Dış Ticarette Akreditif Uygulamaları Eğitimi

Seminer / Girişimcilik

1 Kasım 2014, Cumartesi - 2 Kasım 2014, Pazar

09:30 - 16:30

Ücretli

02163681065

cansel.ozdemir@mbi-institute.com

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

Dış Ticarette Akreditif Uygulamaları

AMAÇ 

Dış ticaretteki ödeme yöntemleri arasında özel bir yeri olan akreditifli ödeme yönteminin, Milletlerarası Ticaret Odası tarafından yayınlanmış olan “Akreditiflere İlişkin Uygulama Kuralları (UCP 600)” kapsamında detaylı bir şekilde ele alınarak, uygulamalı olarak işleneceği bu eğitimde, katılımcıların;

 

 • Akreditifli ödeme yöntemi hakkında detaylı bilgilere sahip olmaları,
 • Akreditif açılışı ile ilgili şartları doğru belirleyebilmeleri,
 • İhracat akreditifinde yer alan şartları inceleyebilmeleri ve karşılaşabilecekleri riskleri önceden görebilmeleri,
 • İhracat akreditifine ilişkin ibraz süresi içinde ibraz istenen belgelerin hatasız (rezervsiz) olarak hazırlayabilmeleri,
 • Banka uygulamalarını ve verdikleri bilgilerin doğruluğunu sorgulayabilecek bilgilere sahip olmaları,

sağlanarak, akreditif işlemleri konusunda uzmanlaşmaları ve işlemleri rahatlıkla yapabilmeleri hedeflenmektedir.

İÇERİK

 • GİRİŞ
 • Akreditifin Tanımı/İşleyişi, Dayandığı Mevzuat (UCP 600)
 • Akreditifin Tarafları ve Yükümlülükleri

ü  Akreditif Amiri(İthalatçı) ve Yükümlülükleri

ü  Amir Banka ve Yükümlülükleri

ü  Lehtar (İhracatçı) ve Yükümlükleri

ü  Muhabir Banka (Teyit/İhbar Bankası) ve Yükümlükleri

 • Akreditifin İthalatçıya Sağladığı Yararlar
 • Akreditifin İhracatçıya Sağladığı Yararlar
 • Akreditif konusunda bilinmesi gereken önemli konular
 • Akreditifli Ödeme Sisteminde Bankaların Rolü
 • Akreditif Metninde Mutlaka Bulunması Gereken Bilgiler
 • UCP 600 Kuralları Çerçevesinde Akreditif Metin Analizi
 • Akreditif Açtırma Teklif Formunun doldurulması
 • Katılımcılar Tarafından Gerçekleştirilecek Uygulamalı Akreditif Açılışı
 • AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ
 • Sağladıkları Güvenceler Açısından Akreditifler

ü  Gayrıkabili rücu/Dönülmez Akreditif (Irrevocable L/C)

-          Tanımı

-          Gayrikabili rücu Teyitsiz Akreditif

-          Gayrikabili rücu Teyitli Akreditif

ü  Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed L/C)

-          Tanımı

-          Teyitsiz Akreditifte amir bankanın yükümlülüğü

-          Teyitsiz akrediitfin işleyiş süreci

ü  Teyitli Akreditif (Confirmed L/C)

-          Tanımı

-          Teyit Bankasının Yükümlülükleri

-          Teyitli Akreditifin İhracatçıya Sağladığı Avantajlar

-          Teyitli Akreditifin İşleyiş süreci

 • Ödeme Şekilleri İtibariyle Akreditifler

ü  Vesaik İbrazında Ödemeli (Sight Payment)

-          Tanımı

-          İşleyiş Süreci

ü  Poliçe Kabullü (Acceptance)

-          Tanımı

-          İşleyiş Süreci

ü  Belirlenen Bir Vadede Ödeme (Deferred Payment)

-          Tanımı

-          İşleyiş Süreci

ü  Peşin Ödemeli Akreditif (Red- Green Clause Akreditif)

-          Red Clause ((Kırmızı Şartlı) Akreditif

-          Green Clause (Yeşil Şartlı Akreditif)

 • Finansman Özellikli Akreditifler

ü  Döner/Rotatif Akreditif ( Revolving L/C)

-          Tanım

-          Kullanılma nedeni

-          İşleyiş Süreci

ü  Devredilebilir Akreditif /Transferable L/C)

-          Tanım

-          Kullanılma nedeni

-          İşleyiş Süreci

ü  Karşılıklı Akreditifler (Back to Back L/C)

-          Tanım

-          Kullanılma nedeni

-          İşleyiş Süreci

 • UCP 600 KURALLARI ÇERÇEVESİNDE AKREDİTİF METİN ANALİZİ VE AKREDİTİF OKUMA YÖNTEMLERİ
 • SATICIYLA YAPILAN ANLAŞMA KAPSAMINDA AMİR BANKAYA VERİLECEK OLAN AKREDİTİF AÇILIŞ TEKLİF FORMUNUN KATILIMCILAR TARAFINDAN DÜZENLENMESİ/DOLDURULMASI
 • İHRACAT AKREDİTİİFİ KAPSAMINDA SEVKİYATA BAŞLAMADAN ÖNCE RİSK İÇEREBİLECEK ŞARTLARIN BELİRLENMESİ
 • GERÇEK BİR AKREDİTİF KAPSAMINDA AKREDİTİF ŞARTLARI YERİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK AKREDİTİFTE TALEP EDİLEN BELGELERİN HATASIZ OLARAK HAZIRLANMASI/KONTROL EDİLMESİ
 • AKREDİTİFLERE İLİŞKİN 39 MADDELİK UCP KURALLARININ UYGULAMAYA YÖNELİK KULLANILMASI

HEDEF KİTLE

Uluslararası ticaret pazarlarına yönelmeye çalışan, Uluslararası Ticaret yapan ancak yaptığı Uluslararası Ticaret miktarını yükseltmek çabasında olan ve Uluslararası Ticaret pazarlarında kalıcı olmak isteyen tüm işletmeler

SÜRE:

2 Gün / 12 Saat

Bu etkinliğin süresi geçmiş
The Marmara Şişli Hotel
İstanbul / Şişli / MECİDİYEKÖY
Ortaklar Cad. No: 30
Etkinlik Konuları