SCL Eurasia - Tedarik Zinciri&Lojistik Konferansı ve Fuarı

Konferans / Lojistik

1 Kasım 2018, Perşembe - 2 Kasım 2018, Cuma

08:30 - 17:45

Ücretli

0216 338 45 25

[email protected]

Twitter

Katılım Formu

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

Lojistik&tedarik zinciri profesyonelleri için sektörün önde gelen isimlerinin vereceği konferanslar ve lojistik fuarı. 

1. KONFERANS GÜNÜ

08:30  ----   Kayıt

08:45  ----   Konferans Başkanı’nın Konuşması

SANAT&BİLİMDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

09:00-09:45 Endüstri 4.0 & Tedarik Zinciri 4.0: Tedarik zincirlerinin iş kârına artan etkisi ve iş deviniminde önemli bir faktör olarak dijitalleşme

Bugün şirketler, büyüme sürecinde dış etmenler sonucu ya da gelecek hedeflerini belirlerken birtakım stratejik zorluklarla karşılaşabiliyorlar. Parçalanma tehdidi ve hatalar da bu sürece eklenince, dijital teknolojinin kullanımı iş performans geliştirme hedeflerinin olmazsa olmazı hâline geliyor. Bu yüzden yakın gelecekte doğru uygulandıkları takdirde yeni tedarik zinciri teknolojilerinin mevcut yapıları daha da güçlendirmesi, buluşlar ortaya çıkarması ve gelirleri artırması öngörülüyor.

09:45-10:15 Talebe Dayalı Malzeme İhtiyaç Planlaması (DDMRP): Malzeme İhtiyaç Planlaması(MRP) ve Yalın Üretim(Lean)  

Talebe Dayalı Malzeme İhtiyaç Planlaması (DDMRP), şeklen bir çoklu-kademe planlama ve icra metodudur. Amacı, gerekli bilginin doğru stratejiyle yerleştirilen tampon stokları aracılığıyla üretim döngüsü içerisinde akışını koruyup ona katkı sağlamaktır. Bu konuşmada, DDMRP’nin tarihi, yöntemleri, işleyişi ve vaka örnekleri üzerinde durulmaktadır.

10:15-10:45     Tedarik Zinciri Tasarım Stratejileri

İleri görüşlü işletmeler, tedarik zincirlerinin geniş çaplı piyasa koşullarında neden masraf, hizmet ve risklerden kaçındıklarını analiz ediyorlar. Ayrıca, bu koşullarda işletmelerin nasıl tepki vereceklerini sınamak amacıyla tedarik zincirleri için devamlı modelleme tekniklerini geliştirip yeniden tasarlıyorlar. Dolayısıyla bir tedarik zincirinin “tasarımı” masraf, hizmet, sürdürülebilirlik ve risk gibi kilit değişkenlerin yanı sıra şirkete maksimum kazancı sağlıyor.    

10:45-11:00     Mola

11:00-11:30     Tedarik Zinciri’nde Risk ve Uyum

Tedarik zinciri yönetiminde karma yaklaşımlar organizasyon içi ve organizasyonlar arası verimliliği artırmaya pek çok önemli katkı sağladı. Ancak, son yıllarda israf azaltma çabasıyla birlikte birtakım endişeler ve tedarik zinciri performansına bağlı riskler de ortaya çıkmış, bunun sonucunda tedarik zincirinde önemsenmeyen riskler göz ardı edilmiştir. Bu durum aynı tedarik zincirlerinin hassaslığını içsel kaynaklı riskler ve dış bozulmaların da etkisiyle önemli ölçüde artırmıştır.   

11:30-12:00      Tedarik Zinciri’nde Girişim

Bugün yeni teknolojilerin doğru ağ kurma yaklaşımları aracılığıyla işletmeye hızlı değer katma potansiyeli bulunmaktadır. “Hareketlilik, Büyük Veri ve Ortak Platformlar” ise önümüzdeki beş yıl içerisinde tedarik zincirinin yayılmasında en önemli üç yeni akım olacaktır. Bunları takiben diğer etmenler de tedarik zinciri işleyiş sürecini etkileyecektir. Şirketlerin bu sebepten değer odaklı girişimlerde bulunması ve tedarik zinciri uygulamalarında ihtiyaçlarını doğru tespit etmeleri önem taşımaktadır.

12:00-12:30      Tedarik Zinciri’nde Masraf Kısımına Yönelik Kapsamlı Yaklaşımlar

Deloitte’nın 2016 Küresel Satın Alma Raporu (CPO)’na göre,  satın alma müdürlerinin yüzde 74’ü bir sonraki sene için masraf kısımına gitmeyi işletmelerinin en önemli önceliği addediyorlar. Bugünün karmaşık tedarik zinciri yapılarında ise, küresel satın almacılar ve tedarik zinciri ofis şeflerinin daha az masrafa pek çok farklı ulaşma yolu bulunmakta ve tedarik zincirinin görünürlüğü başarılı masraf yönetiminin ve yatırım getirilerinin artışı için özellikle önem arz etmekte.

12:30 -13:00     Çokkanallı Pazarlama’da Mükemmelin İnşası: Çevrimiçi, Perakende, B2C ve B2B

Olgunlaşan tüketici piyasalarında yeni vurgu, günden güne doğrudan satış anlayışından müşteri hayat-döngüsü yönetimine kayan daha bütüncül bir yaklaşıma doğru kaymakta. Bu farklı pazarlama, satış ve hizmet kanallarının etkin yönetimi ise, dikkate değer zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu yüzden şirketlerin sürekli yeni stratejilere, yapılara, işleyiş süreçlerine ve müşteriye değeri tüm kanallardan ulaştıracak yeni araçlara olan ihtiyaçları artmaktadır.         

13:00-14:00      Mola ve Fuar Ziyareti         

TEDARİK ZİNCİRİNİN DİJİTALLEŞTİRİLMESİ: BÜYÜMEK İÇİN TEKNOLOJİYE AĞIRLIK VERMEK

14:00-14:30       Açıklayıcı, Öngörücü ve Kuralcı Analizler: Uygulamaları, Yolları ve İşletme Kârları

Bugünün dünyasında girişimler gittikçe karmaşık bir yapıya sahip olmaya ve daha çok veri taşımaya başlıyorlar. Bu sayede iş planlama sürecinde ileri düzey analizler yavaşça bir gereklilik haline dönüşüyor. Şirketlerin atacağı kilit adımlardan birisi de açıklayıcı ve düzenli ileri analiz metotlarıyla verimli bir tedarik zincirinin güvencesi olacak nitelikte kararları almak.

14:30-15:00       Tedarik zincirinin görünürlüğünü artıran Nesnelerin İnterneti(IoT) ve mobil aplikasyonlar    

Tedarik zinciri yönetimini dengelemesi beklenen en büyük yeni akımlardan biri şirketlere tedarik zincirlerini ve lojistik operasyonlarını tamamen kontrol etme olanağını sunan portföy takibi. Portföy Takibi sayesinde şirket yöneticileri daha verimli kararlar alabilir ve şirketler hem zamandan hem de paradan kazanır. Portföy Takibi hiçbir şekilde yeni bir oluşum değildir. Ancak bu alandaki yeni gelişmeler artık nesnelerin konum ve durumlarının ötesinde onlar hakkında çok daha geniş ve farklı seçenekte bilgi toplamayı mümkün kılıyor. Benzer şekilde, Nesnelerin İnterneti (IoT) mağazacılığı, filo yönetimini ve keşif operasyonlarını belirgin bir şekilde etkiliyor.

15:00-15:30       Daha etkin ilk ve son mil operasyonları için nakliye ve depolama teknolojileri 

Son yıllarda mağazacılık ve nakliyat endüstrileri, artan talepler, yeni tüketim modelleri, dijital ticaret çağı ve küresel ticari büyümeyle birlikte kayda değer bir dönüşüme sahne oldu. “İlk mil” hizmet araçları e-ticaret patlamasıyla genişlerken “son mil” hizmet araçlarıysa müşteriye hızlı teslimatı desteklemek adına önemli ölçüde yerelleştirilmeye başladı.    

15:30-16:00       Tedarik Zinciri’nde Blockchain

Elektronik takip teknolojisinin akabinde geliştirilen Blockchain teknolojisinin pratik bir yöntem olmasının yanı sıra tedarik zincirlerine hız katması bekleniyor. Özellikle ödeme koşulları, mal, hizmet teslimatı ve anlaşma hakları ile yükümlülüklerin doğrudan otonom ve güvenilir bir sistem tarafından icra edildiği akıllı anlaşmalar doğrultusunda bu sistemin gittikçe güçlenmesi bekleniyor.  

16:00-16:15       Mola

16:15-16:45       Cloud ve IoT teknolojilerinin kullanımıyla “Uçtan Uca Tedarik Zinciri Görünürlüğü”

“Uçtan Uca Tedarik Zinciri Görünürlüğü Sistemi”, tedarik zinciri ve lojistik müdürlerini daha yetkin kararlar alabilmeleri konusunda güçlendirmekte. Bu sistem, şirketlere dinamik veri sağlayarak tedarik zincirinde aksama etkilerini azaltma şeklinde de yardımcı oluyor. Böylece tedarik zinciri yöneticileri görünürlüğün öneminin farkına varıyor ve doğrudan operasyonlarla, iş riskini azaltıp verimliliklerini artırarak çalışıyor. Ayrıca gerçek zamanlı verilere dayanan öngörülerle yöneticilerin doğru karar verme yetenekleri geliştiriyor. 

16:45-17:15       Yapay Zeka&Tedarik Zinciri

Kurumlar gittikçe tedarik zincirlerini dijitalleştirerek farklılaştırıyor ve bu şekilde kazançlarını büyütüyorlar. Bu değişimin belkemiği, tedarik zincirlerinin kitlesel veri meydana getirmesi. Yapay zeka kurumlara veri analizinde, tedarik zinciri değişkenlerini daha iyi anlamada ve onlara gelecek senaryolarını şekillendirmede yardım ediyor. 

17:15                   Kapanış Konuşması ve Günün Sonu

2. KONFERANS GÜNÜ

2 Kasım 2018                                                                                               

08:30                 Kayıt

08:45                 Konferans Başkanı’nın Açılış Konuşması

SATIN ALMA, TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN ATAK VE BULUŞÇU YÖNETİM

09:00-09:30      İşletmenin güvenilir ve yenilikçi bir ortağı olarak Satın Alma Departmanı

Satın Alma, yıllardır kurumların kazançlı işleyiş ve gelişimine katkı sağlayan kritik ve saygın bir departman olarak karşımıza çıkmakta. Ancak, geçtiğimiz yıllarda satın almanın işletme faaliyetlerindeki rolü, kurumsal büyümeye, bütçeye ve piyasaya uygun mükemmeliyetçilik hedeflerine paralel olarak kilit bir önem taşır hale geldi ve hâlâ satın almanın nasıl geliştirilebileceği üzerinde yıllardır çalışıyor. Bu konuşmada tüm bunlar irdelenip bu alana ilk kez adım atan satın almacıların faydalanabileceği deneyimler paylaşılacak.      

 

 

09:30-10:00      E-Tedarik Yürütme Stratejileri: Satın alma sürecini verimlik ve şeffaflığı artırarak idare etmek

Saygıdeğer kurumlardaki rolünü büyütmeye çabalayan ve bölgesine hâkim tüm satın alma fonksiyonlarıyla beraber, eşleme teknolojisi ve bilgi sistemleri ihtiyacı işletmelerin başarılı dönüşümü için çığır açıcı bir hâl aldı. E-tedarik sistemlerinin sadece doğru konumlandırılması yeterli değil, onlardan üst seviyede verim almak ve işçilere stratejik faaliyetlerde zaman kazandırmak için bu sistemleri bütünüyle yürürlüğe geçirmek ve değerlendirmek gereklidir.

10:00-10:30       Tedarikçi Yönetimi’nde Çeviklik

Güçlü bir tedarik politikasının önemli bir özelliği de önemli kaynakların, faaliyetlerin ve yeterliliklerin doğru harmanlanmasıyla, daha iyi bir koordinasyon ve karşılıklılık esasına dayalı, hassas bir organizasyon yapısı geliştirmektir. Ayrıca, paydaşların işletme yükümlülüklerinin ne zaman değiştiğini bilmek ve alternatif tedarikçilere her zaman hazır olmaktır. Tedarikte aksamaya ise verilen mal/hizmet gibi alternatif kaynaklarla hızlıca karşılık vermek gerekmektedir.

10:30-11:00         Hissedarlık&Uygunluk konularında tüketici taleplerini karşılamak için Buluşçu Planlama Yöntemleri

Tedarikçiler stok uygunluğunu bir noktaya kadar kontrol edebilir. Peki bir ürünün stok uygunluğu perakendecinin eline geçtikten “sonra” nasıl denetlenebilir? Bugünün talep odaklı tedarik zincirinde Buluşçu Planlamanın geliştirilmesinde ve stok uygunluğu problemlerinin azaltılmasında hangi yeni araçlar uygundur?    

11:00-11:30         Mola

11:30-12:00         Tedarik Zinciri operasyonlarında takım içi işbirliğiyle mükemmelliği sağlama

Artan tedarik ihtiyacı girişim programlarının ortak noktasına dönüşmüş bulunmakta. Değişen yükümlülükler artık şirketlerin doğru tedarikçileri saptamasını ve onlarla işlerine rekabetçi bir soluk getirecek yeni girişimler üzerinde çalışmasını gerektiriyor. Bir sonraki önemli adım ise  tedarikçilerle kurum arasında sağlam bir güven ve bağlılığı inşa edip girişimleri ayakta tutmak. Bunu takiben tedarik zincirinde yapılan girişimlerin etkilerini doğru ölçmek adına  araçları da doğru tasarlamak gerekiyor. Bu sebepten şirketler girişim takvimine daha fazla zaman yatırımı yapmalı ve sektörü ilgilendiren en son teknolojik gelişmeleri iyi takip etmeli.   

12:00-12:30          Satın Alma Dönüşümü için Ticari Kategori Stratejisi geliştirmek

Kategori Yönetimi tedarikte gittikçe önem kazanırken ticari stratejinin belirlenmesinde cevaplanacak başlıca sorular şu şekilde ön plâna çıkıyor: Kategori Yönetim Stratejisinde organizasyon planını farklılaştırmadan nasıl hızlı değişimler yapılabilir?  Kurum içi ortaklar tasarıma ve ticari kategori yönetimine nasıl adapte edilebilir?

12:30-13:00           Tedarik zincirinde dijital ayrışma için tedarik sağlamak 

Dijital devrim sanayinin neredeyse tüm alanlarını etkilemeye devam ederken yeni değişimlerin sizin ve tedarikçilerinizi için ne anlama gelebileceğini anlamak can alıcıdır. Örneğin, takım organizasyonunuzu sanal ortamda nasıl yapabilirsiniz? Peki takım organizasyonunuz nasıl  hareketlendirilebilir? Daha iyi tedarikçiler bulup onlarla çalışmak için daha hızlı olmanız gerekir mi? Elemanlarınıza dijital konularda daha fazla yetkinlik sağlayarak nasıl verimi kazanabilirsiniz?

13:00-14:00           Mola (Öğle Yemeği) ve Fuar Ziyareti

DEPOCULUK, MATERYAL İŞLEME, UYGULAMA: VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK, MASRAFI AZALTMAK

14:00-14:30           Verimli Depo Tasarımı – akımlar, teknolojiler ve en iyi uygulama yöntemleri

14:30-15:00           Tedarik Zinciri’nde Verimlilik için Akıllı Depoculuk Stratejileri

15:00-15:30           Verimli Depo Yönetim Stratejileri ve Nesnelerin İnterneti(IoT)

15:30-16:00           Depoculukta Otomasyon ve Robotların Rolü

16:00-16:30           Mola

16:30-17:00           Çoklukanal Perakendeciliği’nin Operasyonel Gereksinimleri

Dengeli bir perakendecilik stratejisi nasıl sepet ölçüsünü ve çevrim oranlarını artırıp buluşçu kayıpları azaltır? Küresel anlamda müşterilerin çoklu kanal beklentilerini karşılamak eskiden başlıca öncelikti. Bugünse karşılanamayan müşteri taleplerinin iki haneli yüzdelerle ifade edilmesi ve şirketlerin kâr etmemesi karşılaşılan en büyük zorluklar.  

17:00-17:45           Panel Tartışması: Müşteri Deneyimi’nde Yeni Nesil Teşvik Yöntemleri    

Müşterilen dijital çağı kavrayışlarıyla artan beklentiler nasıl farklılaşma ve girişimcilik aracılığıyla karşılanabilir? Müşterinin mevcut kanal ve araçlarla nasıl daha sorunsuz bir alışveriş yapması sağlanabilir? Araştırma, fiyat karşılaştırması ve denk etki faktörü. Müşteri için daha iyi bir alışveriş deneyimini teşvik etmek ve daha geniş bir etkileşim yelpazesini sağlamak nasıl olabilir? Müşteri hizmetleri müşteri merkezli hizmete nasıl dönüştürülebilir?

17:45                       Kapanış konuşması ve konferansın sonu

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Hilton Convention Center
İstanbul / Şişli / HARBİYE
Cumhuriyet Caddesi Harbiye, Istanbul, Türkiye 34367