İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi

Kongre / Tarım

2 Ekim 2013, Çarşamba - 4 Ekim 2013, Cuma

12:00 - 16:00

Ücretli

Etkinlik Detayları

Ülkelerin kalkınmasının en önemli yapı taşlarından biri olan tarım, insanların gıda gereksinimini karşılamak ve sanayiye hammadde sağlamak gibi hayati işlevlere sahiptir. Nüfus artışına ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, toplumun gün geçtikçe artan ve değişen ihtiyaçlarına cevap vermek için tarım bilimi de değişim ve gelişim göstermek zorundadır. Bu açıdan toprak, su, bitkisel ve hayvansal kaynaklarımızın korunması, etkin ve verimli bir şekilde kullanımı ve bu kaynakların gelecek nesillere sürdürülebilir olarak taşınması çok büyük önem taşımaktadır. Birçok disiplinin kesişme noktası olan tarım ve gıda alanında kullanılan yeni teknolojileri ve gelişmeleri gündeme getirmek, yeni işbirliklerine olanaklar sağlamak kongremizin temel amaçlarıdır. Kongrede, farklı üniversitelerden ortak alanlarda çalışan bilim insanlarının, kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek tanışmaları, karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunabilmeleri ve güçlerini birleştirerek daha etkin çözümler üretebilmeleri hedeflenmiştir. Kongreye, tarım ve gıdanın değişik alanlarında çalışan pek çok araştırmacının katılımı beklenmektedir. Bu da özellikle genç araştırmacılara, uzman araştırmacılarla tanışma, onların bilgi ve deneyimlerinden faydalanma fırsatı sunacaktır. Tarım ve gıda alanında çalışan çok değerli bilim insanlarının, kamu ve özel sektör temsilcilerinin ve diğer tüm paydaşların 2-4 Ekim 2013 tarihleri arasında Niğde Üniversitesi‘nde gerçekleştirilecek olan İç Anadolu 1. Tarım ve Gıda Kongresine katkı ve katılımlarının ülkemiz için yararlı sonuçlar doğuracağına inanmaktayız. Ev sahibi olarak birincisini düzenleyeceğimiz kongremizde sizleri de aramızda görmek bizlere onur ve güç verecektir. 

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Niğde Ünivesitesi
Niğde / Merkez
Aşağı Kayabaşı
Etkinlik Konuları