"Cognitive Linguistics and Freedom of Expression: Speaking" Dil Eğitiminde Dinleme Aktiviteleri

Etkinlik Detayları

Yabancı Dil Öğretiminde Dinleme ve Konuşma Becerileri Aktivitelerinin Eğitmen ve Öğrencilere Öğretimi

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Etkinlik Konuları