Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Riskler

Seminer / Ticaret

11 Ekim 2014, Cumartesi - 12 Ekim 2014, Pazar

09:30 - 16:30

Ücretli

0 216 368 10 65

cansel.ozdemir@mbi-institute.com

Etkinlik Detayları

AMAÇ

Ülkelerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslararası ticaretin ortak kuralları çerçevesinde serbestleştiği küreselleşme sürecinde, ülke kalkınmasında önemli rolü bulunan dış ticaret faaliyetleri kapsamındaki işlemlerin sağlıklı yürütülebilmesi için, dış ticaret işlemlerinde önemli unsurlarından biri olan “Dış Ticarette Ödeme Şekilleri ve Taşıdıkları Riskler” hakkında katılımcılara kapsamlı bilgi vermek ve operasyonel uygulama becerisi kazandırılması amaçlanmıştır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

GİRİŞ

 • Dış Ticaret nedir? Neden Dış Ticaret Yapılır.
 • Dış Ticarette taraflar Temel kavramlar

DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ VE TAŞIDIKLARI RİSKLER

 • Ödeme Şekillerinin Taraflar Açısından Önemi
 • Ödeme Şeklinin Seçiminde Dikkat edilmesi Gereken Unsurlar
 • Peşin Ödeme (Downpayment/ Advancepayment)
  • Peşin Ödemenin Tanımı
  • Peşin Ödemeye İlişkin Bilinmesi Gereken Kurallar
  • Tarafların Riskleri ve Avantajları
  • Riskin Ortadan Kaldırılması ve Alınması Gereken Önlemler
 • Mal Mukabili ödeme (Open Account / Cash AgainstGoods)
  • Mal Mukabili Ödemenin Tanımı
  • Mal Mukabili Ödemeye İlişkin Bilinmesi Gereken Kurallar
  • Tarafların Riskleri ve Avantajları
  • Riskin Ortadan Kaldırılması ve Alınması Gereken Önlemler
 • Vesaik Mukabili Ödeme ( Collections/ Cash AgainstDocuments)
  • Vesaik Mukabili Ödemenin Tanımı
  • Vesaik Mukabili Ödemede Taraflar
  • Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin Tabi Olduğu Kurallar (URC 522)
  • Vesaik Mukabili İşlemde Tarafların Riski ve Avantajları
 • Kabul Kredili Ödeme (AcceptanceCredit)
  • Kabul Kredili Ödemenin Tanımı
  • Poliçe Nedir?
  • Poliçede Bulunması Gereken Unsurlar
  • Poliçenin İncelenmesi
  • Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödemede Taraflar
  • Kabul Kredili Ödemenin Çeşitleri
 • Müşteri Kabullü
 • Müşteri Kabullü Banka Avalli
 • Banka Avali İçin Gerekli Şartlar
  • Kabul Kredili Ödemede İşlem Adımları
  • Kabul Kredili Ödemede Tarafların Riski ve Avantajları
 • Akreditifli Ödeme (Letter Of Credit
  • Akreditifli Ödemenin Tanımı
  • Akreditifin Tarafları
  • Akreditifli Ödeme Şeklinin Tabi Olduğu Kurallar (UCP 600)
  • Akreditifli Ödemenin İthalatçıya Sağladığı Faydalar
  • Akreditifli Ödemenin İhracatçıya Sağladığı Faydalar
  • Akreditifli Ödeme Sisteminde Bankaların Rolü
  • Akreditif Çeşitleri
 • Kabilirücu/Dönülebilir Akreditif (Revocable L/C)
 • Gayrıkabilirücü/Dönülmez Akreditif (Irrevocable L/C)
 • Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed L/C)
 • Teyitli Akreditif (Confirmed L/C)
 • Garanti Akreditifleri (Standby L/C)
  • Ödeme Şekilleri İtibariyle Akreditifler
 • Vesaik İbrazında Ödemeli (SıghtPayment)
 • Poliçe Kabullü (Acceptance)
 • Belirlenen Bir Vadede Ödeme (DeferredPayment)
 • Peşin Ödemeli (Red- GreenClause Akreditif)
 • Finansman Özellikli Akreditifler
  • Devredilebilir Akreditif /Transferable L/C)
  • Karşılıklı Akreditifler (BacktoBack L/C)

HEDEF KİTLE

Uluslararası ticaret pazarlarına yönelmeye çalışan, Uluslararası Ticaret yapan ancak yaptığı Uluslararası Ticaret miktarını yükseltmek çabasında olan ve Uluslararası Ticaret pazarlarında kalıcı olmak isteyen imalatçı KOBİ sahipleri ve yöneticileridir.

SÜRE: 2 Gün / 12 Saat

Bu etkinliğin süresi geçmiş
The Marmara Şişli Hotel
İstanbul / Şişli / MECİDİYEKÖY
Ortaklar Cad. No: 30
Etkinlik Konuları