4. Verimlilik Kongresi

Kongre / Finans-Ekonomi

10 Aralık 2013, Salı - 12 Aralık 2013, Perşembe

11:00 - 11:00

Ücretsiz

Etkinlik Detayları

Uzun dönemde büyümenin ve küresel ölçekte rekabet gücünün anahtarı olan verimlilik, iş dünyasının gündeminde olduğu kadar hükümetlerin ve bilim insanlarının gündeminde de önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. Son dönemlerde istikrarlı bir büyüme hızı elde eden Türkiye, küresel ölçekteki krizler sonrasında da dünyanın ekonomik olarak en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer almıştır. Bununla birlikte verimlilik düzeyine ilişkin uluslararası karşılaştırmalar uzun dönemli büyümenin, olası ekonomik, sosyal ve çevresel krizlere karşı kırılganlığın azaltılarak, sağlam temellere oturtulabilmesi için önemli bir verimlilik artırma potansiyelinin varlığına işaret etmektedir.

Verimlilik artırma fırsatlarının değerlendirilerek bu potansiyelin harekete geçirilmesi yönünde güncel bilimsel çalışmaların sonuçlarının paylaşılacağı, işletme düzeyinde verimlilik artırma yöntemleriyle bu yöntemlerin başarılı uygulama örneklerinin sunulacağı ve güncel verimlilik politika ve stratejilerinin tartışılarak öneriler geliştirileceği IV. Ulusal Verimlilik Kongresi, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının seçkin temsilcilerini bir araya getirmektedir. Çağrılı konuşmacıların sunumları, paralel oturumlar, panel ve çalıştaylar gibi etkinliklerle zenginleşecek Kongre programında güncel verimlilik konuları, imalat sanayi odağında olmak üzere teknoloji, işgücü, sermaye ve çevre boyutlarıyla bütünsel bir şekilde ele alınacaktır.

Sizleri de, 10-12 Aralık 2013 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan IV. Ulusal Verimlilik Kongresine davet etmekten mutluluk duyarım.

Nihat ERGÜN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı       

Önemli Tarihler: 

  • Bildiri özetlerinin 04 Ekim 2013 tarihine kadar online bildiri gönderme sistemi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.
  • Değerlendirme sonuçları anlık olarak sistemden izlenebilmektedir. Kabul alan katılımcılarımıza 22 Ekim 2013 tarihinde ayrıca bildirim yapılacaktır. Tam metinler, en geç 10 Kasım 2013 tarihi gün bitimine dek sistem üzerinden gönderilmelidir.
Bu etkinliğin süresi geçmiş
Ankara Sanayi Bakanlığı
Ankara / Çankaya / ÇANKAYA
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7.Km) 2151.Cadde No:154
Etkinlik Konuları