Inner-Speak (iç Benlikle Konuşma Yöntemi) 1. Aşama

Eğitim / Kişisel Gelişim

11 Temmuz 2020, Cumartesi - 12 Temmuz 2020, Pazar

12:00 - 18:00

Ücretli

0 553 289 99 12

Etkinlik Detayları

Inner-Speak (iç Benlikle Konuşma Yöntemi) 1. Aşama
Şaver Dinçer
ÜCRET: 1400.TL

*** Eğitime isterseniz diğer katılımcılar ile birlikte '' sosyal mesafe kurallarına uygun olarak '' atölyemizde isterseniz evinizin konforunda ONLİNE olarak katılabilirsiniz.***

TARİH: 11/12 Temmuz 2020
12:00 - 18:00

YER: Hayatölyesi
İletişim: 0553 289 9912
Karşıyaka (Akbank sk)

https://www.youtube.com/watch?v=zQrxme4H3iQ

INNER-SPEAK (İÇ BENLİKLE KONUŞMA YÖNTEMİ) 1. AŞAMA GÜÇLENDİRME EĞİTİMİ:

Yaşamımızı olumsuz etkileyen ve kendilerini yaşam alanlarımızda tıkanıklıklar, rahatsızlıklar,
hastalıklar, sorunlar vb. şeklinde ortaya koyan etkileri kolay ve huzurlu bir şekilde geride
bırakabilmemizi sağlayan bir arınma ve şifa yöntemi. InnerSpeak (İç Benlikle Konuşma Yöntemi)
çeşitli yaşam süreçlerinde oluşmuş travmatik olguların, karmik dengesizliklerin ve enerji alanımızdaki
psişik faaliyetlerin enerjilerini kaynağında dönüştürerek yaşamımızın şifalanmasını ve enerji
frekansımızın yükselmesini sağlar. Herkesin kolaylıkla kendine ve başkalarına yönelik
uygulayabileceği pratik ve etkili bir yöntemdir.
InnerSpeak eğitimi gerçek anlamda bir Güçlendirme Eğitimi’dir; çünkü hem yaşam yolumuzu
yönlendirmede içsel rehberimiz olan Yüksek Benliğimiz’le iletişim kurabilmenin basit ve kolay bir
yolunu bize öğretir, hem de ihtiyaç duyduğumuz zaman başka birine gereksinme duymadan kendi
arınmamızı kendimiz yapabilmemizi sağlar. Böylece her birimizin sahip olduğumuz gücümüze
ulaşmamızı olanaklı kılar.
İçinde bulunduğumuz Yükseliş sürecinde başka yaşamlardan ve bu yaşamımızdan gelen yaraları
şifalandırmamız hepimiz için çok önem taşıyor, çünkü Yükselişi gerçekleştirebilmemiz için öncelikle
karmamızı arındırmış ve ondan özgürleşmiş olmamız gerekiyor. InnerSpeak yöntemi de buna hizmet
eden ve yaşam misyonumuzun yolunda yürüyebilmemize olanak veren güçlü bir araç olarak bizlere
sunuluyor.
Eğitimin sonrasında yöntemin geliştiricisi Jean Adrienne tarafından onaylı sertifika verilecektir.

Inner-Speak (İç Benlikle Konuşma Yöntemi) Nedir?

Inner-Speak, psikolog, eğitmen ve şifacı Jean Adrienne Miller tarafından sezgisel esinle geliştirilmiş
bir yaşam enerjisi arındırma yöntemidir. Inner-Speak arzu etmediğimiz bir şekilde yaşamımızın bir
alanında tıkalı kalmış olmamıza yol açan veya yaşamımızda çeşitli sorunlar olarak kendini gösteren ve
dolayısıyla öz gücümüze ulaşmamızı engelleyen etkilerin, Yüksek Benliğimizin (veya üst bilincimizin)
rehberliğinde, 144 dosyadan oluşan bir dosya protokolü ve spiritüel kinesioloji kullanılarak, kolayca
ve huzurlu bir şekilde arındırılmasını sağlar. Yaşamımızı olumsuz etkileyen blokajlar ve sorunlar,
genellikle çeşitli yaşam süreçlerindeki yaşanmışlıklara verilen tepkilere ait, iç benliğimiz veya bilinç
dışımızdaki eski, uygun olmayan, yanlış programlardır. Bu etkilerin kaynaklandığı yaşam süreçleri,
bizim şu anki yaşamımız olabileceği gibi, sıklıkla ruhumuzun geçmiş yaşam süreçleri veya atalarımıza
ait başka yaşam süreçleri, hatta bazen de ruh grubumuzun üyelerine ait yaşam süreçleri veya paralel
boyutlardaki yaşam süreçlerimiz olabilmektedir. Bazen de yaşamımızdaki olumsuzluklar ve
tıkanıklıklar enerji alanımızda eklenti şeklinde var olan parazit enerjilerden, psişik saldırılardan veya
ışığa geçiş yapamamış ruhların etkilerinden kaynaklanabilmektedir. Inner-Speak şu anki yaşamımızı
olumsuz etkileyen bu etkilerin kaynaklandığı kaynak yaşam sürecinin ve olgunun saptanmasına ve
etkinin kaynağında arındırılmasına olanak sağlar; bu yapıldığında etki tüm zamanlar için arındırılmış
olur ve etkinin üzerimizdeki döngüsü sonlanarak yaşamımızın bu etkiden özgürleşip şifalanması ve
gerçekliğimizin değişmesi sağlanır.
Inner-Speak Nerelerde Kullanılabilir?
• Yaşamımızın sorunlu olan veya istediğimiz gibi gitmeyen belirli bir alanındaki tıkanıklıklara
yönelik,
• Yaşamımızda sürekli yinelenen olumsuz yaşam kalıplarına veya istemediğimiz bir kimliği
üstlenip yaşamakta olmamız durumlarına yönelik,
• Fiziksel, duygusal veya zihinsel rahatsızlıklara yönelik (*),
• Yaşam enerjimizin düşük olması, yaşamımızda nedeni belirsiz bir sıkıntı yaşamamız veya
yaşam amacımızı kaybetmiş gibi hissetmemiz şeklindeki durumlara yönelik,
• Çeşitli korkularımız/fobilerimize yönelik,
• Kişilerden veya mekanlardan parazit enerjileri ve eklentileri arındırmaya yönelik.
Inner-Speak seansları nasıl gerçekleşir?
Inner-Speak seansları Yüksek Benliğimize teslimiyet halinde gerçekleşen spiritüel seanslardır. Seansta
danışan tamamen bilinç boyutundadır ve kolaylaştırıcı danışanın Yüksek Benliğinden önce üzerinde
çalışılan etkiye yönelik gerekli bilgileri alır, bunlar danışanın deneyimlemekte olduğu durumla ilgili
çeşitli bilgiler ve etkinin kaynaklandığı yaşam süreci, oradaki yaşanmışlık ve ruhun buna verdiği
tepkiyle ilgili bilgilerdir; sonrasında çeşitli arınma işlemlerine geçilir. Tüm seans dosya protokolünün
yapısının akışına uygun olarak, Yüksek Benliğin rehberliği ile uygulanır. Bir seans genellikle 1-1,5 saat
arası sürer, ancak bu süre danışanın kaldırabileceği arınma düzeyine göre değişebilir. Inner-Speak
seanslarında niyet her zaman üzerinde çalışılan konuya dair mümkün olan tüm arınmanın bir seansta
gerçekleşmesi olmakla birlikte, bazen ayni konu üzerinde 2. veya bazen 3. bir seans gerekli olabilir.

Devam seansının gerekli olup olmadığı seansın sonunda belli olur ve devam seansı ilk seansın işleme
süresi bittikten sonra yapılır.
Inner-Speak seansları hem bizim uygulamamız hem de bize uygulanması çok kolay, pratik ve zevkli, iç
görümüzü ve bilinç düzeyimizi oldukça yükselten seanslardır. Inner-Speak seanslarında, çok ender
durumlar haricinde, mutlaka bir enerji değişimi ve çözülüm gerçekleşir ve Inner-Speak seanslarından
gelen şifa oldukça etkili bir şifadır. Bununla birlikte Inner-Speak yönteminin en önemli özelliklerinden
biri çok yumuşak bir arınma yöntemi olması ve bu şifayı bir şifa krizine yani olumsuz bir arınma
sürecine yol açmadan sağlamasıdır. Inner-Speak seansları bire bir yapılabileceği gibi, ayni derecede
etkili olacak şekilde uzaktan da yapılabilir.
Inner-Speak seansları neleri içerebilir?
Inner-Speak içerisinde, seans sırasında Yüksek Benliğimiz tarafından gerekli görüldüğü üzere
kullanılabilen, çeşitli güçlü araçlar da vardır:
• Olumlamalar, ritüeller, dualar, semboller, meleklerle çalışma;
• Hayvan totemimizi saptama ve şifalandırma;
• Ki blokajlarına yönelik akupunktur (akupresür);
• Dengede olmayan veya ağır hasarlı olan bir çakranın/çakraların saptanması ve arındırılması;
• Enerji alanındaki bir hasarın saptanması ve giderilmesi;
• Çiçek esanslarıyla, yağlarla, kristaller-taşlarla ve bunların frekanslarıyla çalışma;
• Var olabilen bir ters dönme (polarite) durumunun saptanması ve giderilmesi;
• Bu yaşam için yaşam anlamımızın açıklanması;
• Bizi beslemesi gereken noksan öğelerin saptanması;
• Yin/yang enerjilerindeki dengesizliklerin saptanması ve giderilmesi;
• Frekansımızı yükseltici bir titreşimsel rezonansın uygulanması;
• Yükselişe yönelik bir niteliğin uyandırılması;
• Organ/Salgı Bezlerindeki yaraların görülmesi ve şifalandırılması;
• DNA etkinleştirmeleri (aktivasyonları);
• Arkon bağlantılarının arındırılması;
• Yaşlanmaya neden olan J-mühürlerinin arındırılması.

Inner-Speak eğitimi nasıldır ve Inner-Speak eğitimini kimler alabilir?
Inner-Speak eğitimi 2 aşamalıdır. İlk aşaması Inner-Speak Güçlendirme (Empowerment) dir. Inner-
Speak Güçlendirme, Inner-Speak eğitiminin 2. ve son aşaması olan Inner-Speak Uygulayıcı/Öğretici
(Practitioner/Teacher) eğitimi için ön gerekliliktir.
Inner-Speak Güçlendirme eğitimi şunları içerir:
• Inner-Speak ve gücümüzü uyandırmaya yönelik bilgiler,
• Evrensel yasaları ve etkilerini anlamak,
• Epifiz ve hipofiz bezlerinin aktivasyonu,
• Inner-Speak protokolü – temel kinesioloji,
• Inner-Speak dosyaları, Inner-Speak Güçlendirme el kitabı,
• Bir seansın nasıl gerçekleştirileceği.
Inner-Speak eğitimi almak için herhangi bir şart yoktur, şifacılık alanında çalışan veya çalışmayan
dileyen herkes bu uygulaması kolay ve basit olan arınma yönteminin eğitimini alabilir. Inner-Speak
Güçlendirme eğitiminden sonra kendiniz, aileniz, arkadaşlarınız ve başkaları için arındırıcı ve
şifalandırıcı Inner-Speak seansları yapabilir hale gelirsiniz. Inner-Speak eğitimi, her şeyden önce, içsel
gücünüzü elinize almak ve yaşam misyonunuzun yolunda yürümenizi kolaylaştırmak adına kendinize
yapabileceğiniz önemli bir yatırımdır.
(*) InnerSpeak fiziksel, duygusal ve zihinsel hastalıklarda teşhis ve tedavi yapmaz; ancak bu olguyu yaratan
enerji dengesizlikleri ve tıkanıklıklarının ortadan kalkmasına bütünsel olarak yardımcı olur; zihinsel ve bedensel
rahatsızlıklarda bütünsel şifa geleneksel tıp ile desteklenmelidir.

 

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Hayatölyesi
İzmir / Karşiyaka
Tuna Mh. Salah Birsel Sk. No: 35B K: 4 D: 4 (Akbank Sk.) Karşıyaka - İzmir

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'mongodb' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: