Autocad Eğitimi

Eğitim / Bilişim

19 Kasım 2016, Cumartesi - 27 Ocak 2017, Cuma

12:00 - 15:00

Ücretli

0212 291 72 02

sisli@bilgiegitim.com

Facebook

Twitter

Katılım Formu

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

AutoCAD Kursu'nu Neden Bilgi Eğitim de Almalıyım?

 • Autocad kursları'mıza katılarak, alanında en az 5 yıl piyasa deneyimine sahip Mühendis, Mimar ve Teknik Öğretmenlerden oluşan kadromuz rehberliğinde Autocad programını tüm ayrıntıları ile öğrenebilirsiniz.
 • Autocad Kursu sonunda makine, inşaat, mimarlık, mobilya, elektrik, harita ve diğer sektörlerdeki tüm teknik çizimleri iki boyutlu ve üç boyutlu olarak hızlı ve doğru bir şekilde yapabilirsiniz. 
 • AutoCAD Kursu 'na kayıt olmadan, devam eden Autocad eğitimi'ne misafir olarak katılıp kalitemizi ve farkımızı görebilirsiniz.
 • Bilgi Eğitim, Autodesk Yetkili Eğitim ve Test Merkezi olduğu için Autocad kursları'nı programın en güncel versiyonu ile verir.
 • AutoCAD Eğitimi esnasında en az bir adet plan, görünüş, kesit ve üç boyutlu katı model çizimi uygulamalı olarak derste yapılır.
 • Autocad Kursu 'nda dersler 8-10 kişilik sınıflarda, her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde, projeksiyon sunumu ile uygulamalı olarak yapılmaktadır.
 • Autocad Kurs ücretlerini senetle 6 taksit , Kredi Kartı ile 9 Taksit olarak ödeme kolaylığı vardır.

AutoCAD Eğitimi İçeriği

Arayüz Tanıtımı ve Çizim Komutları

 • Autocad 2016 Programının yeni varsayılan arayüzü olan Drafting / Annotation'in tanıtımı, arkafon renginin değiştirilmesi ve eski versiyonlardaki gibi çalışabilmek için klasik arayüzün oluşturulması, kaydedilmesi
 • Çizim ekranının arka plan renginin değiştirilmesi ve line ile ölçüsüz serbest Çizgi çizme 
 •  Autocad'de Line ile ölçülü çizgi çizme yöntemleri (mutlak koordinant, Bağıl koordinat ve kutupsal koordinat sistemlerini kullanarak) ve çizilen nesnelerin seçilip, silinmesi 
 • Çember, yay , Elips, Elips Arc gibi komutlarla dairesel çizim elemanları oluşturma
 • Autocad'deki diğer Çizim komutları : Ray (ışın), xline (inşa çizgisi), mline (paralel çoklu çizgi), polygon (çokgen), rectangle (dikdörtgen) oluşturma
 • Nokta Ekleme komutları : Multiple point (çoklu nokta ekleme), nokta stili tanımlama, divide ve measure ile bir şekli eşit aralıklarla bölme, revision cloud, donut (halka), spline (eğri) oluşturma uygulamaları
 • Autocad Çizim modları ve ayarlarının yapılması (Grid, Snap, Ortho, Polar, Osnap, Dynamic Input, Object Snap Tracking, Quick Properties  gibi)
 • Kurs içerisinde ilk uygulamalar ve Küçük çizim örneklerinin yapılması
   

AutoCAD Kursu Modify (Düzenleme) Komutları

 • Autocad Kursları Nesne seçme yöntemleri
 • Temel Düzenleme komutları : Erase (silme ), Move (taşıma), Copy (kopyalama),  Rotate (döndürme), Offset (Paralel Kopya alma)
 • Array komutu ile Rectangular (Dikdörtgensel) / Polar (açısal çoğaltma), Mirror (Aynalama)
 • Diğer Düzenleme Araçları : Trim (budama), Extend (uzatma), Stretch (esnetme), Break ( Kırma ), Lengthen (Nesnenin uzunluğunu değiştirme)
 • Düzenleme komutları : fillet (köşe yuvarlatma), chamfer (pah kırma), align (hizalama ), Break at Point ( Bir çizgiyi bir noktadan ikiye ayırma)
 • Yeni eklenen modify araçları: Lengthen ( Şekil uzatma ) , Align ( Hizalama) komutlarının kullanımı
 • Polyline (birleşik çizgi), Pedit

Autocad Görüntü ayarları ( Zoom, Pan komutları)

 • Zoom Realtime
 • Zoom Window
 • Zoom Dynamic
 • Zoom Center
 • Zoom Scale
 • Zoom Object
 • Zoom Scale
 • Zoom In
 • Zoom Out
 • Zoom All
 • Zoom Extents
 • Zoom Previous
 • Pan Realtime
 • Viewres ile eğrisel şekillere yakınlaşınca oluşan kırıklıkları giderme
   

Autocad Dersi'nde Layer ( Katmanlar )  ve Hatch ( Taramalar ) Yazı Oluşturma

 • Katman oluşturma, katman özellikleri tanımlama ve aktif layer 'i değiştirme
 • Katman bazında çizimlerde Turn On / Off ( açma/kapatma) ,  Freeze / Thaw ( dondurma / çözme ),  Lock / Unlock ( kilitli/kilitsiz duruma getirme, Plotable / Non -Plotable ile plotter den çıkmasını sağlama / engelleme
 • Make Current ile bir nesnenin Layer'ni aktif yapma, Match Layer ile bir nesnenin katmanını diğer bir nesne ile aynı yapma
 • kullanılmayan katmanların silinmesi, katman bazında çizimlerin seçilmesi
 • Layer Previous ile katmanlarla ilgili işlemleri geri alma
 • Hatch komutu ile taranacak alanların belirlenmesi, tarama deseni seçimi, tarama çizgileri arasındaki mesafenin ve açının ayarlanması
 • Hatch ile kapalı alanların düz renkler ve geçişli renklerle boyanması
 • Yeni tarama desenlerinin autocad e eklenmesi

Yazı, Ölçülendirme ve Tablo Ekleme

 • Autocad Eğitimi'nde Single Line Text  (Tek Satırlık Yazı) , Multiline Text ( Çok satırlı yazı ) ekleme
 • Multiline Text  ile özel karakterlerin yazımızın içine eklenmesi ve word gibi başka programlardaki yazıları Autocad e alma
 • Text Style ile farklı yazı stilleri tanımlama
 • Çizim dosyamızdaki yazılarda Bul / Değiştir özelliğini kullanma
 • Mirttext komutu ile Yazıların simetriğini alırken düz ya da ters çıkmasını sağlama
 • Dimension komutları ile farklı ölçülendirme teknikleri
 • Dimension Style ile Ölçülendirme ayarlarını değiştirme
 • Aktif ölçü stilini değiştirme ve Yapılan ölçülendirmelerin stili değiştirme
 • Table komutu ile tablo ekleme
 • Tablo ayarlarının yapılması ve tabloya yazı ekleme

AutoCAD Kursları'nda Blok Oluşturma ve Ekleme Farklı Dosyalar Arasında Nesnelerin Aktarılması

 • Create Block ile yapılan çizimlerin blok haline getirilmesi
 • Define Attributes ile bloklara nitelik tanımlama
 • Insert Blok ile blokların projemize eklenmesi
 • Design Center komutu ile Autocad programının kendi içindeki hazır blokların eklenmesi
 • Blokları dosya olarak kaydetme
 • Projemizde blok adına göre seçim yapmak ve blok sayısını öğrenmek
 • Kullanılmayan Blokların dosyadan silinmesi
 • AutoCAD eğitimi bittikten sonra kullanabileceğimiz, kendi nesne kütüphanesini oluşturma

Properties sekmesindeki Nesne Özellikleri ile ilgili Komutlar

 • Object Color ile oluşuturulacak nesnenin renginin belirlenmesi
 • Lineweight ile oluşuturulacak nesnenin çizgi kalınlığının belirlenmesi
 • Linetype ile oluşuturulacak nesnenin çizgi tipinin belirlenmesi
 • Match Object komutu ile bir nesnenin özelliklerini, aynen diğer bir nesneye aktarma
 • List komutu ile seçilen bir nesnenin geometrik özelliklerini listeletmek
 • Sağ Tuş - Properties ile seçilen nesnenin özelliklerini görüp-değiştirmek

Groups sekmesindeki Komutlarla Gruplarla ile ilgili işlemler

 • Group komutu ile seçilen nesneleri grup haline getirme
 • Ungroup komutu ile grupları bozma
 • Grup nesnelerin grup olarak mı yoksa ayrı ayrı mı hareket edeceğini belirleme

Utilities sekmesindeki Ekstra Araçlar

 • Distance komutu ile iki nokta arası mesafeyi ölçme
 • Radius komutu ile seçilen nesnenin yarıçapını öğrenme
 • Angle komutu ile iki nesne arasındaki açıyı ölçme
 • Area komutu ile belirli bir bölgenin Alan ve Çevresini öğrenme
 • ID Poiint komutu ile bir noktanın koordinantını öğrenme
 • Point Style ile eklenecek noktanın stilini değiştirme
 • Quick Select ile nesnelerde belli özelliklere göre hızlı seçim yapma
 • Select All komutu ile projedeki tüm çizimin seçilmesi
 • Quick Calculator komutu ile bazı matematiksel ifadelerin hesaplatılması

Clipboard Sekmesindeki Komutlar

 • Cut-Paste ile Farklı çizim dosyaları arasında taşıma işlemleri
 • Copy-Paste ile Farklı çizim dosyaları arasında kopyalama işlemleri

Autocad Projeleri 'nin Çıktı Alınması ve Farklı Formatlarda Kaydedilmesi

 • Plot komutu ile autocad çizimlerimizin ölçeksiz-ölçekli olarak çıktı alınması
 • Autocad kursu 'nda yapılan çizimleri Pdf olarak kaydedilmesi
 • Projenin jpg ve png formatlarında resim olarak kaydedilmesi
 • AutoCAD eğitimlerinde nesnelere Hyperlink ( Link verme ) özelliğinin anlatımı 
 • AutoCAD kursları 'nda başka projlerimizde kullanmak üzere Dwt uzantılı şablon dosya oluşturma
   

Autocad Kursu 'nda 3D Katı Modelleme Çizim Komutları

 • Arayüzün 3D Modelling olarak değiştirilmesi
 • Izometric Görüntülere Geçiş
 • Box, Cylinder, Cone, Sphere, Pyramid, Wedge, Torus komutları üç boyutlu katı nesneler oluşturma
 • Wireframe, Conceptual, Hidden gibi farklı görüntüleme modları arası geçiş
 • Extrude, Loft, Revolve, Sweep komutları ile iki boyutlu nesneleri üç boyutlu hale dönüştürme
 • PloySolid komutu ile sabit kalınlık ve yükseklikte duvar vb. modeller oluşturma
 • Press / Pull komutu ile iki boyutlu nesnelere üçüncü boyut kazandırma ve üç boyutlu nesneleri yüzeylerinden esnetip uzatma-kısaltma

AutoCAD Kursu'nda Üç Boyutlu Katı Nesneleri Düzenleme Komutları

 • Union, Subtract ve Intersect komutları
 • Extrude Faces, Taper Faces, Move Faces ve Color Faces ile yüzey bazında işlem yapma
 • 3D katı nesnelerde Rotate,Array ve Align komutlarının kullanımı
 • Üç boyutlu nesnelerde Chamfer, Fillet Komutu
 • Autocad'de Üç boyutlu olarak modellenen sahnelerin ışıklandırılması, malzeme atama ve render işlemleri
   

AutoCAD Proje Uygulamaları

 • AutoCAD eğitimi nde uygulama sınavı yapılması
 • Mesleki Proje Çizimi
 • AutoCAD kursları esnasında Surface komutu ile yüzey oluşturma 
 • AutoCAD dersi esnasında toplantı masası ve koltuk gibi mobilyaların planlarının çizilmesi 
 • AutoCAD kursları üç boyutlu modelleme uygulamaları kapsamında Dolap, Masa, koltuk, vazo gibi mobilyaların çizilmesi 
 • AutoCAD kursu 2D uygulama projeleri 
 • Mimari Proje çalışması 
 • Autocad Kursu Döner merdiven uygulaması 
 • Makine parçası çizimi 
 • Peyzaj proje uygulaması 
 • AutoCAD Kursu Bina görünüş çizim örnekleri 
 • Tefriş elemanları çizim uygulamaları 
 • Tesisat projelerinde kullanılan sembollerin çizimi ve bloklanması
 • AutoCAD kursları- 3D uygulama projeleri 
 • Koltuk Modelleme çizimi
 • Masa ve Vazo modelleme uygulaması
 • Cıvata çizimi
 • Autocad Kursu 3 boyutlu iç mekan oda modellemesi
 • 3 boyutlu bina dış cephe modellemesi
 • 3 boyutlu çevre düzenleme projesi
 • Işık ve ışık sistemleri ile sahneyi aydınlatma
 • Kamera yerleştirme ve kamera ile sahnede dolaşma
Bu etkinliğin süresi geçmiş
Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi
İstanbul / Şişli / 19.May
Büyükdere Cad. No:14 D:9 Şişli / İst.
BUNLARA DA GÖZ ATABİLİRSİNİZ
Proje Uygulamalı 3D Max Kursu
Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi
Proje Uygulamalı 3D Max Kursu
Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi
Proje Uygulamalı 3D Max Kursu
Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi
Genel Muhasebe Eğitimi
Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi
Genel Muhasebe Eğitimi
Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi
Meb Onaylı Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimi
Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi