ADVED’15- International Conference On Advances In Education, And Social Sciences

Kongre / Eğitim

12 Ekim 2015, Pazartesi - 14 Ekim 2015, Çarşamba

08:30 - 18:00

Ücretli

adved15@hotmail.com

Facebook

Etkinlik Web Sayfası

Etkinlik Detayları

ULUSLARARASI KONGRE BİLDİRİ ÇAĞRISI:

ADVED’15- INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN EDUCATION, AND SOCIAL SCIENCES

12-14 Ekim 2015 -Istanbul, TURKİYE

**** Türkçe Bildiriler Kabul Edilmektedir ***

Kongre web Sitesi:

http://www.ocerint.org/adved15/

her türlü sorunuz için ADVED’15 sekreteryası:

adved15@hotmail.com

veya

intoffice@ocerint.org 

BİLDİRİ ÖZETİ ÇAĞRISI:

 “ADVED’15- INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN EDUCATION, AND SOCIAL SCIENCES”, eğitim ve sosyal bilimlerin tüm alanlarındaki akademik bildirilere ev sahipliği yapmayı hedefleyen uluslararası multi-disipliner bir  kongredir.

ADVED’15; eğitim ve/veya sosyal bilimler alanlarında çalışan akademisyenleri, araştırmacıları, yöneticileri, uzmanları, öğretmenleri, lisansüstü öğrencilerini ve sivil toplum örgütleri ile temsilcilerini bir araya getirerek, bilimsel çalışmalarını sunmalarını/ paylaşmalarını sağlayacak gerçek uluslararası bir ortam olma amacındadır.

Online Özet göndermek için linki tıklayınız:

http://www.ocerint.org/adved15/index.php/abstract-submission

GERÇEK BİR ULUSLARARASI ETKİNLİK:

ADVED’15’e 70’den fazla ülkeden, alanlarında yetkin pekçok akademisyenin katılımı beklenmektedir. ADVED’15 bu yönüyle, fikirlerini paylaşmaları, yeni dostluklar edinmeleri ve kendi çalışma alanlarıyla ilgili dünyanın farklı ülkerindeki yeni yaklaşım ve araştırmaları dinleyip, kendi alanlarındaki yabancı araştırmacılarla etkileşebilmeleri için Türkiye’li akademisyenlere tam bir multi-kültürel ortam sunmaktadır.

KONGRE KONULARI:

Kongre, Eğitim Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimlerin tüm alanlarındaki özgün ve akademik bildirilere açıktır.

ÖNEMLİ TARİHLER:

Bildiri Özeti Göndermek için son tarih: 27 Temmuz 2015

Tam Metin Göndermek için son Tarih: 4 Eylül 2015

Kongreye Kaydolmak için Son Tarih: 4 Eylül 2015 

Kongre Tarihleri: 12-14 Ekim 2015 - Istanbul, Türkiye

BİLDİRİLERİN BASIMI:

Kabul edilmiş tüm bildiriler, “ADVED’15 Abstracts & Proceedings” adıyla ISBN numaralı ve sayfa numaralı e-book (CD-ROM) olarak basılıp, kongreye gelidklerinde katılımcılara verilecektir. Ayrıca kongre bildirilerinin Google Scholar’a eklenmesi sağlanacak ve THOMSON REUTERS ISI Conference Proceedings Citation Indexe indekslenmesi için gönderilecektir.

Bunlara ek olarak; kongre bildirileri (katlımcıların istemesine bağlı olarak) OCERINT INTERNATIONAL tarafından basılan uluslararası hakemli online dergilerden birinde yayılanma fırsatı bulacak ve yayınlanan dergiler THOMSON REUTERS ISI AHCI Citation Indexe gönderilecektir.

KONGRE DİLİ:

Kongre’nin genel dili İngilizce’dir; bununla birlikte Türkçe bildiriler de kongreye kabul edilecek ve yapılacak Türkçe oturumlarda, Türkçe sunu imkanı verilecektir.

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERİMİ:

Bildiri özetlerinin online olarak aşağıdaki adresten gönderilmesi gerekmektedir:

http://www.ocerint.org/adved15/index.php/abstract-submission

Her ne kadar tam metinler Türkçe olabilse de, özetlerin İngilizce gönderilmesi şarttır.

Gönderilen tüm bildiriler uluslarası bir bilimsel danışma kurulunun değerlendirmesinden geçtikten sonra, kabul edilen özetlere kısa süre içinde kabul yazısı gönderilecektir.

Yukarıdaki linkten online olarak gönderilmeyen veya İngilizce dışında başka bir dilde gönderilen özetler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Kongreyle ilgili daha fazla bilgiye kongrenin aşağıdaki kurumsal internet sitesinden ulşabilirsiniz.

Bu büyük uluslarası etkinlikte sizi bildirinizle veya dinleyici olarak İstanbul’da aramızda görmekten menuniyet duyacağız.

ADVED’15 ORGANİZASYON

KOMİTESİ

Kongre web Sitesi:

http://www.ocerint.org/adved15

her türlü sorunuz için SOCIOINT15 sekreteryası:

socioint15@hotmail.com

veya

intoffice@ocerint.org  

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Nippon Otel
İstanbul / Beyoğlu
Topçu Caddesi No: 6
Etkinlik Konuları