NLP Practitioner Sertifika Eğitim Programı

Eğitim / Kişisel Gelişim

23 Şubat 2013, Cumartesi - 24 Şubat 2013, Pazar

10:00 - 19:00

Ücretli

Etkinlik Detayları

NLP PRACTITIONER  EĞİTİM İÇERİĞİ:

 Zihin Psikolojisi Ve Nörolojik Potansiyel

NLP yaklaşımını ve tekniklerini başarılı bir biçimde uygulamanın ve sistemleri anlamanın birinci koşulu, zihnimizin psikolojik ve nörolojik yapısını anladıktan sonra NLP ‘ye başlamamız gerektiğidir. Bu nedenden dolayı NLP yaklaşımlarına ve tekniklerine geçmeden önce, zihin psikolojisi üzerine bir temel oluştururuz, sonra NLP sistemlerini bu alt yapı üzerine inşa ediyoruz. Eğitimimiz ilerledikçe NLP ile ilgili öğrendiğiniz teknikleri ve stratejileri, zihnin temel yapısı ile birleştireceğinizden, geliştireceğimiz becerilerden de maksimum derecede faydalanmayı amaçlıyoruz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar

  •           Bilginin öğrenme sürecindeki yolculuğu
  •           Zihnin olayları algılama ve değerlendirme ki yapısı
  •           Zihnin 9 temel çalışma yasası

1.       Cause-effectrelationship

2.        Principle of physical*emotion

3.        PerceptualPriority

4.        Sameplacesame time

5.       Inertia

6.       InsiststheAct

7.       Peacecrowd

8.       Normalizationlaw

9.       Repeadlaw

  •              Değişim farkındalığı ve gereken kriterler
  •              Beyin kapasitesi ve nörolojik performans

NLP Kavramlarına Giriş ve Temel Yaklaşımlar

Zihin psikolojisi, beyin ve nörolojik yapıları tamamladıktan sonra NLP’nin kavramlarını ve temel yaklaşımlarına giriş yapıyoruz, bu yaklaşımları incelerken, bilinçaltı kavramını açıyoruz, inanç ve davranışlarımızın yapılanma süreçlerini ve bu süreçleri nasıl değiştirebileceğimiz üzerinde uygulamalar yapıyoruz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar

    ·          NLP kavramlarına genel giriş: NLP bakış açısı ile olayları değerlendirme

    ·          Bilinçaltı-Bilinç-Bilinç üstü

    ·          Bilinçaltı kaynaklarına erişim

    ·          Davranışların zihinde yapılandırılması : Davranış Oluşum Döngüsü

    ·          İnançların Çekirdek Yapısı: İnançlarımız nasıl oluşuyor?

    ·          Değerler-Kriterler

    ·          İnançların kimyasını değiştirmek

İletişimde Profesyonel Algılama

İletişim kalitesini oluşturan unsurlardan biriside, algılama biçimimizdir. Bu bölümde nitelikli bir algılama için kalibrasyon yetimizin farkına varıyoruz ve kalibrasyon yetimizi geliştirmek için uygulamalar yapıyoruz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar

    ·         Güçlü kalibrasyonun temel adımları
    ·         Primerkalibrasyon-Seconder kalibrasyon
    ·         Pacing-Leading-Raport
    ·         Miroring-Matching
    ·         Dil ilizyonları ile algıyı yönlendirme
    ·         İletişim Uyumlanma Zamanı: Uyumu oluşturmak-Uyumu bozmak- Amaca Yönlendirmek
    ·         Kişiler arası iletişimde liderlik kriterleri
    ·         İletişimde yapıcı eleştiri modeli
    ·         Üç Algı pozisyonu: Empati ve Sempati farkı.
    ·         Meta-perception
    ·         Kişilik tipolojileri- PERSONALITY TYPES

 Dil Kalıbları

Dilin büyüsünü keşfedeceksiniz. Dil zekanızı etkinleştirerek anlamayı, anlaşılmayı etkin kılın. İkna etmenin ve yönlendirmenin gizli stratejilerini öğrenerek, dili amacınız ile uyumlu kullanmayı öğrenin.

  Zihnin Algı filitreleri

    ·         Dilin düşünce kalıplarını oluşturmadaki rolü
    ·         Meta Model: Genelleme-Silme-Bozma-Çarpıtma
    ·         Milton Model-Meta Model Farkı ve İletişimdeki Zamanlamaları
    ·         Meta Model ile kişilerin yönlendirmelerini kırma
    ·         İnteraktif Meta Model Uygulamaları

 Beynin Düşünce ve Algı Sistemleri

Dış dünyayı duyularımız ile algılıyoruz ve her duyumuzu temsil eden birde iç dünyamızdaki haritamızı oluşturan duyularımız var. Temsil Sistemleri ile dış dünya ile olan iletişimimizi  hem de kendi iç dünyamız ile olan İletişimin kalitesini arttırmanın yollarını öğreniyoruz.

    ·         Zihinsel dünya haritamız nasıl oluşur?
    ·         Dünyayı nasıl algılıyoruz?
    ·         Temsil Sistemleri: VAKOG
    ·         4.Digital temsil sistem
    ·         Baskın temsil sisteminin 3 adımda tespiti
    ·         Göz erişim ipuçları ve geri bildirim almada kullanımı
    ·         Analysis of eyemovements in mood
    ·         Temsil sistemlerinin kalibre etmede aktif kullanımı

Başarılı Yaklaşımların Modellenmesi

NLP başarılı olmuş kişilerin stratejilerini çözerek onların durumlar karşısındaki yaklaşımlarını modellemiştir. Başarılı kişilerin, hafıza, amaca ulaşma, dünyayı algılama, motivasyon, üretken düşünme gibi konularda fark yaratan stratejileri vardır. Bu kişilerin yaşamlarındaki stratejilerini modellediğimizde deneme ve yanılma süreci ile zaman kaybetmeden kendimizi gerçekleştirecek kaynakları harekete geçirebiliriz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar

    ·         Walt Disney’in Yaratıcılık Stratejisi
    ·         Amaçları hedeflere dönüştürmek
    ·         Gerçekleşen hedeflerin kriterleri
    ·         Sibernetik Sistem Bilinci ve TOTE Döngüsü
    ·         Hedef tasarlamada Walt Disney Stratejilerini Uygulama
    ·         Hedef belirlemede “SMART System”
    ·         S.C.O.R.E Model
    ·         Hedef kurgulama çalışmaları

Alt Modalite-(Alt Biçemler)

Temsil sistemlerinin ayrıntılarına alt-modalite diyoruz. Kişisel algınızı, alt modalite dizilimleri ile yeniden yapılandıracaksınız. Alt modaliteler de amacımız, bir olay karşısındaki yada geçmiş deneyimlerin duyguların negatif etkisini nötralize edip, etkisini pozitif olarak dönüştürmeyi öğreniyoruz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar

    ·         Alt Modalite’nin duygular üzerindeki etkisi
    ·         Alt Modalite nitelikleri ve uygulaması
    ·         Görüntü Kontrastı-Dijital Ses-Duygu yoğunluğu çalışmaları
    ·         Görüntü-Ses ayarları
    ·         Kaynak şarjı-Kaynak yaratımı
    ·         Asosaite-Disosaite kaynak gönderimi
    ·         Sözel Swich-Görsel Swich
    ·         Alt modalite ile inançların yapılandırılması

Çapalama (Ancorhing)

Güçlü duyguları ihtiyaç duyduğunuz anda çağırabilmeyi öğrenebilirsiniz. Sizin gücünüzü kısıtlayan içsel ve dışsal negatif çapaları çökerterek “öz gücünüzü” serbest bırakabilirsiniz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar

    ·         Çapaların psikolojik mantığı
    ·         Çapalamada detaylı teknik bilgi
    ·         Çapalama bilgisi: VAKOG diziliminde çapalar oluşturma
    ·         Çapalama kriterlerini etkin kılma
    ·         Sözcükler ile çapa atma
    ·         Çapa Eritmede tekrar prensibi
    ·         Pozitif Çapalar Oluşturma-Negatif Çapaları Çökertme
    ·         Circle of Excellence (at least: visual, auditory, kinesthetic)

Yeniden Çerçeveleme

Bilinçaltı ile iletişime geçip arzu ettiğiniz davranışları hızlı ve kalıcı olarak kişiliğiniz bir parçası yapabilirsiniz. Olayların anlam çerçevesini değiştirerek bakış açımıza zenginlik katabilir ve davranışlarımızı seçme özgürlüğünü yaşayabiliriz.

Bu bölümde inceleyeceğimiz temel başlıklar

    ·         Yeniden Çerçevelemeye giriş
    ·         Content reframing- Contextreframing
    ·         Sözcükleri çerçevelemek
    ·         Six Step
    ·         Holistic model of personality
    ·         Öz niyet tespiti
    ·         Integralpart model

BİTİRME EKİNLİKLERİ:

SINAV - EXAM
EĞİTİMİN KISA TEKRARI

EĞİTİMİN SAATİ:

    ·         BİREBİR EĞİTİM TOPLAMDA 24 SAAT TAMAMLANACAK.  
    ·         AYRICA EĞİTİM SONUNDA EĞİTİMCİ OLMAK İSTEYENLER 1 EĞİTİMLİK  STAJ HAKKI KAZANACAKTIR.
    ·         EĞİTİM SONUNDA

o   ST.CLEMENT UNIVERSITY

o   KİŞİSEL GELİŞİM DÜNYASI DERNEĞİ

o   PSİKOLGLAR VE PSİKİYATRİSTLER DERNEĞİ ONAYLI ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUN  SERTİFİKA VERİLECEKTİR.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Sonsuz Bilgi Okulu Kişisel Gelişim Merkezi
İstanbul / Kadıköy / BOSTANCI
Dr.Ali Nihat Tarlan Caddesi Balkan Sokak Yerlikaya Sitesi No:2 Daire:2
Etkinlik Konuları
Beyza Gültekin
NLP Trainer Nefes ve Yaşam Koçu