Mesnevi Okumaları

Söyleşi / Kültürel

23 Ocak 2013, Çarşamba

18:30 - 20:30

Ücretsiz

Etkinlik Detayları

Mesnevî ya da Mesnevî-i Manevî , Mevlânâ Celâleddîn Rûmî'nin altı ciltlik Farsça eseri. Mesnevî uyakça müstakil beyitlerinin ikişer mısraı kafiyeli bir şiir tarzıdır. Mevlânâ Celâleddîn Rûmî'nin bize bıraktığı bu edebi ve tassavvuf şahikasını Emin Işık Hocamız ile birlikte okuyacak, anlamları üzerinde tefekküre yolculuğa çıkacağız.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Balaban Tekkesi ve Kültür Evi
İstanbul / Üsküdar
Mimar Sinan Mahallesi Balaban Caddesi No:1
Etkinlik Konuları