Akademik Bilişim 2013: Akdeniz'de Bilişim Fırtınası

Zirve / Bilişim

23 Ocak 2013, Çarşamba - 25 Ocak 2013, Cuma

09:00 - 18:00

Ücretsiz

Etkinlik Detayları

Türkiye’nin en büyük Bilişim Zirvesi olan Akademik Bilişim bu yıl Akdeniz Üniversitesi’nde 23-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.

Etkinlikte önemli akademisyenler ve sektör temsilcileri bilgilerini katılımcılar,öğrenciler ve sektör ilgilileri ile paylaşacak.

Özellikle öğrenci, girişimci ve bilişim çalışanlarının ilgisini çekecek etkinlik bu yıl Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Etkinlikte özellikle e-ticaret, sosyal medya ve girişimcilik konuları ele alınacak.

Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları bir araya getirerek, bilgi teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, tecrübeleri paylaşmak ve ortak politika oluşturmak amaçlarıyla ulusal boyutta bir konferans düzenlenmiştir. Bununla birlikte Bilgi Teknolojileri Kongre ve Fuarı kapsamında kamu, sağlık, eğitim, turizm, iletişim, mühendislik ve sanayi alanlarındaki bilgi teknolojilerine dayalı uygulamalara yönelik etkinlikler düzenlenecektir. Konferansta davetli bildiriler, yapılandırılmış çalışma grubu/açık oturum ve eğitim seminerleri yapılacaktır. Konferans ilgili herkese açıktır ve konferansa katılım ücretsizdir.

 Akademik Bilişim 2013 aşağıdaki ana konuların işleneceği Türkiye'nin en büyük bilişim zirvesidir.

» Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Toplumu
» Yeni Nesil Internet: İnternet2, Ipv6, Gelecek İnternet
» Mobil Ağlar, Teknolojiler ve Uygulamalar
» İnternet Yasakları, Sansür ve Zararlı İçerik
» Internet, Demokrasi, Katılım ve Saydamlık
» Gizlilik, Bireysel haklar, Mahremiyet
» Web 2.0 ve Sosyal Ağlar
» Sosyal Ağlar ve Eğitim
» Sosyal Ağlar ve İş Dünyası
» Yeni Internet teknolojileri
» Wiki, RSS ve Birlikte Çalışma Ortamları
» Web 3.0, Semantik Web ve Xml
» E-öğrenme, uzaktan-eğitim, karma eğitim
» Eğitim Teknolojileri ve Fatih Projesi
» Eğitim Yönetimi ve Bilişim
» e-çevre, e-atık, yeşil BT
» E-tarım, Tarımsal Bilişim
» İnternet ve Medikal Bilişim
» İnşaat Bilişimi, Kent Bilgi Sistemleri
» Mekansal Bilişimi
» Coğrafi Bilgi Sistemleri, Haritalar ve Mashup
» Özgür Yazılım, Açık Kaynak, e-Devlet ve e-Türkiye
» Açık Kaynak Ders Araçları
» Açık Erişim, Bilgiye Erişim ve İfade Özgürlüğü
» Bilişim Hukuku ve Fikri Haklar
» E-kütüphanecilik, E Kaynaklar
» Altyapı, Yeni Teknoloiler ve Serbestleşme
» Ulusal, Kurumsal ve Kampus Ağları
» 3G, 4G Teknolojileri
» Wifi, WiMax, Mesh Ağları
» Kurumsal İnternet Politikaları
» Üniversite Bilişim Sistemleri
» İnternet Yönetişimi ve STK'lar
» Türkiyenin Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı
» E-devlet, Kamu Ağları ve Etkin Devlet: Türkiye Deneyimleri
» E-İş, M-İş, Yeni Ekonomi, İnternet Ekonomisi
» Ağ Teknolojileri ve Güvenliği
» Nesneler ve Kullanıcılar için Kimlik Yönetim
» Bilişim Güvenliği ve Güvenlik Sistemleri
» Kriptoloji ve E-imza
» Yazılım Mühendisliği
» Yazılım Geliştirme Ortamları
» Gömülü Sistemler
» Sistem ve Ağ Yönetimi
» Veri Madenciliği
» Veri Tabanı ve Yönetimi
» Web Servisleri
» Internet Servislerinin Çalıştırılması
» İnternet'te Türkçe kullanımı ve İçerik
» İçerik Ağları
» Eğitim Teknolojileri
» İnternet ve Sosyal Bilimler
» İnternet ve Sanat
» E-kültür, Sayısal Bölünme, KİEM ve İnternet Evleri
» Bulut Hesaplama,Kuantum Hesaplama,Yüksek Başarım Bilişimi
» İstenmeyen Trafik: Spam, Virüs, P2P
» Araştırma ve İnovasyon Ağları, 7. Çerceve ve Teknoparklar
» Bilişim Eğitimi, Bilgi okuryazarlığı
» Açık Veri, Açık Devlet, Digital Aktivizm
» Arttırılmış Gerçeklik
» IPTV, VoIP

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Akdeniz Üniversitesi
Antalya / Merkez
Dumlupınar Bulvarı, Kampüs
Etkinlik Konuları