Fesih/İş İlişkilerinin Sonlanması ve İşten Çıkışlarda İK Uygulamaları Zirvesi.

Zirve / İnsan Kaynakları

7 Aralık 2019, Cumartesi

09:00 - 17:30

Ücretli

Etkinlik Detayları

Sektör ya da hacim ne olursa olsun, her işletmede, iş ilişkilerinin bir gün sona ermesi ve işten çıkışların yaşanması gerekebilir. Bu sürecin yasal prosedürlere, insan kaynakları tekniklerine ve etik değerlere uygun olarak gerçekleştirilmesi sadece hukuki bir gereklilik değil, belli bir süreyi bir arada çalışarak geçiren çalışan ve işletme yönetimi arasında psikolojik ve duygusal bağın zarar görmemesi açısından da önemli bir gerekliliktir.

Bu konuda Yargıtay da özellikle son yıllarda iş sözleşmeleri sonlandırmada takip edilmesi gereken usuller hakkında uygulamaya yönelik kararlar vermiştir. İşten çıkış süreçleri, kanunlar, yasal haklar ve hatta kıdem, ihbar tazminatı hesaplamaları, etik boyut, sürecin psikolojik boyutu sadece IK personelleri ya da işten çıkartma süreçlerinde aktif rol alanlar için değil, her çalışan ve yönetici için de titizlikle bilinmesi gereken bir konu.

Zirvemizde, iş sözleşmelerinin sona erme şekil ve uygulamaları, işten çıkışın yasal boyutu, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin sona erişi, geçerli nedenlerle fesih, bildirimsiz fesih, işçinin haklı nedenlerle sözleşmeyi sona erdirmesi, sürecin etik olarak yönetimi, işten çıkışların maliyetlendirilmesi, işten çıkış süreçleri yönetimi, Sosyal Güvenlik Hukuku’na ilişkin sorunlar ve çözümler, sektörel örnekler ve hem işçi hem de işveren açısından sürecin psikolojik boyutlarının yönetilmesi ile ele alınacaktır.

İçerik ve Kapsam

Fesih – İş İlişkisinin Sona Ermesi Çeşitleri, Genel Nedenleri, Koşulları, Sonuçları ve Endüstriyel İşlemler
• İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kapsamında İşten Çıkışların Yasal Boyutu
• Sözleşme Çeşitleri Fesih Süreç Örnekleri
• Bordro ve Muhasebe Kayıt İşlemleri, Bildirimler, İhtarnameler, Hesaplamalar
• Emsal Hukuksal Uygulamalar ve Önem Arz Eden Farklı Süreçler
• İşveren Yükümlülükleri, Potansiyel Sorunlar ve Sorunların Çözüm Önerileri
• İşten Çıkış Sürecinin Psikolojik Boyutu Davranış Bilimi ve İletişim Yöntemleri
• İşten Çıkış Süreçleri’nde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Etik Faktörler;
• Toplam Kalite Yönetimi’nin Çalışanlara İlişkin Kriterleri,
• Psikolojik Etkileşim, İşletme İtibar Riski Yönetimi ve Bu Faktörlere Dayalı Profesyonel Anlamda Oluşturulacak Yöntembilim, Vaka Örnekleri
• İşten Çıkışlarda Sektörel Deneyimler: Çalışan Performansı, Ekonomik Kriz, Şirket Birleşmeleri, İşgücünün Rantabl Kullanılması
• Sorular, Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yasalarda Gelişen Potansiyel Beklentilerin Yorumlanması, Yanlışlar ve Doğrular
• Fesih sonucu yapılacak SGK işlemleri
• Arabuluculukta anlaşma yapılması halinde SGK uygulamaları
• İşe iade halinde işçinin başlatılmasına bağlı olarak yapılacak ücret tahakkukları, işe giriş, aylık prim ve hizmet belgeleri ile SGK’ya verilecek diğer belgeleri ve süresi
• İşçinin işe başlatılmaması halinde düzenlenecek SGK belgeleri, işten çıkış belgesinde püf noktalar, doğru işten çıkış kodları
• İşe iade SGK primine esas kazançların belirlenmesinde 2018 yılı öncesi ve sonrası kriterler ve dikkat edilecek hususlar
• Fesihlerde ve işe iadede İŞ ve SGK teftişlerinde özelikle denetlenen hususlar…….ve diğer uygulamalar
• Yeni Ekonomik Paket Çerçevesinde Kıdem Tazminatında Yaşanan Gelişmeler

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Ramada Plaza By Wyndham Istanbul City Center
İstanbul / Şişli
Halaskargazi Cad. No:63 34373 Sisli - ISTANBUL / TURKEY