Satınalmada Dijital Dönüşüm Sertifika Programı

Konferans / Tasarım

10 Ocak 2020, Cuma - 11 Ocak 2020, Cumartesi

09:00 - 17:00

Ücretli

Etkinlik Detayları

1 ) Giriş: Endüstri 4.0 ile Gelen Dijital Dönüşüm Akımı

 • Endüstri 4.0 kavramı
 • Endüstri 4.0 ‘ın oyunun kurallarını değiştiren 5 temel teknolojisi ve uygulama alanları
 • Dijital dönüşümün itici güçleri
 • Dijital dönüşüm vs Dijitalleşme
 • Başarılı bir dijital dönüşüm için gereken yönetim anlayışı ve adımlar
 • Bilginin yönlendirdiği iş modelleri geliştirmek – Örnek vaka analizler

2 ) Temel Satınalma Süreçleri ve Dijital Dönüşümün Nasıl Gerçekleşeceği

 • Satınalma nerede başlar, nerede biter? Tüm sürecin temel noktaları
 • Reaktif yerine proaktifsatınalma yaklaşımları
 • Teklif toplama / değerlendirme süreçleri ve gelecekte nasıl olacağı
 • Fiyat ve maliyet analizleri ve dijital dönüşümle birlikte kavramsal dönüşüm.
 • Toplam İyelik maliyeti bazında teklif kıyaslama teknikleri (20 dklık Vaka Çalışması) ve Endüstri 4.0 sonrası
  toplam iyelik maliyeti felsefesinden toplam yaratılan değer felsefesine dönüşüm
 • Yap ya da satınal karar aşamaları ve fizibilite analizi, yapay zeka uygulamaları
 • Satınalma performans yönetimi ve iş zekası uygulamaları
 • Satınalmada temel başarı faktörleri
 • Tüm paydaşları yaptığı işin merkezine koyan yeni satınalma bakış açısı
 • ‘Servis merkezi’ gibi çalışan satınalma departmanları
 • E-Tedarik
 • E-İhale

3 ) Modern Stratejik Satınalma Uygulamaları

 • Endüstri 4.0 bakış açısıyla değişen ve gelişen stratejik satınalma uygulamaları
 • Bütünleşik Satınalma – Diğer departmanlar ile ortak süreç iyileştirme ve proje geliştirme
 • Satınalma ve istihbarat
 • Satınalma ve benchmark çalışmaları
 • Tedarikçilerle stratejik partnerlik

4 ) Satınalma 4.0

 • Endüstriyel gelişim ve satınalmanın evrimi
 • Endüstri 1.0 dan Endüstri 4.0 a satınalmacıların değişen ve gelişen görev tarifleri
 • ‘Tek kontak’ (singlepoint of contact) kavramı ve buna paralel satınalmacılarda yetkinlik ve yetki artışı
 • Robotik proses otomasyonu (RPA), büyük veri analizi, sosyal medya ve kavramsal hesaplama (cognitivecomputing) ile satınalmanın etkinliğinin artırılması
 • Kavramsal satınalma (cognitiveprocurement) yaklaşımı ile satınalmada insan ve makine ortaklığı
 • Satınalmada yapay zeka (artificialintelligence) ve makine öğrenmesi (machinelearning) uygulama alanları, riskler ve fırsatlar
 • Satınalma departmanının şirketler içerisinde yükselen konumu
 • Yeni çağın ihtiyaçlarına ne kadar hazırız?

5 ) Endüstri 4.0 Sonrası Yeniden Şekillenen Tedarik Zincirleri

 • Tedarik zinciri optimizasyonu ve karlılığa etkisi
 • Uçtan uca tedarik zinciri kapsamı
 • Endüstri 4.0’ın tedarik zinciri üstüne teknolojik etkileri

6 ) Endüstri 4.0 ve Müşteri Odaklı Tedarik Zincirleri

 • Talep odaklı tedarik zincirleri nasıl kurulur?
 • Müşteri kategori yönetimi
 • Müşteri ömür boyu değeri (CLV) ve talep zinciri yönetimi

7 ) Satınalma Bütçe Yönetiminde Dijital Dönüşüm

 • Endüstri 4.0 sonrası çığır atlayan talep planlama sistemleri
 • Excel’lerden tahmin analitiği (predictiveanalytics) ‘ne dönüşüm
 • Satınalmada dinamik bütçeleme
 • Satınalma bütçe takibi ve yönetiminde yeni nesil uygulamalar

8 ) Tedarikçi Performansı ve Tedarikçi Risk Yönetiminde Big Data Analizi

 • Konvensiyonelsubjektif tedarikçi performans yöntemlerinden veri tabanlı tedarikçi performans yönetimine dönüşüm
 • Tedarikçi performans puanı ve tedarikçi risk puanı hesaplamalarında bigdata analizi
 • Gerçek zamanlı tedarikçi performans yönetimi ve faydaları
 • Kategori yönetiminde çeviklik ve şeffaflık

9 ) Tedarik Zincirinde İş Zekası ve Karar Destek Sistemleri

 • İş zekası (businessintelligence) ve karar destek sistemleri nelerdir?
 • Tedarik zincirinde uygulama alanları ve kazanımlar
 • Tedarik zincirinde otonom kararlar vs stratejik kararlar, hangisi ne zaman ve nasıl?

10 ) Blockchain ve Satınalma’da Uygulama Alanları

 • Blockchain nedir ve faydaları nelerdir – Örneklendirme
 • Tedarikçiler ve diğer paydaşlar ile satınalma arasında dijital bir güven platformu oluşturma
 • Blockchain ile operasyonel maliyetleri ‘dibe’ indirme
 • Blockchain sonrası sözleşme yönetiminde yeni ufuklar

11 ) Sözleşme Yönetimi ve Akıllı Sözleşmeler

 • Konvensiyonel sözleşmeler vs akıllı sözleşmeler, avantaj ve dezavantajları
 • Akıllı sözleşme tipleri, ne zaman hangisi?
 • Sözleşme takip ve yönetimininde dijital platformlar
Bu etkinliğin süresi geçmiş
Point Hotel Barbaros
İstanbul / Şişli / ESENTEPE
Yıldız Posta Cad. No: 29
Etkinlik Konuları
BUNLARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ
Strategy 4.0 Global Forum
Barbaros Point Hotel Istanbul