Girişimciler için Yeni Türk Ticaret Kanunu Semineri

Seminer / Girişimcilik

2 Haziran 2012, Cumartesi

09:00 - 17:00

Ücretli

Etkinlik Detayları

Ülkemiz Girişimcilerinin en çok temasta bulunduğu 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle, yerini, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na bırakmaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunu, ülkemiz ticaret yaşamını, getirdiği köklü yenilik ve değişiklikler ile yeniden şekillendirecektir. Özellikle sermaye şirketlerinin, kuruluşu, işleyişi, mali disiplini, ortakları arasındaki ilişkiler ve yöneticilerinin sorumluluğu hususlarında getirilen değişiklik ve yenilikler ise, ülkemiz Girişimcilerini ve belirleyecekleri stratejileri derinden etkileyebilecektir. Bu manada, Girişimcilerimizin Ticaret Hukuku alanına has bilgi ihtiyacı, her zamankinden daha hissedilir ölçülere varmaktadır.

Bu manada, Girişimcileri, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun uygulamaya etkileri konusunda bilgilendirmek için, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi tarafından, bir Girişimciler için Yeni Türk Ticaret Kanunu Semineri düzenlenmektedir. Seminer bir günlük bir programa sahip olup, konu başlıklarının değerlendirilmesini müteakip, katılımcıların sorularının cevaplanması için bir soru-cevap bölümü düşünülmektedir
Temel Konu Başlıkları
• Anonim Şirketlerde Ortak ve Yöneticilerin Sorumlulukları
• Limited Şirketlerde Ortak ve Yöneticilerin Sorumlulukları
• Şirketler Topluluğu Kavramı
• Hakim ve Bağlı Şirketlere Getirilen Yükümlülük ve Sorumluluklar
• Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Hissedarlar Sözleşmelerinde Yer Alan Özel Koşullara Etkileri
• Payın Devri, Şirketlerin Birleşme ve Tür Değiştirmeleri

Seminerin Hedef Kitlesi
Seminerin hedef kitlesi Girişimci ve Yatırımcılardır.

 

 

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Özyeğin Üniversitesi
İstanbul / Üsküdar / ALTUNİZADE
Kuşbakışı Cad. No:2 34662 Altunizade Üsküdar İstanbul