Modern Pazarlamada Marka Yönetimi

Seminer / Pazarlama

18 Ekim 2014, Cumartesi - 19 Ekim 2014, Pazar

09:30 - 16:30

Ücretli

0 216 368 10 65

cansel.ozdemir@mbi-institute.com

Etkinlik Detayları

AMAÇ

Gelişen ekonomi anlayışında markalaşmanın önemine vurgu yapmak ve firmaları markalaşmaya doğru yönlendirmek. Firmadaki  yönetici ve marka sorumlularını modern pazarlamada marka yönetim becerilerini kazandırmak.

İÇERİK

1-MODERN PAZARLAMADA MARKA ANLAYIŞI, ÜRÜN VE ORGANİZASYON OLARAK MARKA YARATMA STRATEJİLERİ

-Modern pazarlama anlayışı ve gelişimi-Ürün olarak marka-Markanın tanımı ve önem-Ürünün tanımı, sınıflandırılması ve özellikleri-Markalama kararların stratejisi-Marka ligler   Organizasyon olarak marka

2-KİŞİ SEMBOL OLARAK MARKA YARATMA STRATEJİLER -Kişi olarak marka (marka kişiliği)-Sembol olarak marka-Marka bağımlılığı ve değerini yaratma

3-MARKA VE İLETİŞİM İLİŞKİSİ

-Marka ve iletişim ilişkisi

-İletişimin temelleri

-Marka stratejisini tanımlayan pazarlama iletişimleri

-Bütünleşik pazarlama iletişimi

4-MARKANIN KONUMLANDIRILMASI

-Marka yaratmada konumlandırma stratejisi

-Algısal harita

-Global konumlandırma

-Marka yaratma stratejisinin genel değerlendirilmesi

-Güçlü markalar yaramak işlevi

5-MARKA DENKLİĞİ KAVRAMI

-Marka denkliği kavramı ve yaklaşımları -Marka bağlılığı -Marka farkındalığı

-Algılanan kalite-Marka çağrışımı-Marka değeri

6-MARKA YAŞAM SÜREÇLER

-Marka yaşam süreçlerine etki eden temel faktörler,-Marka kurallarının yansımaları,-Bazı marka  kurallarının marka yaşam süreçlerine etkileri

7-TÜRKİYE’DEN ve DÜNYADAN MARKALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEDEF KİTLE

Pazarlama yöneticileri, ürün ve marka yöneticileri, reklam yönetici ve çalışanları, reklam ajansı stratejistleri ve çalışanları, marka yönetimi konusunda uzmanlaşmak isteyen yeni girişimciler, üniversite mezunları vs…

SÜRE 2 gün 12 saat

Bu etkinliğin süresi geçmiş
The Marmara Şişli Hotel
İstanbul / Şişli / MECİDİYEKÖY
Ortaklar Cad. No: 30
Etkinlik Konuları