Medya ve İletişim Stratejileri Sertifika Programı

Eğitim / Medya ve İletişim

11 Nisan 2015, Cumartesi - 17 Mayıs 2015, Pazar

09:30 - 16:30

Ücretli

0 212 283 24 02

[email protected]

Katılım Formu

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

Medya ve İletişim stratejileri konusunda sistematik ve uygulanabilir bilgiler verilmesi, sektör çalışanlarının ya da sektöre girmek isteyen kişilerin yetkinleşmesini sağlamaktır.

Medya ve İletişim Stratejileri programı herhangi bir 4 yıllık üniversite programı mezunu olup iletişim sektöründe çalışan ya da çalışmak isteyen kişileri hedef kitle olarak alır.

%80 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Galatasaray Üniversitesi tarafından resmi sertifika verilecektir.

Eğitim İçeriği

 • İLETİŞİM VE KÜLTÜR YÖNETİMİ
  • Zaman
   • Kültürel zaman tanımlaması
   • Antropolojik bir yaklaşımla Zaman Yönetimi
  • Mekan/ Beden Dili
   • Zaman-Mekan İlişkisi
   • Mekanın iletişimsel boyutu
   • Sözsüz iletişim, beden dili
  • Görsel İletişim
   • Görsel iletişimin önemi
   • Görmek,bilmek, inanmak
 • YENİ MEDYA, TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM
  • Teknoloji - Bilim - Kültür - Uygarlık İlişkisi: Batı Dünyasını Şekillendiren Teknolojiler
  • Medya ve İletişim Kuramlarında Teknoloji:Yeni Medya / Eski Medya Paradigması
  • Yeni Medya; Siyaset ve e-Demokrasi
  • Yeni Medya ve Toplum: Sanal Cemaatler ve Ağ toplumu
  • Yeni Medya ve e-Ekonomi
  • Internetin Yönetişimi ve Ekonomi Politiği
 • MEDYA VE İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER
  • Medya ve İletişim alanında araştırmanın önemi, genel amacı
  • Yaygın olarak kullanılan araştırma tür ve yöntemlerine ilişkin örnekler
  • Belgesel araştırmalar : Masabaşı çalışmalar ve ikinci el veri kullanımı
  • Klasik kantitatif ve kalitatif araştırmaların "zayıf halka"ları :
   • Ölçümler "neyi" ölçer ?
  • "Yeni sosyolojiler"in ve çok disiplinli yaklaşımların ışığında medya ve iletişim araştırmaları
  • Medya ve pazarlama "okur yazarlığı"na aykırı bakışlar
  • Segmentasyon çalışmalarının gelişimi
  • Alternatif medya ve iletişim araştırmaları
  • Örnekler üzerine çalışma
 • İNOVASYON VE YARATICILIK
  • İnovasyon ne demektir. İnovasyonun farklı tanımları iletişim uygulamalrı bağlamında ele alınmakatdır.
  • Farklı inovasyon yaklaşımlarının serimlenmesi ve tartışılması. Alanda ekonomiden, işletmeden ve sosyolojiden yararlanılarak yapılmış farklı tanımların ve kavramlaştırmaların neler olduğunun açıklanması.
  • İnovasyon ölçüm kriterlerinin uluslararası bağlamdaki gelişimi.
  • Küresel işletmelerde ve yerel işletmelerde inovasyon ve riskin nasıl ele alındığı.
  • İnovasyonun yaratıcılık ile olan bağının ele alınması.
  • Pazarlama ve örgütsel inovasyon. Uluslararası ölçümlerde ölçüm kriterleri arasına yeni girmiş bu iki inovasyon tipi ile iletişim stratejileri arasındaki yeni gelişmelerin ele alınması.
 • KURUMSAL KİMLİK VE İTİBAR YÖNETİMİ
  • Kurumsal İletişim: Kavram, strateji, önem ve amaçlar
  • Kurum İçi İletişim Süreci, iletişim biçimleri ve araçları
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
  • Kurumsal Kimlik-Kurumsal İmaj- Kurum Kültürü
  • Kurumsal Kriz
  • Kurumsal İtibar
 • İKNA STRATEJİLERİ
  • İknanın değişen tanımı
  • Sosyal Etki nedir?
  • Neden uyum gösteririz?
    • Neden itaat ederiz?
  • Temel İletişim ve Tutum Değiştirme Modeli
    • Kaynak - Mesajın - Alıcı özellikleri
  • Tutum-Davranış İlişkisi
    • Tutum - Davranış dengesini nasıl sağlarız
    • Tutum - Davranış tutarsızlığını nasıl gideririz?
 • SİYASAL İLETİŞİM STRATEJİLERİ
  • Siyasal iletişim
   • Tanım ve kapsam
   • Temel kavramlar : Kamuoyu, kamusal alan, siyasal aktörler...
  • Medya siyaseti
   • Tanım
   • Medya-siyaset ilişkisinin anlaşılmasını kolaylaştıran modeller
  • Seçim kampanyaları
   • Kavram, süreç ve strateji belirlenmesi
   • Örnek uygulamalar
 • STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİ
  • Stratejik İletişim Yönetimi: Tanımlama ve Kapsam
  • Stratejik İletişim Kampanyası Tasarım Süreci ve Örnek Kampanyalar
  • Kriz İletişimi, Risk İletişimi ve Sorun Yönetimi
 • SOSYAL MEDYADA PAZARLAMA
  • Sosyal Medya ve Sosyal Medya pazarlamasının son yıllarda önem kazanmasının sebepleri
  • Sosyal Medya Pazarlamasına başlamayı düşünen markaların/kurumların sosyal medya ile ilgili bilmesi gerekenler.
  • Sosyal Medya pazarlama süreci ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekenler. 
 • YAYIMCILIK STRATEJİLERİ
  • Yayımcılık ilkeleri ve teknikleri
   • Haber yazım teknikleri
   • Yayın Politikası ve Yazı türleri
   • Masaüstü yayıncılık
  • Süreli ve Kurumsal yayımcılık
   • Gazete ve dergi
   • Kurum içi ve dışı iletişim amaçlı yayımlar
  • Reklam ve tanıtım amaçlı yayımlar
   • Katalog
   • Broşür
   • İnsert, doğrudan pazarlama malzemeleri, vb.
 • REKLAM STRATEJİSİ YÖNETİMİ
  • Reklam etkinliğini artırmak
  • Mesaj ve Medya Stratejisi oluşturmak
  • Reklam etkinliklerinin sonuçlarının ölçümü
  • Yaratıcı stratejiler
  • Reklam Kampanyaları analizi

 

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü
İstanbul / Beşiktaş / Ortaköy
Çırağan Caddesi No:36
Etkinlik Konuları