Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi

Etkinlik Detayları

Eğitimin Amacı:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 2016 yılı içerisinde yürürlüğe girmiştir. Gerek kamu gerekse özel sektörü yakından ilgilendiren bu Kanun hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi ve doğması muhtemel hukuki sorunlara dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır.
Katılımcı Profili:
Şirket yöneticileri, insan kaynakları uzmanları, doktorlar, avukatlar katılabilirler.

Eğitim Kapsamı:

Temel Yasal Mevzuat
– 6698 sayılı Kanun
– 108 sayılı Sözleşme
– 181 sayılı Ek Protokol
– Anayasa Madde 20
– AİHS Madde 8
Temel Kavramlar
– Kişisel veri
– Hassas veri
– Kişisel verilerin işlenmesi
– Veri işleyen
– Veri sorumlusu
– Verinin anonimleştirilmesi
Temel İlkeler
Hassas Veri Kavramı
Veri İşleme Şartları
– Olağan Veriler İçin
– Hassas Veriler İçin
Verinin Silinmesi ve Anonimleştirilmesi
Verinin Transferi
– Yurtiçinde Transferi
– Yurtdışına Transferi
Hak ve Yükümlülükler
– İlgilinin Hakları
– Veri sorumlusunun yükümlülükleri
Veri Güvenliği
Başvuru ve Şikayet
– Veri sorumlusuna başvuru
– Kurula Şikayet
– Kurulun İnceleme Usulü
Veri Sorumluları Sicili ve Sicile Kayıt
TCK’da Öngörülen Suçlar    
– Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu
– Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
– Verileri yok etmeme
İdari Yaptırımlar
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Kanunda Öngörülen İstisnalar
İş Hukuku Alanında Kişisel Veriler
Sağlık Hukuku Alanında Kişisel Veriler

Eğitimci:
Dr. Halil Altındağ

Dr. Halil Altındağ, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında yüksek lisansa başladı ve 2010 yılında “Yürürlükte Olan Yasalara ve İdari Düzenleyici İşlemlere Güvenden Kaynaklanan Haklı Beklenti Kavramı ve Korunması” başlıklı yüksek lisans tezi ile mezun oldu. Aynı yıl, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim dalında doktoraya başladı. 2015 yılında Fransa’nın Limoges Üniversitesinde bilimsel araştırmalarda bulundu. 2016 yılında “İdarenin Yargısal Denetiminde Kanunilik Blokunun Genişlemesi” başlıklı doktora tezi ile doktor ünvanını aldı.
Eylül 2011’den itibaren İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

 

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Lebib Yalkın Merkez Ofis
İstanbul / Sarıyer
Huzur Mah, Barbaros Cad. No:78 4.Levent 34396 İstanbul
Etkinlik Konuları