I.Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu

Sempozyum / Medya ve İletişim

26 Nisan 2012, Perşembe - 27 Nisan 2012, Cuma

09:00 - 19:30

Ücretsiz

Etkinlik Detayları

    “İletişim, Kültür, Etik ve Yaratıcılık” başlıklı I.Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 26-27 Nisan 2012 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecektir.


    Sempozyumun ana amacı, ulusal ve uluslararası alanda iletişim eğitimi alan lisans ve lisansüstü öğrencilerini bir araya getirerek, öğrencilerin disiplinlerarası ve çokdisiplinli bir yaklaşımla iletişim, kültür, etik ve yaratıcılık kavramlarıyla ilişkili konular bağlamında hem teorik hem de pratik yerleşik düşünceleri sorgulamasını sağlamak, tartışma becerilerini geliştirmek, eleştirel ve çözümleyici çalışmalarını paylaşabilecekleri bir alan oluşturmaktır. Sempozyumunun bir amacı da, iletişim öğrencilerinin aynı zamanda yeni kuram ve yöntem arayışlarına yönelik düşünceleri tartışmaları ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmalarıdır.

    I.Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu ile; “İletişim, Kültür, Etik ve Yaratıcılık” bağlamında farklı ülkelerde kabul edilmiş olan değişik akademik yaklaşımlar ve uygulama örneklerinin paylaşımını sağlamak, öğrenciler ile akademisyenlerin ortak bir platformda bir araya gelerek iletişimlerini güçlendirmek, iletişim fakültelerinde okuyan öğrencilerin bilgiyi elde etmek, sınıflandırmak, analiz ve senteze ulaşmak yoluyla bilimsel nitelikte bir ürün üretme sürecini kavramalarını sağlamak, sunulan bildirilerin paylaşımı ile gerek akademik düzeyde gerekse sektörel bağlamda başvurulacak nitelikli bir kaynağın oluşturulmasını desteklemek, farklı kültürlerden gelen katılımcılar arasında sinerji yaratmak ve öğrencilerin potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayarak özgüvenlerini arttırmaları hedeflenmektedir.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
İzmir / Bornova / BORNOVA
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Ege Üniversitesi Kampüsü, Bornova, İzmir