EMDR Eğitimi (İstanbul)

Eğitim / Psikoloji

22 Kasım 2023, Çarşamba - 24 Aralık 2023, Pazar

10:00 - 18:00

Ücretli

+905302470199

[email protected]

Katılım Formu

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

EMDR Temel Düzey ve İleri Düzey Eğitimi (İSTANBUL EMDR Eğitimi) (38. Dönem Uluslararası EMDR Eğitimi)

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Eğitim Süresi

 • 5 Gün (Teorik ve Grup İçi Uygulama Eğitimleri)
 • 1 Gün (Çocuklarda EMDR Uygulamaları)
 • 1 Gün (Cinsel Terapilerde EMDR Uygulamaları)
 • 1 Gün (Grup Süpervizyon Eğitimleri)

56 saat + 8 saat (Toplam 64 saat)

Eğitimin Amacı

8 gün sürecek olan temel ve ileri düzey EMDR eğitiminde katılımcıların, akut ve kronik ruhsal travmaya maruz kalmış kişilere ve travma sonrası stres bozukluğu tanısı almış kişilerde müdahale yaklaşımlarının, travma dışı vaka uygulamalarının ve EMDR tekniklerinin doğru, eksiksiz ve etik kurallar çerçevesinde uygulanabilir şekilde eğitimlerini sağlamaktır. Eğitim sonrası vaka alımlarında grup süpervizyon eğitimi sağlanacaktır. Süpervizyon destekleri, sonrasında da devam edecektir. Teorik ve pratik eğitime eksiksiz katılım sağlayan katılımcılar ulusal ve uluslararası onaylı sertifika alabilmek için yapılacak olan teorik ve pratik sınava katılmaya hak kazanacaklardır.

Farkımız

 • Sürecimizde EMDR eğitimlerinde güncel yaklaşım olan “Temel ve İleri Düzey Entegre Eğitim Müfredatı” uygulanmaktadır. Eski yaklaşım olan temel ve ileri düzey eğitimlerin ayrı ayrı programlarda ele alınması, her bir modül için ayrı ücretlendirme yapılması sistemini kullanmamaktayız.
 • Eğitimimiz güncel, çağdaş model olan temel ve ileri düzey (1. ve 2.) eğitimi kapsamaktadır.
 • Sadece temel düzey bir eğitim ile sizleri hasta/danışan ile baş başa bırakmanın yetersiz hissettireceğinin farkındayız. Özellikle bu sebepten ötürü, sizleri sadece temel düzeyde değil ayrıca ileri düzey teknik bilgisi sahibi yaparak zorlu durumlarla dahi başa çıkabilme becerisini kazandırabilme hedefimizle yolumuza devam etmekteyiz.
 • Eski EMDR protokollerinde yer alan minimum 90’ ar dakikalık seans yapılandırmaları veya aynı gün içinde birden fazla seans gerçekleştirme düzenini kullanmamaktayız. Güncel EMDR protokolleri ışığında eğitimlerimizde 50’ şer dakikalık seans yapılandırmalarını öğrenmiş olacaksınız.
 • Eğitimi binlerce vaka deneyimi olan ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanından alacak olmanın sizlere ciddi düzeyde katkılar sunacağından ve mesleki alanınızda çok önemli farklar yaratacağından emin olabilirsiniz.
 • Eğitim süreci aktif eğitim teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
 • Eğitim sürecinin tamamını eğitmenin kendisi gerçekleştirmektedir. Katılımcılar bu konuda herhangi bir sürprizle karşılaşmayacaklardır.
 • Grup sayısı katılımcılar ile bire bir ilgilenilebilmesi için kısıtlı tutulmaktadır. Her katılımcının öğrendiği bilgilerin doğruluğundan ve yeterliğinden emin olunmaktadır.
 • Bizim için her şeyden önemlisi sizlerin kendinizi eğitim sonrası EMDR tekniğini yeterli ve etkili şekilde uygulayabiliyor olarak hissedebilmenizdir. Tüm terapi tekniklerinin temelinde yer alan güven ilişkisini sizlerle kurabilmek bizlerin de temel hedefidir.
 • Her bir katılımcının düşüncesi, kullandığı teknikler, uygulama alanları, kişisel yaklaşımları, deneyimleri bizler için çok değerlidir. Eğitim sürecinde tüm bunları ele alabiliyor olmayı hedeflemekteyiz.
 • Hata yapmamak veya hata yapmaktan endişelenmek üzerine kurulu bir eğitim sistemi yerine hatalarımızı en etkili uygulama yöntemine dönüştürmek üzerine kurulu bir sistem yürütmekteyiz.
 • Her bir katılımcının konforunu ve huzurunu sağlamak ilkemizdir.
 • Eğitim gruplarımızda dinamik bir yapı sağlanmaktadır. Böylece grup içi etkileşimler en üst düzeyde tutularak pratik uygulama alanınıza en etkili şekilde yansıtılması hedeflenmektedir.
 • Eğitim sonrası süreci bitti gözü ile bakmak yerine eğitim yaşam boyu devam eder bakış açısı ile değerlendirmekteyiz. Bu nedenle her bir katılımcı sınırsız danışma hakkına sahip olacaktır. Bu danışmalardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
 • Eğitim sonrası alacağınız sertifika ile EMDR tekniğini danışanlarınıza/hastalarınıza yasal kanunlar çerçevesinde ve etik ilkeler doğrultusunda uygulama hakkına sahip olabileceksiniz. Belgenizi başvuracağınız kurumlarda da kullanabilirsiniz.
 • Bizler için sizlerin uygulama becerilerinize önemli katkılar sağlayabilmek çok önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple sadece teorik bir eğitim almakla kalmış olmayacak, bu eğitimi iş yaşamınıza oldukça etkili şekilde yansıtabiliyor duruma gelmiş olacaksınız.
 • Eğitimlerimizde sadece EMDR temel teknikleri ele alınmamaktadır. Zorlu danışanlarla etkili şekilde başa çıkabilmek için ileri düzey teknikleri, travma dışı uygulamaları ve EMDR ile bütünleştirilerek kullanılabilecek bazı teknikleri de öğrenmiş olacaksınız.
 • Kullanabileceğiniz hiçbir bilgi saklı kalmayacaktır.
 • Eğitimlerimiz demonstrasyon, role-play gibi pratik uygulama şekilleri yerine birebir gerçek uygulamaları içermektedir. Böylece katılımcılar gerçek EMDR uygulamalarını deneyimleme fırsatına sahip olmuş olacaktır.
 • Sadece temel düzeyde bilgiye sahip olmayacaksınız. Oldukça geniş kapsamlı ve ileri düzey müdahale tekniklerinin kullanımını da öğrenmiş olacaksınız.
 • Eğitimlerimiz günlük 8 saat üzerinden gerçekleşmekte fakat grubun talepleri ve istekleri doğrultusunda gönül rahatlığı ile uzatılabilmektedir.
 • Eğitim öncesinde tarafınıza EMDR eğitim içeriği, tedavi protokolleri ve çalışma formlarının kitapçıkları verilecektir.
 • Eğitimlerimizde oldukça detaylı ve anlaşılır şekilde öğrenebileceğiniz nörobiyolojik süreçler de yer almaktadır. Böylece uyguladığınız EMDR yönteminin etkinliğine dair sizde ve danışanlarınızda soru işareti kalmamış olacaktır.
 • Bir psikoterapi sürecinin en önemli parçalarından biri de kurulan terapotik ilişkidir. EMDR uygulamalarınızın etkinliğini en üst düzeye çıkaracak olan bu terapotik ilişkinin kurulmasında kullanacağınız etkili bilimsel yöntemler ve teknikler de öğrenmiş olacaksınız.
 • Yılların birikimleri ile oluşan binlerce vaka deneyimlerinin tecrübesini sizlere en üst düzeyde aktarmayı hedeflemekteyiz.
 • Karşılaştığınız her vakaya karşı en iyi şekilde profesyonel yaklaşıma sahip olabilmeniz adına tek bir yönelimden ziyade bir çok farklı yönelimin eşlik ettiği “Bütüncül Yaklaşıma” sahip olabilmenizi hedeflemekteyiz.
 • Varoluşumuzun geleceğinde sizlerin önemli yerlere sahip olabileceğiniz düşüncesi bizleri heyecanlandırmaktadır.
 • Yüreğimiz hür, vicdanımız hür sizlerle bu yolda yürümekten dolayı gururluyuz.

Süpervizyon Destekleri

Temel eğitim ve zorunlu süpervizyon uygulamalarının sonrasında pratik uygulamalar ve süpervizyon destekleri, katılımcılar tam olarak yeterli düzeye gelene kadar ve kendilerini bağımsız olarak yeterli seviyede uygulayabilir hissedene kadar devam edecektir. Bu süreçte katılımcılar herhangi bir ek ücret ödemek durumunda kalmayacaklardır. Katılımcılarla daimi şekilde irtibatımızı sağlamakta ve desteklerimizi sürdürmekte olacağız.

1. gün:

 • Katılımcıları tanıma, deneyim ve bilgi düzeyleri hakkında konuşma
 • Ruhsal travmanın tanımlanması
 • Travma sonrası stres bozukluğu tanımı
 • Ruhsal travmaya yaklaşımı doğru şekilde anlayabilmek
 • Travma sonrası stres bozukluğunun nörobiyolojisi (Mesleki ve uygulama hayatınızda size ve danışanlarınıza önemli katkılar sağlayabilecek bilgiler içermektedir)
 • Bilimsel kanıtlar ve nörogörüntülemeler eşliğinde akut travma ve travma sonrası stres bozukluğunun değerlendirilmesi
 • Travma sonrası stres bozukluğunda ve akut travmalarda farmakolojik tedavi
 • EMDR ye giriş
 • Gün sonu tartışması

2. gün:

 • EMDR ile ilgili yapılmış olan bilimsel araştırmalara bakış
 • EMDR nin tanımı ve tarihçesi
 • EMDR nin kazandırdıkları
 • EMDR nin etki mekanizmalarının nörobiyolojik araştırmalar ışığında değerlendirilmesi
 • EMDR de kullanılan teknikler
 • Güvenli yer ve Konteyner oluşturma (Uygulamalı)
 • Kaynak Geliştirme (Uygulamalı)
 • IPED ve APP uygulamaları (Olayı anı ve akut travmatik döneme müdahale tekniklerinin kullanımı)
 • BiD ve BiP protokollerinin kullanımı
 • Standart EMDR protokolü
 • Gün sonu tartışması

3. gün:

 • Standart EMDR protokolü (devam)
 • Güvenli alanı genişletme
 • Uygulanacak sorun üzerine haritalama yapılması
 • Doğru ve etkili uygulama için öykü planlaması yapılması
 • Alternatif iki yönlü uyarımlar ve etkilerinin karşılaştırılması
 • Gün sonu tartışması

4. gün:

 • EMDR de ileri düzey müdahale tekniklerinin kullanımı
 • Kognitif müdahalelerin kullanımı
 • EMDR uygulamaları esnasında karşılaşılabilen zorluklar ve baş etme yöntemleri
 • Zorlu danışanlar ile başa çıkma
 • Pratik ve anahtar bilgiler (Uygulama hayatınızda üst düzeyde işinize yarayacak bilgiler içermektedir)
 • Gün sonu tartışması

5. gün:

 • Travma sonrası stres bozukluğu dışı EMDR uygulamaları
 • EMDR tedavi protokolleri ve püf noktaları
 • Disosiyatif vakalarla çalışabilmek
 • Vaka analizleri
 • Vaka uygulamaları ve grup içi workshoplar (Uygulamalı)
 • Gün sonu tartışması
 • Süpervizyonlar için bilgilendirmeler

6. gün: Çocuklarda EMDR Uygulamaları

 • Çocuklarla psikoterapide EMDR üzerine araştırmalar ve çocuklarla bireysel çalışmalar
 • Çocuk EMDR’de temel eğitim
 • Çocuk psikoterapisinde adaptif bilgi işleme ve EMDR
 • Çocuklarla EMDR grup çalışmaları
 • Çocuklarda EMDR ‘a başlarken
 • Danışan geçmişi ve tedavi planlama aşaması
 • İlk görüşmede temel noktalar
 • EMDR’de terapistin rolü
 • Oyun terapisini EMDR protokolü ve EMDR ilerleme notlarına entegre Etme
 • Ebeveynler ve çocuklarla görüşme
 • Çocuk EMDR protokollerinde dikkat edilmesi gereken noktalar

7. Gün: Cinsel Terapilerde EMDR Kullanımı

 • Cinsel terapilerin kullanımı ile ilgili genel bilgilendirme
 • Cinsel terapilerde terapotik çerçeve oluşturmak
 • Cinsel işlev bozukluklarında EMDR formülasyonu oluşturabilmek
 • Cinsel terapilerde EMDR kullanımında dikkatli olunması gereken noktalar
 • Vaka analizleri

8. gün: (Grup süpervizyon günü)
(Teorik ve pratik eğitiminden en az 20 gün sonra gerçekleştirilmektedir)

 • Yapılan uygulama kayıtlarını dinlemek ve yorumlamak
 • EMDR protokolünde karşılaştıkları problemlere çözüm önerileri hazırlamak
 • Terapi planını yapılandırmak
 • Terapistin, terapinin sonraki basamakları için etkili çözümler bulabileceğini, yetkinliğini netleştirmek

Sınav: Eğitimlere eksiksiz katılım sağlayan ve süpervizyonlarını tamamlayan katılımcılar teorik ve pratik sınava tabi tutulacaklardır.

EMDR Eğitim Sertifikası

Teorik sınav ve pratik uygulamalardan geçer not alan katılımcılar ulusal ve uluslarası onaylı Temel ve İleri Düzey (1. ve 2.) EMDR Uygulayıcı Belgesi almaya hak kazanacaklardır.

Eğitim Sonrası Beklentiler ve Kazançlar

Teorik eğitimlerine eksiksiz katılım sağlayan, süpervizyonlarını ve sınavlarını başarıyla tamamlayan katılımcılar ruhsal travma mağdurlarına, travma dışı yaşantılara sahip kişilere doğru ve etik müdahale yapabilme yetisi kazanacaklardır. Bu doğrultuda oluşturulabilecek bir travma ekibi, her türlü ruhsal travmaya maruz kalmış kişiler için potansiyel bir müdahale ekibi olarak hazır bulundurulabilecektir. Şiddet, savaş, terör ve doğal afet gibi günümüz dünyasının acımasız gerçekleri olan durumlarda dahi her daim müdahalede bulunabilecek yeti ve yetkiyi kazanacaklardır. Hasta/Danışan hangi sorun/şikayet ile geliyor olursa olsun EMDR yöntemi ile etkin bir şekilde çözüm üretebileceklerdir. Kendi özel uygulama yaşamlarında EMDR yöntemini başarılı bir şekilde uygulayabilir duruma gelebileceklerdir.

Kimler Eğitime Katılabilir

Psikiyatri/Nöroloji uzmanları ve asistanları, psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, acil tıp uzmanları, pratisyen hekimler, aile hekimleri, psikiyatri ve nöroloji hemşireleri, sosyal hizmet uzmanları, çocuk sağlığı ve gelişimi uzmanları, aile danışmanlığı yüksek lisansını veya 450 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını tamamlamış olanlar, yüksek lisansını psikoloji alanında tamamlamış olanlar.

Eğitmen

 • Yetişkinlerde Temel ve İleri Düzey EMDR Eğitimi ve Uygulamaları; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Uzmanı Doç. Dr. Onur Okan DEMİRCİ (Eğitimin tüm süreçleri eğitmenin kendisi tarafından gerçekleştirilmektedir).
 • Çocuklarda EMDR Uygulamaları; Psikolojik Danışman Beyhan OKUR
 • Cinsel Terapilerde EMDR Kullanımı; Uzm. Psikolog Sait ALİŞAN

Eğitim kontenjanı: 20 kişi (maks.)

EMDR Eğitmenleri

Onur Okan DEMİRCİ

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde (İngilizce) tıp eğitimini altı yılda başarı ile tamamladıktan sonra Ermenistan sınırında bir köyde iki yıl süre ile pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. Görevi sonrası dünyanın en zorlu sınavlarından birisi olan Tıpta Uzmanlık Sınavı’ nda (TUS) iyi bir derece elde ederek ilk tercihi olan Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’ nde “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Uzmanlık Eğitimi” almaya hak kazanmıştır. Altı yıllık eğitim ve uygulama süreci sonunda “Metabolic Parameters in Patients with Major Depression Treated with Escitalopram” başlıklı tezi ile girdiği yeterlilik sınavından başarı ile ayrılarak “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Uzmanı” ünvanını almaya hak kazanmıştır. Uzmanlık eğitimi sonrası iki yıl süre ile Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’ nde uzman psikiyatrist olarak görev yaptıktan sonra görevinden ayrılarak kuruculuğunu gerçekleştirdiği Zi&oN Psikiyatri Akademisi’ nde kendi hastalarını/danışanlarını kabul etmekte, alan içi, alan dışı ve kurumsal eğitimler vermekte, psikoloji, psikiyatri ve psikoterapi alanlarına yönelik yazılım projeleri yürütmekte, aynı zamanda da  Doç. Dr. olarak akademik yaşamına devam etmektedir. EMDR tekniği ile 2007 yılında tanışan Dr. Onur Okan DEMİRCİ, EMDR eğitimleri dışında aldığı birçok psikoterapi eğitimlerinden sonra binlerce vaka deneyimine sahip olarak bütüncül psikoterapi yaklaşımı ile hastalarına/danışanlarına en iyi düzeyde hizmet verme politikası gütmektedir.  Profesyonel yaşamı boyunca 35 farklı ülkeye seyahat etmiş, bu ülkelerden bazılarında travma grupları ile EMDR alanında birçok çalışmalar yapmış, bunlardan bazılarını akademik dünyaya bilimsel makaleler olarak sunmuştur. “Comparison of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) and Duloxetine Treatment Outcomes in Women Patients with Somatic Symptom Disorder” başlıklı bilimsel çalışması ile somatik belirti bozukluğunun EMDR ile tedavisinin ilaç tedavisi ile karşılaştırmalı sonuçlarını dünyada ilk kez bilimsel literatüre sunan kişi olmuştur. Türkiye’ de ilk kez bir üniversitede klinik psikoloji yüksek lisans programına EMDR eğitimlerini kazandıran ve bu eğitimleri veren ilk kişi olmuştur. EMDR tedavisinde binlerce vaka deneyimi bulunan, 4000’ den fazla kişiye EMDR eğitimleri vermiş olan Dr. Onur Okan DEMİRCİ, EMDR tedavisi ve eğitimi dünyasında hem üniversite bünyesinde hem de kendi özel profesyonel alanında ilerlemeye devam etmektedir. Bunların dışında, geleceğin psikiyatri ve psikoloji dünyası için dijital sağlık alanında yazılım projeleri yürütmektedir.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Zi&oN Psikiyatri Akademisi
İstanbul / Şişli / ŞİŞLİ
Harbiye Mah. Mim Kemal Oke Cad. No:9 Nisantasi
Etkinlik Konuları