ICSG Istanbul 2014

Konferans / Bilim Teknoloji

8 Mayıs 2014, Perşembe - 9 Mayıs 2014, Cuma

08:30 - 17:30

Ücretli

Etkinlik Detayları

Organizasyon komitesi adına,  8 – 9 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı’na hoş geldiniz demekten onur duyarız. Bildiğiniz gibi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de Akıllı Şebeke uygulamasına geçiş aşamasındadır. Bu kritik dönemde enerjiyi kullanan, üreten ve dağıtan taraflar;  enerjinin verimli, kayıpsız ve rasyonel kullanımı için çözümler aramaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile akıllı şebeke gibi gelişmiş teknoloji çözümlerinin var olmasıyla enerji tüketimine ve üretimine dair problemlerin zamanla ortadan kalkacağı öngörülmektedir. Bu sebeple mevcut şebeke sistemlerinin, bu sisteme entegre olabilmesi için bir değişim geçirmesi kaçınılmazdır.

35 milyon su, 35 milyon elektrik ve 10 milyon doğal gaz abonesi bulunan ve 80 milyon nüfusa sahip Türkiye’de, şuan birçok elektrik dağıtım şirketi bu dönüşüm içerisine girmiş bulunmaktadır.

Sonuç olarak, Türkiye’nin içinde bulunduğu geçiş sürecinde düzenlenen bu kongre; katılımcıların bütün paydaşlar ile bir arada olması, sorularına cevap bulması, akıllı şebekeler hakkındaki son yenilikleri öğrenmesi, örnek uygulamaları görmesi ve yatırım stratejilerini belirlemesi için uluslararası bir platform sağlayacaktır.

ICSG Nedir?

Akıllı şebekelerde amaç; durum analizi yapılarak, otomatik ölçüm sistemleriyle enerji kesintisini önlemek, aşırı yük ve arıza durumlarını kontrol altına alarak şebeke güvenilirliğini sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklarını sisteme dâhil etmek ve yönetilemeyen, izlenemeyen tüketimi ve enerji kayıplarını bu sistem sayesinde kontrol altına almaktır.

Otomatik sayaç okuma sistemi; genel itibariyle sayaçlara ilişkin tanımlayıcı kimlik verilerinin, tahakkuk ve faturalamaya esas verilerin ve sayaç durum bilgilerinin, veri merkezlerinde tarihsel olarak saklanması ve farklı raporlama olanaklarına imkân sağlaması, ölçüm noktalarının zamanında ve doğru izlenmesi, aynı zamanda faturalama sistemlerinin tutarlı verilerle beslenerek enerji kayıplarının büyük oranda azaltılması şeklinde özetlenebilir.

Önümüzdeki dönemde mevcut enerji şebeke sisteminin, akıllı şebeke yönetim sistemine kayacağı ve uluslararası alanda daha yaygınlaşacağı beklenmektedir. Bu kongrenin; dünyada giderek artan enerji talebinin daha rasyonel kullanılmasına, akıllı sayaç politika ve stratejileri ile akıllı binalar ile otomasyon sistemlerine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 

ICSG İSTANBUL 2014 KONU BAŞLIKLARI

AKILLI ŞEBEKE UYGULAMALARINDA MEVCUT DURUM

1. Akıllı şebekelerin ortaya çıkışı, gelişimi, avantaj ve dezavantajları

2. Akıllı şebekelerde kullanılan sayaçlarda mevcut gelişmeler

 • Elektrik sayaçları
 • Su sayaçları
 • Gaz sayaçları
 • Isı Sayaçları

3. Akıllı şebekelerde teknik altyapı

 • Bulut Bilişim
 • Haberleşme altyapısı
 • Yazılım uygulamaları ve veri yönetimi
 • Güvenlik ( bilgi güvenliği )

4. Akıllı şebekelere ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat

 • Ulusal ve uluslararası mevzuat
 • Ulusal ve uluslararası standartlar
 • Ulusal ve uluslararası diğer dokümanlar

5. Akıllı şebekelere geçişte karşılaşılabilecek idari ve teknik engeller, sorunlar ve çözüm önerileri

6. Akıllı şebekelerde örnek uygulamalar

 

AKILLI ŞEBEKELERİN GELECEĞİ

1. Akıllı şebekelerde kullanılan sayaçlara ilişkin politika ve stratejiler

 • Elektrik sayaçları
 • Su sayaçları
 • Gaz sayaçları
 • Isı sayaçları

2. Mevcut şebekelerdeki Ölçme-Değerlendirme sıkıntıları ve çözüm önerileri

3. Şebeke işleyişinin tabi olduğu Mevzuatlarda yenilik önerileri

4. Akıllı sistem teknolojileri ve üretim imkânları

5. Giderek artan enerji talebine akıllı şebeke çözümleri

6. Enerji verimliliğinde akıllı şebekelerin rolü

7. Akıllı şebekelerde enerji üretimi, dağıtımı ve depolama sistemleri

8. Elektirikli araçların şarj edilmesinde akıllı şebekelerin rolü

9. Kendi enerjisini üreten ve fazlasını akıllı şebeke yoluyla satan akıllı binalar ve otomasyon sistemleri

10. Yenilenebilir enerji kaynaklarının akıllı şebekeye entegrasyonu

11. Akıllı şebeke teknolojilerine ilişkin Ar-Ge çalışmaları

12. Müşteri yönetiminde akıllı şebekeler

13. Akıllı şebekelerde bulut bilişim

14. Elektrik,gaz,su ve ısı sayaçlarında akıllı okuma ve faturalandırma

 • Sürdürülebilirlik
 • Maliyet

15. Düzenlenen şebeke endüstrilerinde Akıllı Şebekeler: Ne Kadar Akıllı Olmalı?

16. Coğrafi bilgi sistemi

17.Akıllı şebeke yatırımlarında optimizasyon ve fizibilite

18. Akıllı bakım&arıza yönetimi ve mobil saha iş yönetimi uygulamaları

 

Bu etkinliğin süresi geçmiş
WOW İstanbul Hotel
İstanbul / Bakırköy / YEŞİLKÖY
Atatürk Cad. No:15-17-19
Etkinlik Konuları