Bilanço Okuma Teknikleri ve Makyajlanmış Bilançoların Tespiti Eğitimi

Eğitim / Finans-Ekonomi

15 Kasım 2014, Cumartesi - 16 Kasım 2014, Pazar

09:30 - 16:30

Ücretli

Etkinlik Detayları

Eğitim Konusu: Bilanço Okuma Teknikleri ve Makyajlanmış Bilançoların Tespiti Eğitimi

AMAÇ

Bilançoları analiz etme teknikleri, bilançoların mali tabloları nasıl etkilediği, mali tablolardaki püf noktaları, bilanço okuma ve makyajlarının nasıl tespit edileceği uygulamalı olarak işlenecektir.

İÇERİK

 • İşletme Muhasebesi ile İlgili Kavramların İncelenmesi
 • Yevmiye Kayıtları ve Yevmiye Defteri
 • Mizan
 • Tekdüzen Hesap Planının İncelemesi
 • Gelir -Defteri Kebir Kayıtları
 • Yardımcı defterler
 • Tablosu
 • Bilanço Hesapları
 • Bilanço Hesapları
 • Aktif Hesaplar
 • Pasif Hesaplar
 • Bilanço Kalemlerinin Finansal Açıdan Değerlendirilmesi
 • Gelir Tablosu Hesapları
 • Satılan Malın Maliyeti
 • Finansman Giderleri
 • Diğer İşletme Giderleri
 • Yansıtma İşlemleri
 • Gelir Tablosu Hesaplarının Finansal Açıdan Değerlendirilmesi
 • Nazım Hesaplar
 • Finansal Tablolar
 • Düzeltilmiş Bilanço ve Gelir Tabloları
 • Enflasyon Düzeltmesinin Mali Tablolara Etkileri
 • Düzeltilmiş Mali Tablolar
 • Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
 • Stoklar
 • Stokların Kapsamı Ve İzlenilen Hesaplar
 • Mal Alım Satımında Katma Değer Vergisi
 • Ve İzlenildiği Hesaplar
 • Mal Hareketlerini İzlemede Kayıt Yöntemleri
 • Fatura
 • Hazır Değerler Ve Menkul Kıymetler

*Hazır Değerlerin Kapsamı Ve İzlenilen Hesaplar

 • Kasa
 • Alınan Çekler
 • Bankalar
 • Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
 • Diğer Hazır Değerler

*Menkul kıymetler

 • Hisse Senetleri
 • Tahvil, Senet ve Bonolar
 • Diğer Menkul Kıymetler
 • Alacaklar
 • Alacakların Sınıflandırılması Ve Ticari Alacaklar
 • Alıcılar
 • Alacak Senetleri
 • Verilen Depozito Ve Teminatlar
 • Diğer Alacaklar
 • Duran Varlıklar
 • Duran Varlıkların Tanımı Ve Sınıflandırılması
 • Maddi Duran Varlıklar Ve İlgili Hesaplar
 • Amortisman hesapları yenileme fonu uygulaması
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ve İlgili Hesaplar
 • Kasa Hesabındaki Gerçeğe Aykırı İşlemler?
 • Bankalar Hesabının Gerçeğe Aykırı Gösterilmesi
 • Stoklardaki Gerçeğe Aykırı İşlemler
 • Duran Varlıklar Ve Gerçeğe Aykırı Gösterilmesi
 • Ortaklara Borçlar
 • Sermaye Kalemleri ( Statü Yedekleri, Olağanüstü Yedekler Vs.)
 • Ödenmiş Sermayemi, Ödenmemiş Sermayemi?
 • Neden Asgari Sermaye?
 • Net İşletme Sermayesi Nasıl Artıda Gösterilir?
 • Gerçeğe Aykırı Karlılıklar?
 • Gelir Tablosundaki Makyajlar?
 • Örtülü Kazanç
 • Firmalarda Örtülü Kazanç Uygulaması ve Bilançoya ve Vergilendirmeye Etkileri
 • Transfer fiyatlandırması işlemleri
 • Örtülü Sermaye
 • Firmalarda Örtülü sermaye Uygulaması ve Bilançoya ve Vergilendirmeye Etkileri
 • Kayıt dışı Faaliyetler Ve Bilançoya Etkileri
 • Mali Analizde Kullanılan Temel Teknikler

HEDEF KİTLE

Bankalarda Görev yapan, Risk Tahsis ekipleri, Şube Yöneticileri, Ticari, Perakende/Kobi Portföy yöneticileri, Satış Ekipleri

SÜRE: 2 Gün / 12 Saat

Bu etkinliğin süresi geçmiş
The Marmara Şişli Hotel
İstanbul / Şişli / MECİDİYEKÖY
Ortaklar Cad. No: 30
Etkinlik Konuları