I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi

Kongre / Medya ve İletişim

14 Kasım 2013, Perşembe - 15 Kasım 2013, Cuma

09:00 - 16:00

Ücretsiz

Etkinlik Detayları

Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ( BYEGM ) ve Çocuk Vakfı’nın İstanbul’da gerçekleştireceği I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi 14-15 Kasım 2013 tarihinde, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek. Çocukların medyanın olumsuz etkilerinden korunması ve olumlu etkilerinden yararlanmasına yönelik çalışmaların çok boyutlu değerlendirileceği Kongre, çocuk ve yetişkinler birlikte gerçekleştirecek. Kongre ve Çocuk ve Medya Hareketi ile çocuk ve medya sorunların tespiti ve çözüm yollarının ortaya konması amaçlanıyor. Kongreden önce Türkiye Çocuk ve Medya Hareketi etkinlikleri gerçekleştirilecek. Etkilenen taraf çocuk ve etkileyen tüm tarafların katılımı ile Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı’nın hazırlanması da öngörülüyor. Türkiye’de çocukların medya kullanma alışkanlıklarının tespit edilmesi amacıyla ülke ölçekli araştırma yapılacak ve Türkiye Çocuk ve Medya Haritası hazırlanacak. I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’ne 9-12, 13-15, 16-18 yaş gruplarından çocuklar sözlü ve yazılı katılım, fotoğraf, film, karikatür, sunum, atölye çalışması ve posterle katılabilecek. Gezici Medya Okuryazarlığı Ekipleri’nin okul buluşmalarında vereceği eğitimler sonunda çocukların ne tür sunum, atölye çalışması ya da üretimlerle kongreye katılacakları belirlenecek. Sınırlandırıcı olacağı düşüncesiyle çocuk katılımı için konu başlığı belirlenmedi. Çocuklar, İletişim Araçları ve Ben üst başlığı altında, iletişim araçlarının olumlu ve olumsuz etkileri hakkında görüş bildirebilecek. Çocuk katılımı çalışmaları 15 Mart’ta başlayacak ve 15 Haziran 2013 tarihinde sonuçlandırılacak. Kongre’de görüş bildirmeye hak kazanan çocuklar kongre Çocuk Delegesi seçilmiş olacak. Çocuk delegelerin ulaşım ve konaklama ihtiyaçları kongre tarafından sağlanacak.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı
İstanbul / Şişli / HARBİYE
Gümüş Cad. No:4
Etkinlik Konuları