Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı

Eğitim / Ticaret

9 Şubat 2019, Cumartesi - 16 Mart 2019, Cumartesi

09:30 - 16:30

Ücretsiz

0212 273 15 05

businessmanagementinstitute@yandex.com

Facebook

Twitter

Katılım Formu

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

Kürselleşme ile birlikte, ekonomilerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslar arası ticaretin ortak kurallar çerçevesinde serbestleştiği süreçte, önemi hızla yükselen "Dış Ticaret"in (uluslar arası ticaretin) uzmanlarını yetiştirmeyi hedefleyen program; yüksek lisans niteliği taşıyan eğitim içeriğiyle katılımcılarına Dış Ticaret Uzmanlığı bilgi ve becerisi kazandırarak; dış ticaret bilgilerini güncel tutma ve mesleki ilerleme sağlayacak özelliklere sahiptir. "Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı" katılımcılarına dış ticaret ile ilgili karmaşık sorunları çözebilecek kapsamlı bir anlayış kazandırmanın yanı sıra, güncel örnekler ve mevzuat hakkında bilgilendirmektedir.

Marmara Üniversitesi ve Business Management Institute işbirliğinde geliştirilmiş ve 5 senedir aralıksız olarak açılmakta olan Eğitim Programının amacı; bu alanda gerekli bilgi ve yetkinliğe sahip, en güncel örnekleri incelemiş ve pratik uygulamaya yönelik eğitim almış; Profesyonel Dış Ticaret Uzmanları yetiştirmektir. 

 

Haftada 12 saat, toplam 66 saat (5.5 Haftasonu) sürecek olacak eğitim programında aşağıdaki başlıklar konusunda katılımcılara temel bilgi ve beceriler aktarılacaktır;

1. Bölüm | Dış Ticarette Temel Bilgiler
Dış Ticaretin Tanımı, Nedenleri
Dış Ticaret Politikası, Dış Ticaret Politikasının Amaçları ve Araçları
Dış Ticarette Korumacılık
Uluslararası Bütünleşme Aşamaları


2. Bölüm | İhracat Mevzuatı
İhracat Türleri
Kayda Bağlı İhracat, Bedelsiz İhracat, Transit Ticaret
AB, STA ve GSP Ülkelerine İhracat
İhracat İşlemleri ve Uygulaması

3. Bölüm | Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
Gümrükçe Onaylanmış İşlem ve Kullanımlar
Gümrük İşlem Süreci
Gümrük Tarifesi
Eşyanın Menşe Kuralları
Serbest Bölgeler

4. Bölüm | Kambiyo Mevzuatı ve Dış Ticaretin Finansmanı
Kambiyo Mevzuatı ve 32 Sayılı Kanun
Eximbank ve Bankacılık Uygulamaları
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
Peşin Ödeme
Mal Mukabili Ödeme
Vesaik Mukabili Ödeme
Kabul Kredili Ödeme
Akreditif Açma
Akreditif Süreçleri
Dış Ticarette Finansman Teknikleri
Dış Ticarette Yazışma

5. Bölüm | İthalat Mevzuatı
İthalat Prosedürleri
İthalat Süreci
İthalat Yönetmeliği
İthalatta İkili Anlaşmalar
İthalatta Kota ve Tarife Uygulamaları
İthalat Çeşitleri
Kullanılan Belgeler
Uygulamadan Örnekler
 

6. Bölüm | Dış Ticarette Rejimler
Serbest Dolaşım Rejimi, İhracat Rejimi, Transit Rejimi…
Dış Ticarette Vergilendirme
 

7. Bölüm| Dış Ticarette Teslim Şekilleri
INCOTERMS Terimleri, EXW, FOB, CIF, FAS, FCA, CIP…
Dış Ticarette Sigorta
 

8. Bölüm | Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik
Temel Lojistik Kavramları & Bilgileri
Deniz Yolu Taşımacılığı
Kara Yolu Taşımacılığı
Hava Yolu Taşımacılığı
Demir Yolu Taşımacılığı
Fuar ve Proje Taşımacılığı
 

9.Bölüm | Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Akreditif İşlemleri
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Göre Dış Ticaret işlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
 

10. Bölüm | Uluslararası Pazarlara Giriş Yöntemleri
Uluslararası Anlaşma Süreci
Uluslararası Pazarlarda Dış Çevre Faktörlerinin Analizi
STEP Analizi
İhracat
Sözleşmeye Dayalı Pazara Giriş Yöntemleri
Yatırıma Dayalı Pazara Giriş Yöntemleri
 

11. Bölüm | Dış Ticaret Teşvikleri 
Yurt Dışı Fuar Teşviği, istihdam teşviği, Eğitim Teşviği, Pazar Araştırması Teşviği, KOSGEB Teşvikleri…
 

12. Bölüm | Uluslararası Anlaşmalar
Avrupa Topluluğu ve Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü, Serbest Ticaret Anlaşmaları, GATT, DTÖ, ATA Karnesi…
 

13. Bölüm | Uluslararası Pazarlarda E-Ticaret Uygulamaları
Uluslararası Pazarlarda Teknolojinin Etkisi
Teknolojinin Uluslararası Pazarlara Giriş Şekline Etkisi
Uluslararası Pazarlarda Teknoloji ile Rekabet Avantajı Elde etme
Uluslararası Pazarlarda Pazar Araştırması
Uluslararası Pazarlarda E-Ticaretin Pazar Araştırmalarına Etkisi
Uluslararası Pazarlarda E-Ticaret Stratejileri
Uluslararası Pazarlarda E- Ticaret Uygulamaları

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
İstanbul / Kadıköy / GÖZTEPE
Etkinlik Konuları