Biri Sensin! Sempozyumu

Etkinlik Detayları

20Bin Kariyer Sosyal Sorumluluk Projesi 

Otomotiv sanayinde kariyer nasıl oluşturulur ?

Makine Teknolojileri Kulübü ve Kalite ve Verimlilik Kulübü olarak proje desteği verdiğimiz 20.000 Kariyer Projesi ile sektördeki Avrupa, Çin, Afrika, ABD ve Rusya ile otomotiv konusunda çalışan global firmaların yöneticilerinin katılacağı ve ilgili konularda bilgilerini öğrencilerle paylaşacağı bu sosyal sorumluluk projesiyle, sektörü uzmanlarından dinleme fırsatı yakalayacaksınız.

20.000 Kariyer Projesi, üniversitelerde öğrencileri eğitim görürken, kariyerine etki edecek öğeleri tespit etmelerine aracı olacak bir bilgilendirme çalışmasıdır. 20.000 Kariyer; öğrenciler mezun olduktan sonra kendilerini bekleyen şartlara hazırlayacak bilgileri almak, mezun olana kadar kendilerine katacakları değerleri tanımlamak, projenin odaklandığı alanlardaki ihtiyaçları görebilmek ve kendi tercihleri hakkında sorular sormalarına imkân yaratmak amacıyla ortaya konmuştur.

20.000 Kariyer Projesi sektördeki insan kaynakları yöneticileri, sektör temsilcileri, insan kaynağı konusunda çalışan profesyonel işe alım şirketleri ve sektör duayenlerinin ilgili konularda bilgilerini öğrencilerle paylaştığı bir sempozyum ve panel ile yapılacaktır.

Bu panel öncesinde yayınlanan, sektördeki kurumlar ile öğrencilere iletilerek toplanan araştırmanın verileri de yorumlanacaktır. Bu yorumlamalarda yaşanan karşıtlıklar ve benzer noktaların yanında, artı olarak odaklanılması gereken konular katılımcılarla paylaşılacaktır.

Yarım gün olarak yapılacak çalışma bir moderatör eşliğinde toplam 3 saat olarak planlanmıştır.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum
İstanbul / Beşiktaş / YILDIZ
Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü
Etkinlik Konuları