E-Ticaret Metrikleri ve KPI'lar Eğitimi

Eğitim / Yönetim

29 Şubat 2020, Cumartesi

10:00 - 18:00

Ücretli

0533 477 07 07

info@macroretail.com

Facebook

Twitter

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

E-Ticaret Metrikleri ve KPI’lar Eğitimi, Online Mağazacılık Çalışanlarına, Yöneticilerine ve Yatırımcılarına (Start-Up Dahil); E-ticaret operasyonlarında karşılaşacakları E-Ticaret sektörüne özgü metot, hesaplama ve terimleri öğreneceklerdir.

Bu eğitimde, E-Ticaret sektöründeki Temel KPI’lar (Kilit Performans Göstergeleri) anlatılıp incelenecek ve hedeflerin yakalanması konusunda yapılması gerekenler uygulamalı örneklerle aktarılacaktır.


Genel seviyedeki bu eğitim; E-Ticaret yatırımları Yönetici ve  Çalışanlarının sıklıkla karşılaştığı ve karşılaşacağı birçok konuda karar verme süreçlerini etkileyecek E-Ticaret'e özgü terim, metot ve formüller içermektedir. Eğitim interaktif olup, vaka çalışması ve grup aktivitesi de içermektedir.

Eğitim Web Sitesi için Tıklayınız 

Eğitim İçeriği 

1. Dünyada ve Türkiye’de E-Ticaret Trendleri

 • Katılımcıların Sitelerine Genel Bakış ve Değerlendirme

2. Online Mağazacılık / E-Ticaret Satış Yönetimi

 • Online Mağazacılık

 • Sosyal Alışveriş

 • App Mağazacılık, Mobil Ticaret

 • Sayfa Rating Sistemi (PRS), Sayfa Fırsat Maliyeti (POC)

 • GMROP, GMROWI

 • Mark-up, Mark-Down

 • Müşteri Yaşam boyu Değeri (CLV)

 • Ziyaretçi Başına Gelir (RPV)

 • Müşteri Edinme Maliyeti (CAC)

3. E-Ticaret Stok Yönetimi

 • E-Ticaret Stok Yönetim Sistemleri

 • Stok/Satış Oranı, Sell-Thru ve Stok Devir Hızı

 • E-Ticaret Depo ve Güven Stoku

 • Stoksuzluk ve Geciken Sipariş Maliyetleri

 • Sipariş Karşılama Oranları

 • GMROII

4. E-Ticaret Ürün Yönetimi

 • ABC Analizi

 • Satış Analizi ve Raporlama Sistemleri (Kokpit)

 • Kategori Yönetimi ve Kategori Rating Sistemi

 • Piyasa Araştırması ve Rakip Analizi

5. E-Ticaret Finansal Yönetim

 • Ödeme Sistemleri, Banka ve Aracı Kurumlar

 • Finansal Döngü ve Nakit Akım Planlaması (C2C cycle)

 • E-Ticaret Yatırım Geri Dönüşü ROI

 • Brüt Karlılık, EBITDA ve Net Kar

 • Şirket Piyasa Değeri, ve EBITDA Çarpanı 

6. E-Ticaret Temel KPI’ları (Kilit Performans Göstergeleri)

 • Satış KPI’ları (Sepet Oranları, Dönüşüm Oranı, Ziyaretçi Başı Satış, vb.)

 • Pazarlama KPI’ları (Reklam Verimlilik, Trafik Kaynak Verimliliği, vb.)

 • Ürün Yönetimi KPI’ları (Kategori Verimlilik, Beraber Ürün Oranları vb.)

 • Stok Yönetimi (Stok Büyüklüğü, Çakılı Stok, Stoksuzluk Oranı, vb.)

 • Müşteri Yönetimi (Elde Tutma, Yeniden Gelen, Yeni Müşteri, vb.)

 • SEO Yönetimi (Tıklanma Oranları, Ortalama Pozisyon, Görünüm, vb.)

 • Lojistik Yönetimi (Sipariş Karşılama, Tepki Süresi, Teslimat Oranları vb.)

7. E-Ticaret Görsel Mağazacılık Yönetimi (Online VM)

 • E-Ticaret Görsel Mağazacılık Vitrin

 • E-Ticaret Görsel Mağazacılık Mağaza İçi

 • Temel Görsel Mağazacılık Satış Arttırma Teknikleri

 • Sıkça Yapılan Görsel Mağazacılık Hataları

8. Online Mağazacılık / Pazarlama Metrikleri

 • Reklam Bütçesi Belirleme, Ölçme ve Analiz

 • İndirim, Ödül ve Promosyon Yönetimi

 • Çarpraz Dağıtım ve Omni Channel Pazarlama

 • Temel CRM Stratejilerine Bakış

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Workhaus
İstanbul / Şişli / MASLAK
Büyükdere Cad. No:257 Nurol Plaza 21/A Maslak, İstanbul
Etkinlik Konuları
Macro Retail Akademi
Perakende, Mağazacılık, Yönetim, Danışmanlık
Mehmet Gürsu Çelensu
Stratejik Perakende Yönetimi, Perakende Finans, Perakende Muhasebe