Özgür Web Teknolojileri Günleri

Seminer / Bilişim

19 Ekim 2012, Cuma - 20 Ekim 2012, Cumartesi

10:00 - 17:45

Ücretsiz

Etkinlik Detayları

Linux Kullanıcıları Derneği ve Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu tarafından üçüncü kez düzenleniyor.
Türkiye’de web teknolojileri ve özgür yazılım ile ilgilenen herkesin buluşma yeri.
Toplumun her kesimine uygun düzeyde, tanıtıcı ve teknik seminerler yapılır.
Kamu kuruluşları ve özel sektörden ilgili şirketler stand açar, ürün ve hizmetlerini tanıtır.

Seminerler
Anıl Özselgin: Yazılım Mühendisliği ve Günümüz PHP Programcılığı
Yazılım mühendisliği prensipleri tarihsel bir bakış açısıyla anlatılacak, PHP dilindeki tasarım hataları ve günümüz PHP programcılığında sıkça yapılan hatalar (antipattern’ler) dile getirilecek. Popüler PHP web çatıları ve açık kaynak uygulamaların yazılım prensiplerine ne kadar uygun olduklarına değinilecek.

Barkın Kılıç: Web Servislerine Yönelik DDoS Saldırıları ve Performans Testleri
Web uygulamalarına yapılan DoS (servis durdurma), DDoS (dağıtık servis durdurma) saldırıları, türleri, istatistikleri, kullanılan programlar ve açık kaynak Jmeter programının anlatılacağı seminerde, örnek bir de DoS saldırısının nasıl yapıldığından bahsediliyor.

Burak Dede: Tornado Web Çatısı ile Gerçek Zamanlı Uygulamalar Geliştirme :
Tornado, Python tabanlı yüksek ölçeklenebilirlik sağlayan bir web sunucusu ve mikro çatıdır. Geliştiricilerin çok rahat ve hızlı şekilde yüksek performans sağlayan gerçek zamanlı web uygulamaları geliştirmesine olanak sağlamaktadır. Seminerde Tornado’nun farklı ama
basit yapısı hakkında bilgi verilecektir.

Bünyamin Demir: Güvenli Yazılım Geliştirme Tecrübeleri :
Yazılım geliştirme süreçlerinde sık yapılan güvenlik hataları ele alınarak, bunların çözüm yolları hakkında tecrübeler paylaşılacaktır. Aynı zamanda çözüm için kullanılan özgür yazılımların neler olduğu ve hangi problemlerin çözümü için kullanılacağı bilgileri verilecektir. Seminerin bir kısmında ise katılımcıların güncel hayatta yaşadığı güvenlik problemlerine yaklaşımları dinlenip, uyguladıkları çözüm yollarının doğruluğu üzerinden fikir alışverişi sağlanacaktır.

Cengiz Can & Dinçer Salih Kurnaz: Çerezler, Faydadan çok zarar mı?
HTTP çerezlerinin (cookie), İnternet kullanıcılarına şeffaf olmayan şekilde kötüye kullanımından ve hem geliştiriciler hem kullanıcılar olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsedilecektir.

A. Deniz Korkmaz: Liquibase ile Veritabanı Değişiklik Yönetimi
Liquibase veritabanında yapılan değişiklikleri izleme, yönetme ve uygulama amacıyla ortaya çıkmış veritabanı bağımsız bir kütüphanedir. Çalışma prensibi: Bütün veritabanı değişiklikleri kolayca anlaşılacak bir biçimde XML dosyasına yazılır, -böylece kolayca takip edilebilir – ve değişiklikler uygulanır. Sonrasında da sürüm takip sistemine eklenir. Seminer boyunca Liquibase’in ne olduğu, ne amaçla kullanıldığı ve genel çalışma prensipleri örneklerle anlatılacaktır.

Devrim Gündüz: PostgreSQL 9.2
Hızlı, güçlü ve güvenilir PostgreSQL 9.2 10 Eylül 2012′de duyuruldu. 8.3 sürümünden sonraki ilk performans sürümü olan 9.2 ile birlikte, 64 paralel işlemciye kadar düzgün ölçekleyebilme, indexlerden arama yapabilme, basamaklı (cascading) replikasyonunun gömülü olarak gelmesi, replikasyonda düşürülmüş trafik kullanımı, JSON ve range veri tipleri ile NOSQL kullanıcılarının birçok gereksinimlerinin karşılanması, SELinux entegrasyonunun artması gibi birçok özellik gelmektedir. Seminerde bu özellikler anlatılacak, ve kullanım yerlerinden bahsedilecektir.

Emre Evren Yalçın: Javascript Injections
Web uygulamalarında sıkça karşımıza çıkan cross-site scripting (XSS) açıkları, yeni nesil saldırı vektörleri, mobil güvenlik ve zafiyet ifşa/korunma yöntemleri anlatılacaktır.

Erek Göktürk: Ruby/Rails’de Exception Kullanımı
Ruby’nin bir betik dili ve Rails’in bir web altyapısı olması nedeniyle olsa gerek, hata yönetimi için önemli bir teknik olan “Exception” kullanımı programcılar tarafından fazla benimsenmiş gözükmektedir. Bu seminerde Ruby ve Rails üzerinden, Exception kullanımı yardımıyla kodun daha temiz bir görünüme kavuşturulması ve hataların programın içinde yakalanarak işlenmesi konusu anlatılacaktır.

Fehmi Can Sağlam: CoffeeScript JavaScript’e Derlenen Bir Programlama Dili
CoffeeScript, JavaScript koduna derlenen bir programlama dilidir. Javascript dilinin okunurluğunu ve yeteneklerini artıran özellikler sunar. CoffeeScript kullanarak çalışma zamanını etkilemeden JavaScript diline kıyasla daha az kod ile uygulama geliştirebilirsiniz. CoffeeScript ile yazılan uygulamalar JavaScript koduna derlendikleri için mevcut JavaScript kütüphaneleri ile sorunsuz çalışabilirler.

Hakan Uygun: Arquillian Java Test Platformu
Arquillian Java sunucu uygulamaları bütünleştirme ve fonksiyon testleri için yepyeni bir yol sunuyor. Artık mock nesnelere, sunucu hayat döngüsü yönetim derdine son, doğrudan doğruya gerçek kod üzerinden test yazıyoruz.

Irmak Çakmak: Java 7′nin Yenilikleri
Java 7 ile birlikte gelen dil ve platform iyileştirme ve geliştirmelerinden bahsedilecek. Java 8′e ertelenen özellikler incelenecek. “Java 7′ye geçmeli mi yoksa Java 8′i beklemeli mi” sorusuna yanıt aranacak.

Muhammet Dilek: Ruby/Rails ile REST API Yazımı
Sunumda, Ruby on Rails’te REST API, sürümlendirme, istek sınırlama, uygulama kavramı, kullanıcı doğrulama konularını anlatılıyor.

Mustafa İleri: PHP’de Ölçeklenebilirlik
PHP üzerinde performans, PHP’de ölçeklenebilirlik için sphinx, memcache, APC gibi yazılımlardan bahsedilerek çeşitli ipuçları verilecektir.

Onur Küçük: Redmine için Eklenti Geliştirme
Redmine tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir proje yönetimi ve hata takip sistemidir. Ruby on Rails ile hazırlanan ve bir özgür yazılım olan Redmine’a çeşitli eklentilerle pek çok özellik eklenebilmektedir. Bu seminerde Redmine ve RoR altyapıları kullanarak Redmine eklentilerinin nasıl geliştirildiği kod örnekleri ile anlatılacaktır.

Onur Özgür Özkan: Ruby/Rails ile Çok Kiracılı Servisler
Seminerde çok kiracılı (multi-tenant) servisler Ruby on Rails çatısı ve MySQL ile PostgreSQL veritabanları üzerinde örnekleniyor. Çok kiracılı servisleri basitçe özetlersek kurumlara uygulama vermiyoruz, tek bir uygulamamız var ve bu uygulamadan hesap veriyoruz. Yapılış tekniğine göre veritabanları her kurum için ayrı olabiliyor veya olmayabiliyor. Sunumda, bulut ve çoklu kiracı kavramı, uygulanan yöntemler, karşılaşılacak sorunlar ve çözüm yöntemlerinden bahsediliyor.

Osman Yüksel: Selenium ile Web Uygulaması Testlerini Otomatikleştirmek
Sunumda, QA (kalite kontrol) ekiplerinin birçoğunun elle yaptığı web uygulaması testlerini Selenium kullanarak nasıl otomatikleştireceğimizi anlatıp ufak bir senaryoyu uygulamalı olarak gerçekleyeceğiz.

Roy Büyüksimkeşyan: Bulutlara Yerleşmek: Heroku ve Web Uygulamaları
Sadece Git kullanarak, Heroku Bulut hizmetine uygulama yüklemek. Heroku’nun sunduğu hizmetin iyi/kötü yanları, dertleri ve problemleri üzerine konuşacağız.

Talip Öztürk: Hazelcast ile Uygulamaların Kümelenmesi
Bir Türk açık kaynak kod yazılımı olan Hazelcast, dağıtık çalışan bir in-memory veri paylaşma ve saklama çözümü. 2012′de Gartner Cool Vendor seçilen Hazelcast, Morgan Stanley, Mozilla, Apple ve Cisco gibi birçok dünya devi tarafından kullanılıyor.

Tayfun Öziş Erikan: Ruby/Rails ile Önyüz Teknolojilerin Kullanımı
Rails uygulaması geliştirmek için kullanılabilen Sass, Compass, Twitter Bootstrap, Responsive Design ve HAML gibi kavramların tanıtımı, Rails projelerinize nasıl dahil edileceği, bu teknolojiler ile ilgili kullanılabilecek Ruby Gem’leri tanıtılacaktır. Sunum sırasında bazı örnek kodlar ve bu teknolojiler kullanılarak hayata geçirilen çalışmalar kullanıcılarla paylaşılacaktır.

Timuçin Kızılay: JQuery, Phonegap ve TurboGears ile Mobil Uygulama Geliştirme
Seminerde JQuery Mobile, Phonegap ve sunucu tarafında Python Turbogears çatısı kullanılarak mobil web uygulaması geliştirilmesi ve bu uygulamanın uygulama olarak mobil cihazlar için derlenmesi anlatılıyor.

Tugay Özgirgin & Zafer Düzen: Magento ile E-Ticaret Uygulamaları
PHP/MySQL altyapısını kullanan Magento ile hızlı e-ticaret sitesi oluşturulmasının anlatılacağı seminerde, Magento kullanmanın avantajlarından, nasıl özelleştirileceğinden, dünyada ve Türkiye’de Magento’nun kullanım alanlarından bahsedilecek.

Uğur Özyılmazel: Python ve Django’da “Test ile Yürüyen Geliştirme”
Seminerde test temelli geliştirmenin önemi, amaçları ve temel kavramlarının anlatılmasının ardından, Python/Django’da bu metodolojinin nasıl uygulanacağı ve nasıl test yapılacağı anlatılıyor.

Umuthan Uyan: Spreecommerce ile E-Ticaret Sitesi
Seminerde Rails ile geliştirilen e-ticaret uygulaması olan Spreecommerce’ün kurulumu, kullanımı, eklentileri ve özelleştirilmesi hakkında bilgi verilecektir.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
İstanbul Yeditepe Üniversitesi
İstanbul / Ataşehir / KAYIŞDAĞI
Kayışdağı Caddesi, İnönü Mahallesi
Etkinlik Konuları