Mimar Mühendis Eğitmenlerle AutoCAD Kursu

Eğitim / Kariyer

16 Eylül 2019, Pazartesi - 31 Ekim 2019, Perşembe

12:00 - 15:00

Ücretli

0212 291 72 02

sisli@bilgiegitim.com

Facebook

Twitter

Katılım Formu

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

Neden Bilgi Eğitim Autocad kursu ?

 • Autocad eğitimi alarak, alanında en az 5 yıl piyasa deneyimine sahip Mühendis, Mimar ve Teknik Öğretmenlerden oluşan kadromuz rehberliğinde Autocad programını tüm ayrıntıları ile öğrenebilirsiniz.
 • Autocad Kursu sonunda makine, inşaat, mimarlık, mobilya, elektrik, harita, ambalaj ve diğer sektörlerdeki tüm teknik çizimleri iki boyutlu ve üç boyutlu olarak hızlı ve doğru bir şekilde yapabilirsiniz. 
 • AutoCAD Kursu 'na kayıt olmadan, devam eden Autocad eğitimi'ne misafir olarak katılıp kalitemizi ve farkımızı görebilirsiniz.
 • Bilgi Eğitim, Autodesk Yetkili Eğitim ve Test Merkezi olduğu için Autocad kursları'nı programın en güncel versiyonu ile verir.
 • AutoCAD Eğitimi esnasında en az birer adet plan, görünüş, kesit ve üç boyutlu katı model çizimi uygulamalı olarak derste yapılır.
 • Autocad Kursu 'nda dersler 8-10 kişilik sınıflarda, her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde, projeksiyon sunumu ile uygulamalı olarak yapılmaktadır.
 • Autocad Kurs ücretlerini senetle 6 taksit, Kredi Kartı ile 9 Taksit olarak ödeme kolaylığı vardır.

AutoCAD Eğitimi İçeriği

Arayüz Tanıtımı ve Çizim Komutları

 • Autocad Programının yeni varsayılan arayüzü olan Drafting / Annotation'in tanıtımı, arkaplan renginin değiştirilmesi ve eski versiyonlardaki gibi çalışabilmek için klasik arayüzün oluşturulması, kaydedilmesi
 • Komutlaru aktif yapma yöntemkeri, Line ile ölçüsüz serbest Çizgi çizme
 • Farenin ortasındaki kaydırma tuşu ile çizimlere yakınlaşma, uzaklaşma, kaydırma ve çizimleri ekrana sığdırarak görüntüleme
 •  Autocad'de Line ile ölçülü çizgi çizme yöntemleri (mutlak koordinant, Bağıl koordinat ve kutupsal koordinat sistemlerini kullanarak) ve çizilen nesnelerin seçilip, silinmesi 
 • Diğer çizgi çizme komutları: Polyline (Çoklu Çizgi) komutu ve kalınlığı olan ağaç çizimi uygulaması, Ray (ışın), Xline (inşa çizgisi)
 • Çember, yay , Elips, Elips Arc gibi komutlarla dairesel çizim elemanları oluşturma
 • Autocad'deki diğer Çizim komutları: Mline (paralel çoklu çizgi) duvar planı oluşturma uygulaması, Polygon (çokgen), Rectangle (dikdörtgen) oluşturma
 • Nokta Ekleme komutları : Multiple point (çoklu nokta ekleme), Point Style ile yerleştirilecek noktanının tipini ve büyüklüğünü tanımlama, divide ve measure ile bir şekli eşit aralıklarla bölme, revision cloud, donut (halka)
 • Spline (eğri) oluşturma komutu, Autocad programına resim ekleme ve  Resim üzerinden çizim yapma
 • Autocad Çizim modları ve ayarlarının yapılması (Grid, Snap, Ortho, Polar, Osnap, Dynamic Input, Object Snap Tracking, Quick Properties gibi)
 • Kurs içerisinde ilk uygulamalar ve Küçük çizim örneklerinin yapılması
   

AutoCAD Kursu Modify (Düzenleme) Komutları

 • Autocad Kursları Nesne seçme yöntemleri
 • Temel Düzenleme komutları : Erase (silme), Move (taşıma), Copy (kopyalama),  Rotate (döndürme), Offset (Paralel Kopya alma)
 • Array komutu ile Rectangular (Dikdörtgensel) / Polar (açısal çoğaltma), Mirror (Aynalama)
 • Sık kullanılan Düzenleme Araçları: Trim (budama), Extend (uzatma), Stretch (esnetme), Break (Kırma), Lengthen (Nesnenin uzunluğunu değiştirme)
 • Diğer Düzenleme komutları: Fillet (köşe yuvarlatma), chamfer (pah kırma), align (hizalama ), Break at Point (Bir çizgiyi bir noktadan ikiye ayırma)
 • Yeni eklenen modify araçları: Join (Aynı doğrultudaki iki çizgiyi birleştirme), Boundry (Kapalı alanların kenarlarının tek nesne yapılması)
 • Ployline Edit (pedit) ile ayrı ayrı çizilmiş nesnelerin birleştirilmesi

Autocad Görüntü ayarları ( Zoom, Pan komutları)

 • Zoom Realtime
 • Zoom Window
 • Zoom Dynamic
 • Zoom Center
 • Zoom Scale
 • Zoom Object
 • Zoom Scale
 • Zoom In
 • Zoom Out
 • Zoom All
 • Zoom Extents
 • Zoom Previous
 • Pan Realtime
 • Viewres ile eğrisel şekillere yakınlaşınca oluşan kırıklıkları giderme
 • Regen komutu ile ekranda kalan izlerin yok edilmesi
   

Autocad Dersi'nde Layer ( Katmanlar )  ve Hatch ( Taramalar ) Yazı Oluşturma

 • Katman oluşturma, katman özellikleri tanımlama ve aktif layer 'i değiştirme
 • Katman bazında çizimlerde Turn On / Off (açma/kapatma) ,  Freeze / Thaw ( dondurma / çözme),  Lock / Unlock ( kilitli/kilitsiz duruma getirme, Plotable / Non -Plotable ile plotter den çıkmasını sağlama / engelleme
 • Make Current ile bir nesnenin Layer'ni aktif yapma, Match Layer ile bir nesnenin katmanını diğer bir nesne ile aynı yapma
 • Önceden çizilen bir nesnenin Layer ini sonradan değiştirme
 • Kesik kesik ya da nokta nokta çizgilerin arasındaki mesafeyi artırıp azaltma
 • Kullanılmayan katmanların silinmesi, katman bazında çizimlerin seçilmesi
 • Layer Previous ile katmanlarla ilgili işlemleri geri alma
 • Hatch komutu ile taranacak alanların belirlenmesi, tarama deseni seçimi, tarama çizgileri arasındaki mesafenin ve açının ayarlanması
 • Hatch ile kapalı alanların düz renkler ve geçişli renklerle boyanması
 • Yeni tarama desenlerinin autocad e eklenmesi

Yazı, Ölçülendirme ve Tablo Ekleme

 • Autocad Eğitimi'nde Single Line Text  (Tek Satırlık Yazı) , Multiline Text ( Çok satırlı yazı ) ekleme
 • Multiline Text ile özel karakterlerin yazımızın içine eklenmesi ve word gibi başka programlardaki yazıları Autocad e alma
 • Text Style ile farklı yazı stilleri tanımlama
 • Çizim dosyamızdaki yazılarda Bul / Değiştir özelliğini kullanma
 • Mirttext komutu ile Yazıların simetriğini alırken düz ya da ters çıkmasını sağlama
 • Dimension komutları ile farklı ölçülendirme teknikleri ( Linear, Aligned, Radius, Daimeter, Baseline, Continue vb.)
 • Dimension Style ile Ölçülendirme ayarlarını değiştirme
 • Aktif ölçü stilini değiştirme ve Yapılan ölçülendirmelerin stili değiştirme
 • Table komutu ile tablo ekleme
 • Tablo ayarlarının yapılması ve tabloya yazı ekleme

AutoCAD Kursları'nda Blok Oluşturma ve Ekleme Farklı Dosyalar Arasında Nesnelerin Aktarılması

 • Create Block ile yapılan çizimlerin blok haline getirilmesi
 • Define Attributes ile bloklara nitelik tanımlama
 • Insert Blok ile blokların projemize eklenmesi
 • Design Center komutu ile Autocad programının kendi içindeki hazır blokların eklenmesi
 • Blokları dosya olarak kaydetme
 • Projemizde blok adına göre seçim yapmak ve blok sayısını öğrenmek
 • Bir blok şeklinin, bir nesnenin üzerinde eşit aralıklarla kopyalanması (Bir koltuk bloğunun, elips bir masa etrafına eşit aralıklarla yerleştirilmesi uygulaması vb. örnekler)
 • Kullanılmayan Blokların dosyadan silinmesi
 • AutoCAD eğitimi bittikten sonra kullanabileceğimiz, kendi nesne kütüphanesini oluşturma

Properties sekmesindeki Nesne Özellikleri ile ilgili Komutlar

 • Object Color ile oluşuturulacak nesnenin renginin belirlenmesi
 • Lineweight ile oluşuturulacak nesnenin çizgi kalınlığının belirlenmesi
 • Linetype ile oluşuturulacak nesnenin çizgi tipinin belirlenmesi
 • Match Object komutu ile bir nesnenin özelliklerini, aynen diğer bir nesneye aktarma
 • List komutu ile seçilen bir nesnenin geometrik özelliklerini listeletmek
 • Sağ Tuş - Properties ile seçilen nesnenin özelliklerini görüp-değiştirmek

Groups sekmesindeki Komutlarla Gruplarla ile ilgili işlemler

 • Group komutu ile seçilen nesneleri grup haline getirme
 • Ungroup komutu ile grupları bozma
 • Grup Selection On / Off ile nesnelerin grup olarak mı yoksa ayrı ayrı mı hareket edeceğini belirleme

Utilities sekmesindeki Ekstra Araçlar

 • Distance komutu ile iki nokta arası mesafeyi ölçme
 • Radius komutu ile seçilen nesnenin yarıçapını öğrenme
 • Angle komutu ile iki nesne arasındaki açıyı ölçme
 • Area komutu ile belirli bir bölgenin Alan ve Çevresini öğrenme
 • Bir kapalı alanı oluşturan şekilleri Boundy komutu ile tek bir nesneye dönüştürme
 • ID Point komutu ile bir noktanın koordinantını öğrenme
 • Point Style ile eklenecek noktanın stilini değiştirme
 • Quick Select ile nesnelerde belli özelliklere göre hızlı seçim yapma
 • Select All komutu ile projedeki tüm çizimin seçilmesi
 • Quick Calculator komutu ile bazı matematiksel ifadelerin hesaplatılması

Clipboard Sekmesindeki Komutlar

 • Cut-Paste ile Farklı çizim dosyaları arasında taşıma işlemleri
 • Copy-Paste ile Farklı çizim dosyaları arasında kopyalama işlemleri

Autocad Projeleri 'nin Çıktı Alınması ve Farklı Formatlarda Kaydedilmesi

 • Plot komutu ile autocad çizimlerimizin ölçeksiz-ölçekli olarak çıktı alınması
 • Autocad kursu 'nda yapılan çizimleri Pdf olarak kaydedilmesi
 • Projenin jpg ve png formatlarında resim olarak kaydedilmesi
 • AutoCAD eğitimleri nde nesnelere Hyperlink ( Link verme ) özelliğinin anlatımı 
 • AutoCAD kursları 'nda başka projlerimizde kullanmak üzere Dwt uzantılı şablon dosya oluşturma
 • Programda sorun olduğunda, kaydedilmeyen çizimlerin Otomatik kayıt dosyalarından kurtarılması
   

Autocad Kursu 'nda 3D Katı Modelleme Çizim Komutları

 • Arayüzün 3D Modelling olarak değiştirilmesi
 • Izometric Görüntülere Geçiş
 • Box, Cylinder, Cone, Sphere, Pyramid, Wedge, Torus komutları üç boyutlu katı nesneler oluşturma
 • Wireframe, Conceptual, Hidden gibi farklı görüntüleme modları arası geçiş
 • Extrude, Loft, Revolve, Sweep komutları ile iki boyutlu nesneleri üç boyutlu hale dönüştürme
 • PloySolid komutu ile sabit kalınlık ve yükseklikte duvar vb. modeller oluşturma
 • Press / Pull komutu ile iki boyutlu nesnelere üçüncü boyut kazandırma ve üç boyutlu nesneleri yüzeylerinden esnetip uzatma-kısaltma

AutoCAD Kursu'nda Üç Boyutlu Katı Nesneleri Düzenleme Komutları

 • Union, Subtract ve Intersect komutları
 • Extrude Faces, Taper Faces, Move Faces ve Color Faces ile yüzey bazında işlem yapma
 • 3D katı nesnelerde Rotate,Array ve Align komutlarının kullanımı
 • Üç boyutlu nesnelerde Chamfer, Fillet Komutu
 • Autocad'de Üç boyutlu olarak modellenen sahnelerin ışıklandırılması, malzeme atama ve render işlemleri
   

AutoCAD Proje Uygulamaları

 • AutoCAD eğitimi nde uygulama sınavı yapılması
 • Mesleki Proje Çizimi 
 • AutoCAD kursları esnasında Surface komutu ile yüzey oluşturma 
 • AutoCAD dersi esnasında toplantı masası ve koltuk gibi mobilyaların planlarının çizilmesi 
 • AutoCAD kursları üç boyutlu modelleme uygulamaları kapsamında Dolap, Masa, koltuk, vazo gibi mobilyaların çizilmesi 
 • AutoCAD kursu 2D uygulama projeleri 
 • Mimari Proje çalışması 
 • Autocad Kursu Döner merdiven uygulaması 
 • Makine parçası çizimi 
 • Peyzaj proje uygulaması 
 • AutoCAD Kursu Bina görünüş çizim örnekleri 
 • Tefriş elemanları çizim uygulamaları 
 • Tesisat projelerinde kullanılan sembollerin çizimi ve bloklanması
 • AutoCAD kursları- 3D uygulama projeleri 
 • Koltuk Modelleme çizimi
 • Masa ve Vazo modelleme uygulaması
 • Cıvata çizimi
 • Autocad Kursu 3 boyutlu iç mekan oda modellemesi
 • 3 boyutlu bina dış cephe modellemesi
 • 3 boyutlu çevre düzenleme projesi
 • Işık ve ışık sistemleri ile sahneyi aydınlatma
 • Kamera yerleştirme ve kamera ile sahnede dolaşma
Bu etkinliğin süresi geçmiş
Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi
İstanbul / Şişli / 19.May
Büyükdere Cad. No:14 D:9 Şişli / İst.