Senin Gözünden Güvenilir Gıda Reklam Yarışması

Yarışma / Tasarım

25 Mart 2013, Pazartesi - 28 Haziran 2013, Cuma

09:00 - 17:00

Ücretsiz

Etkinlik Detayları

“GÜVENİLİR GIDA”

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, “Geleceğin İletişimcileri Yarışıyor” adıyla İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin katılabileceği bir yarışma düzenliyor. Televizyon Spotu, Radyo Spotu, İnternet ve Sosyal Medya Uygulamaları, Açık Hava Reklamı ve Halkla İlişkiler Kampanyası dallarında gerçekleştirilecek yarışmanın ilk yıl teması “Güvenilir Gıda”. Yarışmayla güvenilir gıdaya dair toplumsal bilinç ve farkındalığın geliştirilmesi, Bakanlığın bu alanda hayata geçirdiği yeni uygulamaların tanıtılması hedefleniyor.

Toplam ödülün 66 bin TL olduğu yarışmaya başvurular 25 Mart 2013 tarihinde başlıyor. Yarışmaya katılım için son başvuru tarihi 28 Haziran 2013.

TİGEM, SÜTBİR, BALDER ve MEYED’in ana sponsorluğu, NTV Yeşil Ekran’ın medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek yarışmanın sonuçları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER ve Türk Sinemasının ‘Sultan’ı Türkan ŞORAY’ın katılacağı ödül töreninde açıklanacak.

YARIŞMAYA İLİŞKİN KURALLAR

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı internet sitesi (www.tarim.gov.tr) ve yarışma kurumsal sitesinde (www.geleceginiletisimcileri.com) duyuru ve gerekli tüm bilgiler yer almaktadır.

GENEL KURALLAR

 • Yarışmaya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin İletişim ve Güzel Sanatlar fakültelerinin ilgili bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri katılabilir.
 • Eserlerin üretiminde kullanılan her tür malzeme (ses, müzik, imaj, efekt, slogan, tasarım, karikatür, karakter, vb.) bizzat eser sahibi ya da sahipleri tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının kendilerinde olması gerekir. Telif hakkı doğuracak malzemeleri kullananlar, bunun kendilerine getireceği yasal yükümlülükleri de kabul etmiş olurlar.
 • Yarışmaya gönderilen eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, özgün eserler olmalıdır.
 • Eserler hedef kitleye yönelik yaratıcı, net, özgün ve akılda kalıcı sloganlarla desteklenmelidir. İlk yarışmanın taşıyıcı teması “GÜVENİLİR GIDA”dır. (“Güvenilir Gıda”ya dair ayrıntılı bilgi için www.geleceginiletisimcileri.com)
 • Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmez. Yarışmada dereceye giren eserlerin kullanım hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na aittir. Eserler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek tüm etkinlik ve çalışmalarda kullanılabilir, basılı veya elektronik ortamda kamuoyu ile paylaşılabilir. Katılımcılar eserlerinin bu kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kullanılmasını kabul etmiş sayılır.
 • Yarışma şartlarına uymayan eserler değerlendirmeye alınmaz. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilir.
 • Yarışmacılar Katılım Formunu eksiksiz ve hatasız doldurarak şartname hükümlerini tamamen kabul ettiklerini beyan ederler.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yarışmaya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin ilgili bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri katılabilir.

 • Basım-Yayın Teknolojileri
 • Fotoğrafçılık-Kameramanlık
 • Radyo-TV-Sinema
 • Gazetecilik
 • Reklamcılık
 • Gazetecilik ve Habercilik
 • Grafik Tasarım
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İletişim Bilimleri
 • İletişim Teknolojileri
 • Medya ve Görsel Sanatlar
 • Radyo TV Programcılığı
 • Radyo-TV Teknolojileri
 • Sanat ve Tasarım
 • Görsel İletişim Tasarımı

YARIŞMA KATEGORİLERİ

 • Televizyon Spotu
 • Radyo Spotu
 • İnternet ve Sosyal Medya Uygulamaları
 • Açık Hava Reklamı
 • Halkla İlişkiler Kampanyası

ESERLERDE KULLANILACAK TEMALAR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 12 Ocak 2012 tarihinde gıdada yeni bir dönemi başlattı. İnsan, toplum, bitki, hayvan ve çevre sağlığını yakından ilgilendiren birçok konuda yakın, orta ve uzun vadede uygulamaya geçecek yönetmelik, bildiri ve tebliğler yayınlanmaya devam ediyor. Eserlerde kullanılacak mesajların, Bakanlığın gıdayla ilgili politika ve uygulamaları hakkında doğru ve güncel bilgi vermesi gerekmektedir. Mesajlar maddi hata içermemelidir.

Gıdaya dair güncel gelişmeler ve mevzuat, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü kurumsal web sitesinde (www. gkgm.gov.tr) yer almaktadır.

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eserlerin ön değerlendirmesi ve elemesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın oluşturacağı jüri tarafından yapılacaktır. Her kategoride ön elemeyi geçen eserler ‘Nihai Jüri’ tarafından değerlendirilecek ve her kategori için ilk üç belirlenecektir.

Nihai Jürinin kategori ya da kategorilerde ödüle değer eser bulamaması halinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ödül vermeme hakkını saklı tutar.

BAŞVURU ŞEKLİ

 • Katılım formları www.geleceginiletisimcileri.com adresinden ve üniversite/fakülte/bölüm sekreterliklerinden temin edilebilir.
 • Öğrenciler yarışmaya bireysel veya gruplar halinde katılabilir. Gruplar en fazla 3 (üç) öğrenciden oluşabilir. Bu durumda projeyi yapanlar ortak aday sayılır. Bir öğrenci en fazla üç eserle yarışmaya katılabilir.
 • Katılımcılar eserlerini referans aldıkları mevzuatı belirten kısa açıklamalarıyla (en fazla 250 kelime) birlikte göndermelidir.
 • Eserler üretilirken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kurumsal standartları göz önünde bulundurulmalıdır. (Kurumsal kimlik kılavuzu için: www.tarim.gov.tr)
 • Eserler, DVD/CD formatında iki kopya halinde teslim edilir.
 • Şahsen ya da postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılacak eserler üniversite/fakülte/bölüm Temas Kişilerine teslim edilmeli, Temas Kişileri tarafından tek posta halinde, 31 Mayıs 2013 tarihine kadar iletişim adresine gönderilmelidir. Temas Kişileriyle ilgili güncel bilgilendirme www.geleceginiletisimcileri.com adresinden yapılacaktır.

KATEGORİLERE GÖRE BAŞVURU ŞEKLİNE İLİŞKİN DETAYLI AÇIKLAMA

1. TELEVİZYON SPOTU

 • Televizyon spotu en fazla 45 saniye olmalıdır.
 • Film ya da video kamerayla çekilmiş eserler yarışmaya kabul edilir.
 • Televizyon spotu için belgesel, drama, canlandırma, animasyon vb. yapım teknikleri kullanılabilir.
 • Eserler, DVD formatında iki kopya halinde teslim edilir.

2. RADYO SPOTU

 • Radyo spotu en fazla 30 saniye olmalıdır.
 • Eserler, DVD/CD formatında iki kopya halinde teslim edilir.

3. İNTERNET ve SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI

Adaylardan;

a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın oluşturacağı tematik portallara entegre edilebilecek uygulama projeleri,

b) ‘Güvenilir gıda’yla ilgili Facebook, Twitter, Youtube, FriendFeed, viral reklam, oyun uygulamaları ve benzeri sosyal medya platformlarından tercih edecekleri biri üzerinden internet ve sosyal medya projesi üretmeleri beklenmektedir.

"Projeler (arayüz, sosyal medya projesi alanı) tasarımıyla birlikte rapor olarak sunulmalıdır. Raporda projenin nasıl ilerleyeceği anlatılmalı ve gerekli tüm görsellerin tasarımları da teslim edilmelidir.

Projeyi anlatan rapora ek olarak en fazla 10 slâyttan oluşan ve projeyi özet olarak anlatan bir Powerpoint sunumu da hazırlanmalıdır.

Güvenilir gıdayla ilgili mikro site uygulaması yapılmalıdır.

4. AÇIK HAVA REKLAMI

 • Adaylardan ürettikleri eserin (fikrin/konseptin) açık hava reklam mecralarına (afiş, billboard, raket, elektronik billboard, mobil led, mobil billboard, vb.) yönelik versiyonları ve ‘out of home’ uygulamaları beklenmektedir.
 • Adaylar açık hava mecraları içinden en az üçü için ürettikleri eserin (fikrin/konseptin) uygulamasını yapmalıdır. Out of home uygulaması için hazırlanan eserler başlı başına bir uygulama olarak kabul edilecektir.
 • Eserler Ofset baskı tekniğine göre hazırlanmalı, CMYK renk sistemi kullanılmalı, her taraftan 5 mm tasırma payı hesaplanmalıdır.
 • Eserler 300 dpi ve pdf formatında gönderilmelidir.

5. HALKLA İLİŞKİLER KAMPANYASI

Adaylardan, “Güvenilir Gıda” teması üzerinden 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nü de içine alacak,

 • Konsept ve etkinlik yönetimi önerileri ve
 • Online PR uygulamalarını (viral marketing dahil) içeren bir aylık iletişim kampanyası stratejisi tasarlamaları beklenmektedir. Projeyi anlatan rapora ek olarak en fazla 10 slayttan oluşan ve projeyi özet olarak anlatan bir Powerpoint sunumu da hazırlanmalıdır.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

TV Spotu
Birinciye 8.000 TL
İkinciye 6.000 TL
Üçüncüye 4.000 TL

Radyo Spotu
Birinciye 5.000 TL
İkinciye 4.000 TL
Üçüncüye 3.000 TL

İnternet ve Sosyal Medya Uygulamaları
Birinciye 5.000 TL
İkinciye 4.000 TL
Üçüncüye 3.000 TL

Açık Hava Reklamı
Birinciye 5.000 TL
İkinciye 4.000 TL
Üçüncüye 3.000 TL

Halkla İlişkiler Kampanyası
Birinciye 5.000 TL
İkinciye 4.000 TL
Üçüncüye 3.000 TL

Yarışmaya katılan her öğrenciye Katılım Belgesi verilecektir.

Beş kategoride ilk üçe giren öğrencilere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER imzalı Başarı Belgesi verilecektir.

Ödül kazanan öğrencilerin mensup olduğu üniversite yönetimlerine “Teşekkür Belgesi” verilecektir.

Yarışma sonuçları, www.tarim.gov.tr ve www.geleceginiletisimcileri.com’dan duyurulacaktır.

Ayrıca, ödüllerin takdimi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in katılacağı bir ödül töreni düzenlenecektir.

SON BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Başvurular üniversite/fakülte/bölüm Temas Kişileri tarafından toplu olarak en geç 28 Haziran 2013 tarihine kadar aşağıdaki adrese gönderilmelidir. Postada yaşanacak gecikmeler yüzünden başvuru süresinin bitiminden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Etkinlik Konuları