Mülakat Teknikleri

Eğitim / İnsan Kaynakları

8 Kasım 2014, Cumartesi - 9 Kasım 2014, Pazar

09:30 - 16:30

Ücretli

0 216 368 10 65

sevil.mazici@mbi-institute.com

Etkinlik Detayları

AMAÇ

İş görüşmesinin temel amacı ağırlıklı olarak üç ana sorunun yanıtını aramaktır. Aday bu işi yapabilir mi? Aday bu işi yapacak mı? Aday diğer başvuran adaylara oranla bu işi daha iyi yapabilir mi? Bu soruların yanıtını ancak görüşülen her adayı doğru değerlendirebildiğimizde verebiliriz. Değerlendirme için ilk şart ölçüt oluşturmaktır. Ölçütümüz her iş tanımının gerektirdiği yetkinlikleri saptamakla başlar. Yetkinlikler, kişilik, yetenek, ilgi, motivasyon gibi özellikleri içeren ve gözlenebilen davranışlar grubudur. Bu davranışlar grubunu doğru değerlendirebilmek için bilgi ve becerilerimizi geliştirmemiz gerekir.

Bu seminerin amacı interaktif katılımı sağlayarak, vaka çalışmaları yaparak, katılımcılara bu becerileri kazandırabilmektir.

İÇERİK

 • Mülakat Çalışması ile Tanışma
 • İdeal Mülakatı Planlamak
 • Aday Aramaya Çıkmadan Önce Yapılacak Hazırlık
 • Başvuru formlarının incelenmesi
 • Referans Kontrolü
 • Mülakat Yeri, Süresi, Belgelerin Hazırlığı
 • Adaya Aktarılacak Bilginin Hazırlanması
 • İŞ VE GÖREV TANIMINA UYGUN PROFİLİ BELİRLEME
 • İşin Gerektirdiği Yetkinliklerin Saptanması
 • Bireysel Yetkinlikler
 • Kişilerarası Yetkinlikler
 • Liderlik Yetkinlikleri

MÜLAKATIN SORULARININ HAZIRLANMASI

 • Yetkinlik Mülakatı Ve Soru Türleri
 • Mülakat Formu Hazırlama
 • Soru Oluşturma Becerisi Kazandırma Teknik
 • Kazanım Düşünce
 • Deneyim
 • Soru Türlerini Davranış Odaklı Yetkinlik Bazlı Sorulara Çevirme - Grup Çalışması

 

YETKİNLİK BAZLI, DAVRANIŞ ODAKLI MÜLAKAT SIRASINDA İLETİŞİM BECERİLERİ

 • Mülakatçının Psikolojik Hazırlığı
 • Mülakatı Amaca Uygun Açış ile Başlatma
 • Mülakatlarda Sık Yapılan İletişim Hataları
 • Görüşmeciden Kaynaklanan İletişim Hataları
 • Adaydan Kaynaklanan İletişim Hataları
 • Soruları Yapılandırmada ve Yöneltmede Dikkat Noktaları

İŞE ALIM GÖRÜŞMELERİ / UYGULAMA / VİDEO ÇEKİMİ / ANALİZ

MÜLAKATA BAŞLAMA

 

 • Adayın Karşılanması
 • İlk İzlenimler Ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Beden Dili
 • Fiziksel Ortam
 • İlk Sözler Ve Tanışma

MÜLAKATI YÖNETME

 • Gerekli Açıklamaları Yapma
 • Soruları Yöneltme
 • Geçmiş C.V İncelemesi
 • Yetkinlik Bazlı Sorularla Adayın Geçmiş Performansı Ve Kişiliği Hakkında Bilgi Edinme
 • Mülakatı Kapatma
 • Değerlendirme
 • Çekimlerin İzlenmesi Ve Değerlendirme

KİMLER KATILMALI

İnsan Kaynakları uygulamalarından sorumlu çalışanlar, eleman seçimi ve alımında görevli kişiler ile departman yöneticileri.

SÜRE:2 Gün 12 Saat

Bu etkinliğin süresi geçmiş
The Marmara Şişli Hotel
İstanbul / Şişli / MECİDİYEKÖY
Ortaklar Cad. No: 30
Etkinlik Konuları