I. Örgütsel Davranış Kongresi

Kongre / Sosyal Bilimler

15 Kasım 2013, Cuma - 16 Kasım 2013, Cumartesi

09:00 - 17:00

Ücretli

Etkinlik Detayları

I. Örgütsel Davranış Kongresi, 15 Kasım 2013 tarihinde Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

Kongrenin Amacı

Uzun yıllardan beri Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalının önemli alanlarından biri olan Örgütsel Davranış ile ilgili olarak düzenlenmesi planlanan kongrenin ilkinin yapılmasının önemli bir adım olduğu düşünülmektedir. Ulusal ve Uluslar arası arenada akademik dünyada bu alanda çalışan kişileri buluşturmak, etkileşim sağlamak ve bilgi paylaşımına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Bu Kongre ile Örgütsel Davranış Derneği’nin kurulması ve Örgütsel Davranış Dergisi’nin hayata geçirilmesi ve Örgütsel Davranış alanında gerekli katkıların sağlanması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları

Çalışan Bireyle İlgili Örgütsel Davranış Konuları
İnançlar, Değerler, Duygular, Kişilik, Tutumlar, Algılama, Atfetme, Öğrenme, Motivasyon, Karar Verme

Takımlar ve Gruplar ile İlgili Örgütsel Davranış Konuları
Güven, Adalet, Güç-Politika, Sosyal Değişim, Sosyal Ağlar, Saldırgan Davranışlar, Liderlik, Karar Verme, İşbirliği, Çatışma, Uyum, Çeşitlilik, Çalışanın Enerjisi, Yıldırma

Örgüt Düzeyinde Örgütsel Davranış Konuları
Liderlik, Amaç Belirleme, İş Dizaynı, Geri Bildirim, Ödüller, İletişim, Sosyalleşmenin Bireye Bağlamsal Etkileri, Örgütsel ve Ulusal Kültür, Örgütsel Kimlik, Örgütsel İklim, Performans, Yaratıcılık, Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık, Stres, İşe Gelmeme Davranışı, İş Gören Devri, Etik, Sapkın Davranışlar, Pozitif Örgütsel Davranış, Sinisizm, Yeşil Örgütsel Davranış (ve yukarıda sıralananların bireye etkileri).

Örgütsel Davranışta Araştırma Yöntemleri
Nicel Araştırma Yöntemleri, Nitel Araştırma Yöntemleri, Örneklem Seçimi, Karma Yöntemler

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Sakarya Üniversitesi
Sakarya / Serdivan / SERDİVAN
Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü 54187 Serdivan / SAKARYA
Etkinlik Konuları