SERAPHIM BLUEPRINT

Seminer / Kişisel Gelişim

2 Şubat 2019, Cumartesi

10:00 - 18:00

Ücretli

0 553 289 99 12

Etkinlik Detayları

SERAPHIM BLUEPRINT
Pınar Özbay

2 Şubat 2019 (Perşembe)
11:00 - 19:00

Hayatölyesi
İletişim: 0553 289 9912
Karşıyaka-İzmir

SERAFİM İYİLEŞTİRMESİ
İçinde bulunduğumuz bu dönemde insanlığın, ülkemizin ve gezegenimizin iyileşmesi; bizim kendimizi iyileştirmemiz, enerjimizin dengelenip yükselmesi ile doğrudan bağlantılıdır. Titreşimimiz yükseldikçe, kendimiz ile birlikte ailemiz ve yakın çevremizin ve hatta dalga etkisi ile genişleyerek yayılan enerjimiz sayesinde ülkemiz ve gezegenimizin iyileşmesine katkıda bulunabiliriz.
Evren, Kaynak, Yaradan her nasıl adlandırırsak , “O” Kutsal Olan, tüm enerjileri tek bir enerji, biliş halinde içinde barındırır ve O’ndan sonsuz sayıda enerji yayılır. Bu enerjilere bağlanmanın ve aktif olarak kullanmanın farklı sistem ve yöntemleri vardır.
İşte Seraphim Blueprint Sistemi, Yaradan’dan dağılan enerjilerden insanlığın, yerkürenin ve galaksimizin hayrına çalışan 11 ana enerjinin, Seraphim Melekleri tarafından bir araya getirilerek bizlerin en uygun şekilde kullanımı için tasarımlanmıştır ve 6 basamaktan oluşur. Seraphim Melekleri Kaynak’a en yakın melek grubu olup aralarından bir tanesi bu ruhani sistemin koruyuculuğu görevini üstlenmektedir.
Hepimizin bildiği gibi; aslında bizler fiziksel bedenimizin ötesinde enerjiden oluşmuş varlıklarız. Zaman içerisinde yaşadığımız her türlü stres, acı, olumsuz duygular ve düşüncelerimiz; karmalarımız enerji bedenimiz üzerinde yoğun birikimlere ve dolayısıyla enerji tıkanıklıklarına, blokajlara sebep olur. Bu da enerji dengemizin bozulmasına yol açar. Tıpkı fiziksel bedenimizin tedavi edilmesi gibi enerji bedenimizinde iyileşmeye, şifalanmaya ihtiyacı vardır. Enerji bedenimizdeki şifalanma; kişisel, fiziksel, duygusal ve zihinsel açıdan dengelenerek enerjisel boyutta titreşimimizi yükseltmemize; rahatsızlıklarımızdan arınmamıza; özümüze, saf sevgi ve ışık halimize dönmemize yardımcı olur. Hayatımızı bolluk, bereket, sağlık, güzellik, gençlik ve mucizelere açar.
“Seraphim İyileştirmesi” olarak adlandırılan ilk seviyeyi tamamlamak; çakralarımızın açılarak enerji bedenimizdeki blokajların kalkmasını; böylece bizim ve ailemizin fiziksel rahatsızlıklarının iyileşmesi için fevkalade fayda sağlayarak, duygularımızın özgürce akmasına, vücudumuzdaki stres ve sıkışmış enerjileri serbest bırakmamıza yardımcı olacaktır.
Bu workshopta uyumlanacağımız iki ana enerjiden birincisi olan “Yaşam Gücü Enerjisi” açılımı, yaşam gücü enerjisi ve diğer enerjilerin rahatça akışını sağlayan bir taşıyıcı kanal görevi görür. Aynı zamanda bağışıklık sistemimizi ve böbreklerimizi güçlendirir. Tükettiğimiz besinlerden çok daha fazla yararlanmamızı, gıdalardaki besin ve enerjileri etkin şekilde almamızı sağlar.. Bu ilk seviye ile kendimizi fiziksel, duygusal ve zihinsel anlamda şifalandırmaya başlayıp enerjimizi yükseltmeyi öğrenirken, aynı zamanda diğer insanlara, hayvanlara ve kutsal yerlere şifa gönderip/almayı; ellerimiz aracılığı ile hem kendimizi hem başkalarını şifalandırmayı; kuvartz kristallerini enerjilendirip doğru bir şekilde kullanmayı öğreniriz.
İkinci enerji olan “İlahi Uyum Enerjisi” evrendeki uyumu, akışın sürekliliğini destekleyen bir enerjidir. Evrende her varlık düzeyinde çalışan bir ilahi uyum vardır ve bizlerin mutluluğu bu İlahi uyumla kendi varlık düzeyimizde birleşebildiğimiz oranda artar. Beş alt enerjiden oluşan açılım fiziksel, duygusal, zihinsel bedenlerimizin birbiriyle ve evrenle ahenk içinde çalışıp şifalanması ve birlik bilincimizin gelişmesi için çalışır.

Çalışmada edinilecek kazanımlar aşağıdaki gibidir;
1-Yaşam gücü enerji kanallarının çakralar ve enerji meridyenleri düzeyinde açılımı
2- Yaşam enerjisinin bedenimizdeki dağılımında regulator görevi gören böbreklerimizin yeniden ayarlanıp güçlendirilmesi
3- İnsanlara, hayvanlara, bitkilere ve tüm alanlara iyileştirici enerjileri iletme
4- Dünyadaki büyük kristallerden ve kutsal yerlerden enerji alma
5- Kristallere yaşam gücü enerjisini yüklemek ve şifa için kullanma
6- İçtiğimiz suya, yiyeceklere kullanılan krem, şampuan gibi günlük malzemelerimize enerji yükleme
7- Ellerimizle kendimizi ve başkalarını iyileştirme
8- Kişilere uzaktan şifa gönderme
9- Kalp, üçüncü göz ve dalağın ritm düzenlemesi ve açılımı
10- Stres ve spazm kaynaklı ağrıların iyleştirilmesi
11- Duygu bedende korku,endişe,affedememe,stres gibi duyguların dengelenmesi
12- Zihin bedende konsantrasyon ve farkındalığın artması ve zihnin berraklaşması
13- Fizik,duygu ve zihin beden seviyesinde kendimize ve başkalarına ellerle şifa verme becerisi

Sizler de yaşam gücü enerjinizi yükseltip kişisel dönüşümünüzde büyük bir adım atmaya niyet ederseniz I.Basamak Seraphim İyileştirmesi çalışmama bekliyorum.

SERAPHIM BLUEPRINT ENERJİ ŞİFASI NEDİR?
“Enerji ile iyileştirme yeniden tanımlandı”

Bir Atlantis öğretisi olan ve bu dönemde kendimizin kim olduğunu bize tekrar hatırlatmak üzere su yüzüne çıkmış bu sistem; eter boyutunda sürekli var olan kozmik enerjiler birleşimidir. Kaynak’tan dağılan enerjilerden insanlığın, yerkürenin ve galaksimizin hayrına çalışan 11 ana enerjinin, Seraphim Meleği tarafından bir araya getirilerek bizlerin en uygun şekilde kullanımı için tasarımlanmıştır. İlk olarak bundan 13000 yıl once Atlantis döneminde kullanılan öğreti, şu an Amerika, Avusturalya, Japonya, Almanya ve Türkiye başta olmak üzere dünya çapında öğretilmekte ve uygulanmaktadır.
Ruhsal amacını keşfetmeye ve kendini/Öz’ünü gerçekleştirmeye yönelik bu benzersiz evrimsel yol; Seraf meleği tarafından tekrar 1994 yılında meditasyon eğitmeni Ruth Rendely kanallığı ile yükseliş yolcusu olan bizlere, yolculuğumuzu kolaylaştırmak ve hızlandırmak üzere sunulmuştur.
Seraphim Melekleri Kaynak’a en yakın melek grubu olup bu ruhani sistemin koruyuculuğu görevini üstlenmektedirler. Seraf, insanlığın dengesini ve genel düzen içindeki var olma amacını onarmak ve insanlığı yeniden ilahi kaynakla uyumlu hale getirmek için çalışmaktadır.
Sistemin içerdiği ard arda gelen inisiyasyonlar serisi, uygulayıcıların Seraf tarafından seçilmiş olan bu 11 kozmik enerji frekansına en optimal erişimini sağlar ve bizlerin sağlık ve refahımızı iyileştirerek ahenk içinde dengede olmamız için en kapsamlı şekilde çalışırlar. Her seferinde titreşimiz yükseltildiğinden, inisiye edildiğimiz frekansların her biri yeni potansiyelimize uygun olarak yeniden ayarlanır ve bir üst seviyedeki bilinç düzeyine ulaşmamız için bize yardımcı olurlar. Bu sayede “Her Şeyin Kaynağı” ile olan bağlantımız sürekli olarak güçlenir.
İnisiye olduğumuz enerji kanalları, başka bir şeyle meşgul olduğumuzda dahi arka planda etkinleştirerek çalıştırılabilir. Seraphim Blueprint, bu sayede meditasyon yapacak vaktimiz olmasa bile Kaynak’a bağlanarak enerjilerden faydanlanmamıza olanak tanır. Bu özellik, yoğun programı olanlar için müthiş bir olanak olmakla birlikte, sistemin 2010 ve 2012 yıllarında “San Francisco’s New Living Expo” organizasyonunda altın ödülü kazanma sebeplerinden biridir.
Toplam 6 seviyeden oluşan 11 ana enerjinin kendi içinde de alt enerji programları vardır. Tüm ana enerjiler ve alt enerji programları için teker teker inisiyasyon alınmaktadır.

I.seviye – Serafim İyileştirmesi: Bu seviyedeki enerjiler, bizi bedensel, duygusal ve zihinsel olarak iyileştirerek ruhsal gelişimimiz için gerekli temeli oluşturur. Kendi kendimizi şifa yeteneğimizi canlandırır ve üçüncü kişileri enerjisel olarak iyileştirmemize,şifalandırmamıza yardımcı olacak araçları edinmemizi sağlar. Bu seviyedeki ilk enerji olan yaşam gücü enerjisi özellikle fiziksel bedenimiz, böbreklerimiz, çakra ve meridyenlerimiz üzerinde çalışarak var olan blokajların temizlenmesini ve yaşam enerjisinin hücrelerimize kadar tüm organlarımız, fiziksel bedenimiz ve enerji bedenl erimizde akmasını ve bu sayede bağışıklık sistemimizin güçlenmesini sağlar. İkinci enerji olan İlahi Uyum enerjisi de bir iyileştirme enerjisidir ve özellikle duygusal ve zihinsel bedenlerimizde çalışarak içsel dengemizi sağlamlaştırır. Ruhsal amacımızı gerçekleştirmemizi destekler ve İlahi Olanla Birlik haline açılmamıza yardımcı olur.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Hayatölyesi
İzmir / Karşiyaka
Tuna Mh. Salah Birsel Sk. No: 35B K: 4 D: 4 (Akbank Sk.) Karşıyaka - İzmir