Mevzuat Değişiklikleri ve Yargıtay Kararları Işığında İş Hukuku Eğitimi

Eğitim / Hukuk

12 Mayıs 2017, Cuma

09:00 - 17:00

Ücretli

Facebook

Twitter

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

Eğitimin Amacı:
Bu eğitim bir yandan İş Hukukunun en sorunlu alanlarını oluşturan konularda bilgi vermeyi hem de aşağıda sözü edilen son gelişmeleri yansıtmayı amaçlamaktadır.
Katılımcı Profili:
Avukatlar, İnsan Kaynakları Yetkilileri, Firma Yöneticileri, Mali Müşavirler

İş Hukuku, kanunlarda yapılan değişiklikler ve Yargıtayın verdiği yeni kararlarla sürekli gelişen ve değişen bir alandır. Nitekim Yargıtay son yıllarda İş Hukuku alanında verdiği yeni kararlarla bazı konularda önceki görüşünden dönmüş ya da yeni bazı olaylar karşısında görüşlerine açıklık kazandırmıştır. Kuşkusuz bu hususların işverenlerce bilinmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bu nedenle işverenlerin bu alanda devamlı olarak kendilerini yenilemeleri gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku da 6331 sayılı Kanunun çıkarılmasından sonra işverenler açısından çok daha büyük önem arz etmeye başlamıştır. Özellikle son yapılan değişiklikler bu alan da sürekli değişmektedir. 6645 sayılı Kanunla bu alandaki idari para cezalarının artırılması da işverenler açısından konunun önemini daha da artırmıştır. Kaldı ki, meydana gelen kazalardan dolayı cezai sorumluluğun da söz konusu olması bu alanda sürekli bilgi tazelenmesini gerekli kılmaktadır.

Eğitim Kapsamı

– GENEL HÜKÜMLER
Asıl İşveren-Alt İşveren
– İş Kanununa Göre Asıl İşveren-Alt İşveren Kavramı Unsurları
– Asıl İşin Alt İşverene Verilmesinin Koşulları-Yargıtay Kararları
– Yardımcı İş Kavramı
– Asıl İşin Alt İşveren Kanuna Aykırı Bir Biçimde Verilmesinin Yaptırımı-SGK’ya Yansıması ve Olası İdari-Mali Sonuçları
– Asıl İşveren Alt İşveren Yasakları
– Asıl İşverenin Birlikte Sorumluluğunun Kapsamı-Son Yargıtay Kararları
– İŞ SÖZLEŞMESİ-TÜRLERİ VE İŞİN DÜZENLENMESİ
•     İş Sözleşmesi Kavramı
•     İş Sözleşmesine Konulabilecek Hükümler
•     Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklikler
•     Personel Özlük Dosyası
•     İş Sözleşmesinin Türleri
– Belirli Belirsiz Süreli
– Kısmi Süreli İş Sözleşmesi
– İhbar ve Kıdem Tazminatı
– Yıllık Ücretli İzin Hakkı
– Eksik Gün Bildirimi ve Puantaj
– Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları
– Prim Ödeme Gün Sayısı
– Eksik Günlerin Borçlandırılması-İsteğe Bağlı Sigortalılık
•    Fazla Çalışma Uygulaması
– Kavramı
– Fazla Çalışma Ücretinin İşçinin Ücretinin İçinde Kararlaştırılıp Kararlaştırılamayacağı-Yargıtayın Son Kararları
– Fazla Çalışmanın İspatı Açısından Bordroların Önemi
•    Yıllık Ücretli İzin Uygulaması
– Hizmetlerin Birleştirilip Birleştirilemeyeceği
– Yıllık İzin Defteri ya da Kartoteks Sisteminin Önemi
– İnternet Ortamında Yapılan Yıllık İzin Talepleri ve Onaylamaların Geçerliliği Sorunu
•    Ücretli-Ücretsiz İzinlerle Mazeret İzinleri
•    İşçinin Ücretinden Kesinti Yapılması-Ücret Kesme Cezasının Koşulları
– İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
•    İş Sözleşmesinin Feshi ve İşe İade Davaları
•    Haksız Fesih-Geçersiz Fesih-Usulsüz Fesih Kavramları
•    İş Kanununa Göre Geçerli Sebepler
– İşçinin Yetersizliği Sebepleri
– İşçinin Davranışları
– İşletmeden Kaynaklanan Nedenler
– Örnek Yargıtay Kararları ve Değerlendirmeler
•    İşe İade Davasının Sonuçları
– 4 Aylık Boşta Geçen Süre Ücreti-Hesaplanması
– 4 Aylık Boşta Geçen Süre Ücreti-Kuruma Ek Belge Verilmesi
– İşe Başlatmama Tazminatı
– Diğer Feshe Bağlı Hakların İşe İadede Yeniden Hesaplanması

Eğitimci:
Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Nurşen Caniklioğlu, 1984 yılında mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bilimsel çalışma yapma amacıyla iki yıl Almanya’da kalan Nurşen Caniklioğlu Türkiye’ye döndükten sonra 1997 yılında doktor oldu ve aynı yıl Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atandı. 1999-2001 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürüten Caniklioğlu, 2003 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans ve lisansüstü dersleri veren Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu’nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yayınlanmış kitapları ile pek çok makale ve tebliği bulunmaktadır.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Lebib Yalkın Merkez Ofis
İstanbul / Sarıyer
Huzur Mah, Barbaros Cad. No:78 4.Levent 34396 İstanbul
Etkinlik Konuları