Lider ve Yönetici Geliştirme Programı

Eğitim / Yönetim

12 Ocak 2013, Cumartesi - 27 Ocak 2013, Pazar

10:00 - 16:00

Ücretli

Etkinlik Detayları

Başarıyı belirleyen en önemli unsur iletişim becerilerindeki ustalıktır. Bu bilgiden yola çıkarak Prof. Dr. Albert MEHRABİAN iletişim başarısını,

*Söze hâkimiyet

*Sese hâkimiyet

*Görünümde mükemmeliyet

şeklinde formüle etmiştir. Biz de söze hâkimiyet için Lider-yönetici Geliştirme Programına öncelikle “Söz Ustası Olmak” eğitimiyle başladık.

SÖZ USTASI OLMA EĞİTİMİ
Dil, kullanmayı bilenin elinde gerçek bir silahtır. Kelimeler çağrışım mekanizmasını harekete geçirdiği için, hangi kelimelere hangi tepkileri vereceğimiz önceden bellidir. Çünkü dil beynimizi programlarken etkimizi de tepkimizi de belirler.
Söz Ustası Olmak Eğitimiyle, öncelikle beynimizin program dili olan Türkçenin algımızı, anlayışımızı ve anlatışımızı nasıl etkilediğinden yola çıkarak dilin psikolojik boyutuna dikkat çektik.

Eğitimin Amacı :
> Katılımcıların, dille düşünme ve harekete geçme arasındaki o muazzam dengeyi algılamalarını sağlayarak beynimizin program dili Türkçenin algımızı nasıl etkilediğine dikkatlerini çekmek
> Dilin psikolojik boyutunu anlatarak kelimelere nasıl şartlı refleks gösterdiğimizin anlaşılmasını sağlamak.
> SHAKSPEARE: Konuşma tarzınızı düzeltmezseniz talihinizi zedelersiniz.” diyor. Bu sözden yola çıkarak konuşma tarzının, üslup özelliklerinin, konuşma alışkanlıklarının gözden geçirilmesini sağlamak.
> “Dile hâkim olanın insanlara hâkim olur.” sözünden hareketle, üslup geliştirmenin önemine dikkat çekmek.
> Türkçenin anlam ve anlatım inceliklerine dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Eğitim İçeriği :
> Dilin psikolojik boyutu,
> Kelimelerin arka plandaki anlamları ve çağrışımları,
> Beynimizin program dili Türkçenin anlam incelikleri
> Etkilerim de tepkilerim de Türkçe!
> Hangi kelimeye nasıl tepki veririm; hangi kelime beni nasıl etkiler?

Söz ustası olmak için:
Cümle kuruluşunda dikkat edilmesi gerekenler
Hassas kelimelere dikkat!
Güçlü kelimelerle konuşmak
Dile hâkimiyetin önemi

SESE HÂKİMİYET EĞİTİMİ
Sesin güçlü olması özgüvenin ifadesidir. Güçlü, etkileyici bir sese sahip olmak ve sesi etkiyi artırmak üzere bilinçli kullanmak; ancak eğitimle mümkündür. Çünkü ses ve konuşma uzmanları sesin ve konuşmanın, taklit yoluyla edinildiği konusunda hemfikirdirler Önce anne-babamızdan sonra yakın çevremizden öğrendiğimiz konuşma ve sesi kullanma biçimine mahkûm değiliz. Toplumda çok az insan sesinin ve konuşma tarzının eğitimle mükemmel hale gelebileceğinin farkındadır. Sesimiz, biz fark etmeden bizi ele veriyorsa ruh halimizi muhatabımıza söylüyorsa Bu eğitimle sesi bilinçli kullanmayı, gerektiği zaman maskelemeyi ve kelimelerimin etkisini artıracak şekilde kullanmayı öğrenebiliriz.

Eğitimin Amacı :
> Katılımcılara- duygu, düşünce ve isteklerini daha doğru ve etkileyici bir şekilde ifade edebilmeleri için- sesin niteliklerini kavratmak. Bu sayede konuşmaya etkileyicilik ve ahenk kazandırmak
> Doğru solumanın konuşmaya olumlu etkisini anlatarak solunum mekanizmasının doğru ve etkili kullanılmasını sağlamak
> Türkçenin fonetik yapısını anlatarak katılımcıların muhtemel boğumlama kusurlarını gidermek
> Güzel ve etkileyici konuşabilmek için tonlamanın, vurgunun, ulamanın ve söz duraklarının etkisini katılımcıların kavramasını sağlamak
> Yaygın telaffuz kusurlarına dikkat çekerek dilimizin daha doğru kullanılmasını sağlamak
> Eğitimli bir sesle, bilinçli yapılan jest ve mimiklerle topluluk karşısında daha rahat konuşma alışkanlığı kazandırmak

Eğitim İçeriği :
> Ses-nefes ilişkisi
> Etkileyici bir ses için doğru nefes teknikleri
> Diyafram solunumu
> Fonetik
> Boğumlama
> Boğumlanma kusurları
> Doğru boğumlandırmanın konuşmaya etkisi
> Boğumlanma alıştırmaları
> Vurgu, tonlama, ulama alıştırmaları
> Sesi etkili kullanma yöntemleri (sesin uygun ton ve perdede kullanılması)
> Sesi yormadan kullanabilme teknikleri
> Üslup zenginliği ve üslup geliştirme yöntemleri
> Doğru telaffuz çalışmaları
> Türkçenin ses özellikleri
> Topluluk karşısında konuşma becerisini geliştirme


İŞ PROTOKOLÜ ve SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI
Sosyal davranış kuralları bireysel ve toplumsal hayatı düzenleyici, güzelleştirici olması açısından son derece önemlidir. Liderler ve yöneticiler davranışlarıyla hem topluma, hem de çevresindekilere örnektir. Amaç, her an ve her halde zarif ve mükemmel olabilmektir. Hz. Mevlana “ Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.” derken aslında evrensel nezaket kurallarının temel dayanağını ortaya koymuştur bu bilinçle sosyal davranış kuralları hayatımızın her anında içselleştirilmelidir.Protokol Kuralları ve İmaj Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak ve öğrenilenleri hayata geçirmek kişiye itibar kazandırır, başarısını ve mutluluğunu kolaylaştırır.

Eğitim İçeriği :

İmaj Yönetimi
> İmaj ve ilk izlenimin önemi
> İmajın özgüven üzerindeki etkisi
> Özgüvensizlik belirtileri
> İmajı bozan unsurlar
> İmaj kırıcılar
> Kişisel bakımda bilinmesi gerekenler
> İlişkilerde jestlerin ve mimiklerin önemi
> Renklerin dili ve iletişimdeki etkisi
> Kişisel alan
> Kişisel alan ihlalinin ilişkilere olumsuz etkisi
> İmaj ve kurumu temsil kabiliyetimiz
> Personelinin kılık ve kıyafetinde dikkat edilmesi gerekenler
> Kadın ve erkek giyiminde imaj kırıcılar
> İş dünyasında giyim

Medeni İlişkilerde İlk Durum
> Hitap şekilleri
> Selamlaşma
> Selamlaşmada öncelik sırası
> Tokalaşma
> Tokalaşmada öncelik sırası
> Tokalaşmanın incelikleri
> Tanışma ve tanıştırma kuralları
> Tanışmada öncelik sırası
> Tanıştırma cümleleri
> Tanışan kişiler nasıl davranmalı?
> Resmi ortamda tanışma ve tanıştırma kuralları
> Sosyal alanda tanışma ve tanıştırma kuralları
> Kartvizit alışverişi nasıl olmalıdır

Makam Protokolü
> Makam odası düzeni
> Makam odasında dikkat edilmesi gerekenler
> Makamda karşılama ve uğurlama
> Makamda ikram incelikleri
> Makamda misafirin, astın ve üstün oturma düzeni

Yönetsel Davranış Protokolü
> Örgütlerde ast – üst ilişkileri
> Astlara düşen görevler

Taşıt Protokolü
> Resmi araçlarda oturma düzeni
> Resmi araçlara inme binme kuralları
> Özel araçta oturma düzeni

Toplantı Protokolü
> Toplantılarda masa ve oturma düzenleri
> Toplantı mekânı ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular
> Toplantı yönetim teknikleri
> Toplantı başkanının görevleri
> Toplantıya katılanların bilmesi gerekenler

Ziyaret Protokolü
> Resmi ziyaretler
> Yarı resmi ziyaretler
> Yönetimde ziyaretler ve ziyaretçilerle ilişkiler
> Ast- üst ziyaretçilerle ilgili kurallar

Davet ve Ziyafet Protokolü
> Davetlerde karşılama ve uğurlama
> Kokteyl
> Resepsiyon
> Ziyafet
> Resmi yemeklerde masa ve oturma düzeni
> Resmi davet ve ziyafetlerde görgü ve nezaket kuralları
> Sofra adabı
> Yemek masasında oturma düzeni
> Yemekte nezaket ve görgü kuralları

E-Posta Adabı
> E-posta yazarken bilinmesi gereken temel kurallar
> Bcc ve Cc kullanımı
> E-posta yazarken uyulması gereken nezaket kuralları
> E-postada hitap ve bitiriş
> E-posta metnini oluştururken yazılmaması gerekenler
> E-posta göndermenin uygun olmadığı durumlar
> Sözü uzatmadan yazabilmek

Program Süreleri:

Söz Ustası Olma Eğitimi 6 Saat 
Sese Hâkimiyet Eğitimi 18 Saat
İş Protokolü ve Sosyal Davranış Kuralları Eğitimi 12 Saat

Toplam Eğitim Süresi 36 Saattir.

Eğitim Programı

12.01.2013 Cumartesi 10:00 - 16:00
13.01.2013 Pazar 10:00 - 16:00
19.01.2013 Cumartesi 10:00 - 16:00
20.01.2013 Pazar 10:00 - 16:00
26.01.2013 Cumartesi 10:00 - 16:00
27.01.2013 Pazar 10:00 - 16:00

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Gelişim Platformu
İstanbul / Beşiktaş / GAYRETTEPE
Esentepe Mahallesi Gazeteciler Sitesi Keskinkalem Sokak No: 31
Etkinlik Konuları