Çözüm mü? Sorun mu? Ekranlı Cihaz Kullanımı ve Psikososyal Etkileri

Seminer / Eğitim

26 Mart 2019, Salı

19:00 - 21:00

Ücretli

02123473249

info@wiseakademi.com

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

Çözüm mü? Sorun mu?
Ekranlı Cihaz Kullanımı ve Psikososyal Etkileri
Uzm. Klinik Psikolog İnci Vural

Teknoloji çağında yaşamak, gündelik hayatımıza da yeni bir form kazandırıyor. Ekranlı cihazların doğru kullanımı, birçok konuda işleri kolaylaştırırken; yanlış kullanımı, çocuklarda görülen davranış problemlerini arttırırken; otizm spektrum bozukluğu semptomları ortaya çıkarabiliyor. 

• Çoğu zaman çözüm olarak sunduğumuz bu cihazlar, küçük çocukların yeni bakıcıları mıdır? 
• Ergenlik dönemindeki gençler, istedikleri gibi yönetebildikleri sanal bir dünyada mı yaşıyor? 
• Ekranlı cihazlar, iletişim araçları olmasına rağmen iletişimin önünde bir engel mi oluşturuyor? 

Ekranlı cihazlar, çocuğun ayrıntıları görme becerisini geliştirirken; kontrolsüz kullanımı, olaylar arasında bağlantı kurma ve bütünü algılama becerilerini zayıflatmaktadır.
Ebeveyn tutumlarımızı gözden geçirerek, çocuğumuzla sağlıklı iletişimin yollarını açabilir ve bu süreci etkili yönetebiliriz. 
Uzman Klinik Psikolog İnci Vural tarafından gerçekleştirilecek konuşmada, yukarıdaki soruların eşliğinde ve Wise Değerleri çerçevesinde, ebeveyn çocuk arasında sağlıklı iletişim kurmanın önemi ve yolları “ekranlı cihazların” bu iletişimdeki yeri üzerinden ele alınacaktır. 

******
İnci Vural 
Uzman Klinik Psikolog

İstanbul Üniversitesi’nde Pedagoji Bölümü’nü bitirdikten sonra yüksek lisans eğitimini Klinik Psikoloji  alanında Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Daha sonra Fulbright bursu ile Amerika Ohio State Universitesi’ne bağlı Nisonger Center’a  kabul edilmiş, duygusal ve gelişimsel problemleri olan çocuklarla çalışmıştır. Baylor College of Texas’ta Hiperaktivite ve Dikkat Bozukluğu Kliniği’nde staj yapmıştır. 

1992 yılından beri, İstanbul’da kaygı bozukluğu, hiperaktivite ve dikkat bozukluğu, Asperger sendromu ve otizm spektrum bozukluğu gibi tanılar almış çocuklarla çalışmaktadır. Psikiyatrik tanı almış veya almamış tüm çocukların aileleriyle de ebeveynlik tutumlarını geliştirmelerine yardımcı olacak grup çalışmaları yapmaktadır. Halen Ulus’ta Klinilk adlı çocuk sağlık merkezinde çalışmaktadır.Klinik psikoloji alanındaki çalışmalarını YDY Eğitim Araştırma Danışmanlık’ta çocuk ve aile odaklı olarak sürdürmektedir. 

Wise Akademi ile ebeveynlik tutumları ve ekranlı cihaz kullanımı konusunda birlikte çalışmaktadır. 

Zorlanan/Zorlayan Çocuklar, SOS Otizm adlı kitapları basılmıştır. Ayrıca Çocuklara Terapotik Öyküler Dizisi olarak basılmış 4 çocuk kitabı bulunmaktadır. 

*******
Wise Akademi, 2-18 yaş aralığında çocuğu olan tüm ebeveynlerin, 
• çocuklarıyla “sağlıklı iletişim” kurma ve sürdürme becerilerini geliştirmek,
• anne-babalıklarına dair yeterlilik algılarını desteklemek,
• çocuklarının gelişimsel ihtiyaçlarını ve dönemsel özelliklerini anlamaları ve onlardan bu çerçevede beklenti geliştirmelerini sağlamak için rehberlik ederken, anne babaların iyi niyetle sarf ettiği sözlerin ve gösterdiği davranışların, çocuğu tarafından nasıl algılandığını, çocuğun gelecekteki hayatını özellikle ergenlik dönemindeki davranışlarını nasıl şekillendirdiğini ebeveynlerin kavramasına yönelik bir yaklaşımı benimsemektedir. Olumlu ebeveynlik tutumlarının yaygınlaştırılması için hazırlanmış programlarında, ebeveyn tutumlarına dair psikoloji kuramlarını ve gündelik hayatın dilini, sanatsal yöntemler, dramatik ve interaktif psikoeğitim teknikleri ile bir araya getirerek kullanır.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Uniq Hall
İstanbul / Şişli / MASLAK
Ayazaga Yolu
Etkinlik Konuları