ENGELSİZ BİLİŞİM 2013 SEMPOZYUMU

Sempozyum / Bilişim

10 Eylül 2013, Salı - 12 Eylül 2013, Perşembe

10:00 - 18:00

Ücretsiz

Etkinlik Detayları

“Engelsiz Bilişim 2013 Sempozyumu”, 10-12 Eylül 2013 tarihlerinde, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla ve İstanbul Üniversitesi ev sahipliğiyle İstanbul’da düzenlenecektir. Sempozyum sekretaryası İstanbul Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Sekretaryası) tarafından ortaklaşa yürütülmektedir.

Sempozyumda, konuyla ilgili devlet kurumları başta olmak üzere birçok kurumla düzenleyici olarak işbirliği sağlanmıştır.

Sempozyum, kurumların, akademisyenlerin, araştırmacıların yapmış oldukları çalışmaları ve tecrübeleri birbirleriyle paylaşmaları, bu alanda faaliyet gösteren firmaların teknoloji ve hizmetlerini hedef kitlelerine ulaştırmaları, mevcut durumun ve sorunların tartışılması ve engellilere yönelik bilişim hizmetleri alanında ortak bir eylem planının ortaya çıkabilmesi bakımından büyük öneme sahiptir.

Sizlerinde katkılarıyla etkinliğimiz daha geniş bir kitleye ulaşabilecek ve amaçlarını gerçekleştirebilecektir. Umarız “Engelsiz Bilişim 2013 Sempozyumu” ile bu yönde önemli bir adım atılabilecektir.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu

 PANELLER - 18 Oturum – 90 Konuşmacı

Düzenlenecek panellerle gerek Dünya’da gerekse Türkiye’de engellilere yönelik bilişim hizmetlerinin genel durumu ve sorunlar uzman kişilerce tartışılacaktır. Bu sayede mevcut durumun ve sorunların tespit edilmesi amaçlanmaktadır.(Detaylara program sayfamızdan ulaşabilirsiniz)

WORKSHOP

Özel Oturum: Öğretim Elemanlarının Engellilerin Eğitimine Hazır Bulunurluklarının Artırılmasına Yönelik Stratejilerin Belirlenmesi

SUNUM ve BİLDİRİLER  18 Oturum – 90 Konuşmacı

Sunulacak olan bildiriler ve yapılacak konuşmalarla kurumlar ve bireyler arasında bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanması planlanmaktadır. Bu kapsamda kamu kurumlarının, üniversitelerin, bilişim firmalarının ve sivil toplum örgütlerinin mevcut uygulamaların ve teknolojik yeniliklerin tanıtılması amaçlanmaktadır. (Detaylara program sayfamızdan ulaşabilirsiniz)

 ÖDÜL TÖRENİ

Celal Bayar Üniversitesi’ nin sekretaryasını yürüttüğü, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından, Türkiye’de engellilere yönelik yürütülen başarılı bilişim hizmetlerine Engelsiz Bilişim Ödülleri verilecektir. Ödül Töreni, 10-12 Eylül 2013 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan “Engelsiz Bilişim 2013 Sempozyumu” nda gerçekleştirilecektir.

FATİH PROJESİ ve ENGELLİLER ÇALIŞTAYI

Sempozyum kapsamında MEB YEGİTEK Genel Müdürlüğü işbirliği ile FATİH Projesi Ve Engelliler  Çalıştayı gerçekleştirilecektir. Bu çalıştayın ilki 2012 yılında Manisa’da düzenlenen sempozyumda gerçekleştirilmiş olup konuya önemli katkı sağlamıştır.

BİLİŞİM ATÖLYESİ

Sempozyum sürecinde uygulamaya yönelik katkı sağlamak amacıyla çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek ve katılımcılara sertifika verilecektir.

o   E-ticaret Atölyesi: Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek bu çalışmayla, katılan engelli bireylere bilişim atölyesinde e-ticaret eğitimi verilecektir.

o   Bilişim Atölyesi: Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek bu çalışmayla, katılan engelli bireylere bilişim atölyesinde çeşitli eğitimler verilecektir.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü
İstanbul / Fatih / BEYAZIT
Beyazıt - İstanbul - Türkiye
Etkinlik Konuları