Socıo-Int15- 2nd Internatıonal Conference On Educatıon Socıal Scıences And Humanıtıes

Kongre / Eğitim

8 Haziran 2015, Pazartesi - 10 Haziran 2015, Çarşamba

09:00 - 13:30

Ücretsiz

socioint15@hotmail.com

Facebook

Katılım Formu

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

ULUSLARARASI KONGRE BİLDİRİ ÇAĞRISI:

SOCIO-INT15- 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

2- 4 Şubat 2015 -Istanbul, TURKİYE

 

İkincisi düzenlenecek olan “SOCIO-INT15- 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES”, eğitim ve sosyal bilimlerin tüm alanlarındaki akademik bildirilere ev sahipliği yapmayı hedefleyen uluslararası multi-disipliner bir  kongredir.

SOCIO-INT15; eğitim ve/veya sosyal bilimler alanlarında çalışan akademisyenleri, araştırmacıları, yöneticileri, uzmanları, öğretmenleri, lisansüstü öğrencilerini ve sivil toplum örgütleri ile temsilcilerini bir araya getirerek, bilimsel çalışmalarını sunmalarını/ paylaşmalarını sağlayacak gerçek uluslararası bir ortam olma amacındadır.

GERÇEK BİR ULUSLARARASI ETKİNLİK:

SOCIO-INT15’e 60’den fazla ülkeden, alanlarında yetkin pekçok akademisyenin katılımı beklenmektedir. 2014 yılında yine İstanbul’da birincisi düzenlenen Socio-int14’e 45 farklı ülkeden birçok akademisyen katılmıştır. SOCIO-INT15 bu yönüyle, fikirlerini paylaşmaları, yeni dostluklar edinmeleri ve kendi çalışma alanlarıyla ilgili dünyanın farklı ülkerindeki yeni yaklaşım ve araştırmaları dinleyip, kendi alanlarındaki yabancı araştırmacılarla etkileşebilmeleri için Türkiye’li akademisyenlere tam bir multi-kültürel ortam sunmaktadır.

KONGRE KONULARI:

Kongre, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimlerin tüm alanlarındaki özgün ve akademik bildirilere açıktır.

ÖNEMLİ TARİHLER:

  • Bildiri Özeti Göndermek için son tarih: 23 Mart 2015
  • Tam Metin Göndermek için son Tarih: 25 Nisan 2015
  • Kongreye Kaydolmak için Son Tarih: 25 Nisan 2015 
  • Kongre Tarihleri: 8-10 Haziran, 2015 - Istanbul, Türkiye

BİLDİRİLERİN BASIMI:

Kabul edilmiş tüm bildiriler, “SOCIO-INT15 Abstracts & Proceedings” adıyla ISBN numaralı ve sayfa numaralı e-book olarak basılıp, kongreye gelidklerinde katılımcılara verilecektir. Ayrıca kongre bildirilerinin Google Scholar’a eklenmesi sağlanacak ve THOMSON REUTERS ISI Conference Proceedings Citation Indexe indekslenmesi için gönderilecektir.

Ayrıca kongre bildirileri (katlımcıların istemesine bağlı olarak) International Journal of Advances in Education and Social Sciences isimli uluslararsı hakemli dergiye yayılanmak üzere gönderilecektir ve dergi THOMSON REUTERS ISI AHCI Citation Indexe gönderilecektir.

KONGRE DİLİ:

Kongre’nin genel dili İngilizce’dir; bunula birlikte Türkçe bildiriler de kongreye kabul edilecek ve yapılacak Türkçe oturumlarda, Türkçe sunu imkanı verilecektir.

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ:

  • Bildiri özetlerinin online olarak aşağıdaki adresten gönderilmesi gerekmektedir:

     http://www.socioint15.org/index.php/abstract-submission

  • Her ne kadar tam metinler Türkçe olabilse de, özetlerin İngilizce gönderilmesi şarttır.
  • Gönderilen tüm bildiriler uluslarası bir bilimsel danışma kurulunun değerlendirmesinden geçtikten sonra, kabul edilen özetlere kısa süre içinde kabul yazısı gönderilecektir.
  • Yukarıdaki linkten online olarak gönderilmeyen veya İngilizce dışında başka bir dilde gönderilen özetler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Kongreyle ilgili daha fazla bilgiye kongrenin aşağıdaki kurumsal internet sitesinden ulşabilirsiniz.

Bu büyük uluslarası etkinlikte sizi bildirinizle veya dinleyici olarak İstanbul’da aramızda görmekten menuniyet duyacağız.

 

SOCIO-INT15 ORGANİZASYON

KOMİTESİ

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Nippon Otel
İstanbul / Beyoğlu
Topçu Caddesi No: 6
Etkinlik Konuları