimlendirerek işlemez, Mühendislik, önemli ve değerli bir beyin yapısının tam kendisidir. Lojistik profesyonelleri analitik ve duygusal matematik kullanarak organizasyon yeteneğine sahip gizli mühendislerdir aslında. Tedarik zinciri ve tedarik kanalları yönetiminde hız, verilerin ve parçaların doğru yerlerden birleştirilmesi ve iş akışının ilk etapta şirketin menfaatleri gözetilerek müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde organize edilmesi açısından çok önemlidir. Bu amaçla ilgili departmanlardaki başarı; somut kavramları hızla değerlendirmek kadar, organizasyonel ve operasyonel yöneticilerin içlerindeki soyut kavramları yapılandıracak düşüncelerin de ortaya çıkması ve bu mühendis bakış ile yeni ağlar yeni tarzlar yaratılmasında yatar. Depolarınızdan kar elde edebilmenizin ilk yolu budur!…
 
Bilindiği üzere tedarik zinciri içinde acil olmayan müşteri talebi yoktur. Müşteri bir çok sektörde acilen sahip olmak ama tembelce ödemek ister. Denklemin iki problemini müşteriye has bu iki önemli unsur oluşturur. İhtiyaçlar ortaya çıktığında harekete geçmek karlı ve güzel bir ütopya olmasına rağmen ne yazık ki her endüstride mümkün olmamaktadır. Tedarik zinciri yöneticilerinin uygun yerde, uygun ölçekte, uygun ekipman ve uygun eleman ile depolarını çalıştırmaları, uygun stok yükü, uygun operasyon hızı, uygun iş planlaması ile depolamanın yedi doğrusunu karşılamaları gerekmektedir. Bunun sağlanması ile depolar bir maliyet kalemi olmaktan çıkıp içinde katma değerli hizmetler verilebilecek hale yani birer kar merkezine dönüşebilirler.
 
İnsanlar kadar bazı bitkiler ve hayvanlar da depolama duayenleridir. Mesela arılar kışa hazırlık için bal yapar, tilkiler kış için önceden avladıkları tavuk ve kazları belli bir yere gömer ve kışın da bunları yiyerek hayatta kalır. Sincaplar ise topladıkları palamutların bir kısmını yerken büyük bir kısmını ağaç kovuğundaki yuvalarına depolarlar. Kurallar benzerdir. İşletmeler de de mevsimsel faaliyet durdurma riskleri, çetin rekabet koşulları, değişen piyasa talepleri, kriz ve ambargo sürprizleri gibi hususları göz önüne alınarak vaktinden önce minimum maliyetle planlanan akılcı ve doğru bir depolama ve stok yönetimi hayati önem taşır…
 
Atalarımızın da dediği gibi: "Yazın başı pişenin kışın aşı pişer!"…
 
Depolar tedarik zinciri içinde sadece stoklama amacıyla kullanılırsa maliyettir. Saklanan ürün miktarı süresi ve değeri arttıkça maliyet daha da yükselir. Üretim için ihtiyaçların tam zamanında JIT olarak karşılanması beklentisi; panik atak hastalığı misali ‘’Panik Stok Stratejileri’’ güdülmesine neden olur. Etkili envanter ve arz ile talebi regüle edilmiş stok yönetimi üretim başarısına ve şirket karlılığına kalıcı makyaj yaparak vakit kazandırarak iç açacak olan olumlu ve değerli olgulardır….
 
Tedarik Zinciri ve Depo Dağıtım Merkezi Zirvesi tüm bu hedefleri sağlayabilecek yetkinliklerin arttırılması amacıyla uzmanları, profesyonelleri ve akademisyenleri bir araya getirmektedir. Tecrübe ve araştırmaların yarattığı bilgi paylaşımlarının işlerin değerlendirilmesinde kullanılması amaçlanmaktadır. Yapılan sunumlarla, geleceği görecek, karşılaşacağımız iş potansiyellerini netleştirecek ve ardından yapılacak olan workshoplarla öğrendiklerimizin uygulamalarını sağlayacağız.
 
Tedarik zincirlerinizdeki yüksek harcamalarınızı, depolarınızı bir katma değer merkezine çevirerek azaltmanız için bir fırsat olacak bu zirvede bilgilerinizle, tecrübelerinizle ve sorularınızla yer alın, katkıda bulunun, paylaşalım. İşimizin değeri, verimi ve hızı artsın. Geleceğimizi planlayalım..
 
Panik atak kadar Panik stoktan da korunmanız dileğiyle karlı mesailer….
Bu etkinliğin süresi geçmiş
Sheraton İstanbul Maslak Hotel
İstanbul / Şişli / MASLAK
Büyükdere Cad. No: 233, Üç Yol Mevkii
Etkinlik Konuları