IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi KÖY ENSTİTÜLERİ VE EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR

Kongre / Eğitim

2 Mayıs 2019, Perşembe - 3 Mayıs 2019, Cuma

09:00 - 17:45

Ücretli

iracongress@gmail.com

Katılım Formu

Etkinlik Web Sayfası

Android Mobil Uygulama

Etkinlik Detayları

Değerli Meslektaşlarım,

“IV. Uluslararası Rating Academy Kongresi” (IRAC4) 02-03 Mayıs 2019 tarihleri arasında Çanakkale/TÜRKİYE’de gerçekleştirilecektir. Kongrenin bu yılki teması, “”Köy Enstitüleri ve Eğitimde Yeni Arayışlar olarak belirlenmiştir.

Kongrenin iki temel amacı bulunmaktadır: Birincisi, özgün bir eğitim modeli olarak Köy Enstitüleri modelini günümüz koşullarında çağdaş bir eğitim modeli olarak gündeme taşımaktır. Kongrenin ikinci temel amacı ise değişen dünya koşullarında eğitimde ortaya çıkan sorunlar karşısında gündeme gelen arayışları bir araya getirecek bir platform oluşturmaktır. Kongremiz temelde bir eğitim kongresi olmakla birlikte, konu ile ilişkilendirilebilen bütün alanlara açık olup, çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara yer verilecektir.

Kongrenin teması ile ilgilenen bütün akademisyenleri, araştırmacıları, sanatçıları, öğretmenleri, sivil toplum kuruluşlarını ve öğrencileri bildiri sunmaya ve bu bilgi şölenine katılmaya davet ediyoruz

Kongrenin dili, İngilizce ve Türkçe’dir. Bildiri değerlendirme süreci hakemlerin onayına müteakip olacaktır. Bildiriler yayınlanan kriter ve standartlar doğrultusunda, Bilimsel Komiteden en az iki üye ve diğer bağımsız hakemler (ihtiyaç olması halinde) tarafından çift-kör hakem değerlendirmesi ile incelenecektir. Tam metinli bildiriler, Kongre kitabında basılacaktır. Ayrıca, tüm bildiriler uluslararası endeksli Kongre Dergilerinde hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanacaktır.

Organizasyon komitemiz adına sizleri, Çanakkale’de gerçekleşecek olan bu Kongremize davet etmekten onur duyuyorum.

En iyi dileklerimizle,

Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN

Kongre Başkanı

 

Kongrenin ana teması “Köy Enstitüleri ve Eğitimde Yeni Arayışlar” olarak belirlenmiştir. Kongremiz Köy enstitüleri ve Eğitimle ilgili tüm çalışmalara açık olup konu başlıkları aşağıda sıralanmıştır. Konular sadece bunlarla sınırlı değildir. Köy enstitüleri ve Eğitimle ilgili olmak üzere aşağıda sayılanlar dışında diğer çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara da yer verilecektir.

 • AB Eğitim Programları
 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Biyoloji Eğitimi
 • Coğrafya Eğitimi
 • Çevre Eğitimi
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
 • Değerler ve Sevgi Eğitimi
 • Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi
 • Dil Eğitimi
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
 • Eğitim ekonomisi
 • Eğitim Felsefesi
 • Eğitim Politikaları
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitim Psikolojisi
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Eğitim Tarihi
 • Eğitim Teknolojisi
 • Eğitim ve etik değerler
 • Eğitim ve Sivil Toplum Kuruluşları
 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Eğitimde yenilikçi uygulamalar
 • Felsefe Grubu Eğitimi
 • Fen Bilgisi Eğitimi
 • Fizik Eğitimi
 • Güzel Sanatlar Eğitimi
 • Halk Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme
 • İlgili diğer konular…
 • İlköğretim
 • Kimya Eğitimi
 • Köy enstitüleri
 • Matematik Eğitimi
 • Mesleki ve Teknik Eğitim
 • Mühendislik Eğitimi
 • Müze Eğitimi
 • Müzik Eğitimi
 • Okul Öncesi Eğitimi
 • Öğretmen Yetiştirme
 • Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler
 • Özel Eğitim
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik
 • Sağlık Eğitimi
 • Sanat ve Tasarım Eğitimi
 • Sınıf Eğitimi
 • Sosyal Bilimler Eğitimi
 • Spor Bilimleri Eğitimi
 • Tarih Eğitimi
 • Teknoloji ve Tasarım Eğitimi
 • Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
 • Türkçe Eğitimi
 • Türkçe Konuşan Cumhuriyetlerin Eğitim Programları
 • Uzaktan Eğitim
 • Yabancı Diller Eğitimi
 • Yaratıcı Drama Eğitimi
 • Yükseköğretim
 • Ana tema çerçevesine dahil edilebilecek diğer konular…
Bu etkinliğin süresi geçmiş
Etkinlik Konuları