Baba Ailenin Neresinde?

Seminer / Eğitim

9 Nisan 2019, Salı

19:00 - 21:00

Ücretli

02123473249

info@wiseakademi.com

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

Baba Ailenin Neresinde?
Dr. Öğretim Üyesi Hilal Karabulut

Babaların aile içindeki ya da dışındaki eylemlerinden çocukların nasıl etkilendikleri, kültür tarafından şekillendirilmektedir. Bu kültür içerisinde de babanın aile içerisindekiyerini sorgulaması çok doğaldır. 

• Günümüzde babayı hangi sorumluluklar ve zorluklar beklemektedir? 
• Çocuklar, babalarından ne bekler? 
• Bir ebeveyn olarak baba, çocukların gelişimlerinde nasıl daha etkin rol alabilir? 
• Baba ile çocuk arasındaki ilişkide, anne nerede durmalıdır? 
• Çocuğun akademik gelişimleri ile babaların çocuklarıyla ilgilenmeleri arasında ne tür bir ilişki vardır? 

Çoğu baba, kendi babasıyla ilişkisine bakarak, çocuğuyla nasıl daha farklı bir bağ kurabileceğini düşünür. Babanın hissettirdiği değer duygusu, çocuğun gelecekteki ilişkilerini etkiler. Baba katılımıyla desteklenen birlikte ebeveynlik, çocuğa aile sıcaklığı hissettirerek güven duygusu verir. 

Dr. Öğretim Üyesi Hilal Karabulut tarafından gerçekleştirilecek konuşmada, yukarıdaki soruların eşliğinde ve Wise Değerleri çerçevesinde, ebeveyn-çocuk arasında sağlıklı iletişim kurmanın önemi ve yolları, “babalık” kavramı üzerinden ele alınacaktır. 

******
Dr. Öğretim Üyesi Hilal Karabulut,
Gelişim Psikoloğu

Lisans eğitimini 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamış, yüksek lisans ve doktora eğitimine de yine İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Gelişim Psikolojisi alanında devam etmiştir. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde baba katılımı konusunu hem ebeveynlik tutumları ve çift uyumu açısından hem de babaların kendi babaları 
ve anne bekçiliği ile ilişkisi üzerinden ele almıştır. Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Bölüm Başkan Yardımcısı ve Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Karabulut, gelişim psikolojisi alanında kişilik ve sosyo-duygusal gelişim konularında çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmalarının arasında okul öncesi dönemde ve ergenlik döneminde baba katılımı, babalık, annelik bekçiliği, ebeveyn tutumları ve bağlanma konuları bulunmaktadır.
Dr. Hilal Karabulut Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde “Psikodrama İleri Eğitim” aşamasını tamamlamıştır. 

*******
Wise Akademi, 2-18 yaş aralığında çocuğu olan tüm ebeveynlerin, 
• çocuklarıyla “sağlıklı iletişim” kurma ve sürdürme becerilerini geliştirmek,
• anne-babalıklarına dair yeterlilik algılarını desteklemek,
• çocuklarının gelişimsel ihtiyaçlarını ve dönemsel özelliklerini anlamaları ve onlardan bu çerçevede beklenti geliştirmelerini sağlamak için rehberlik ederken, anne babaların iyi niyetle sarf ettiği sözlerin ve gösterdiği davranışların, çocuğu tarafından nasıl algılandığını, çocuğun gelecekteki hayatını özellikle ergenlik dönemindeki davranışlarını nasıl şekillendirdiğini ebeveynlerin kavramasına yönelik bir yaklaşımı benimsemektedir. Olumlu ebeveynlik tutumlarının yaygınlaştırılması için hazırlanmış programlarında, ebeveyn tutumlarına dair psikoloji kuramlarını ve gündelik hayatın dilini, sanatsal yöntemler, dramatik ve interaktif psikoeğitim teknikleri ile bir araya getirerek kullanır.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Uniq Hall
İstanbul / Şişli / MASLAK
Ayazaga Yolu
Etkinlik Konuları