4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi

Kongre / Sosyal Bilimler

20 Ekim 2016, Perşembe - 22 Ekim 2016, Cumartesi

08:30 - 17:00

Ücretli

Etkinlik Detayları

Bugün dünya üzerindeki her iki kişiden biri, kentlerde yaşamaktadır. Üstelik kentlerde yaşayan nüfusun da önemlice bir bölümü, birkaç kentte yığılmış durumdadır. 2050 yılına geldiğimizde kentlerde yaşayan nüfus daha da artacak, her yüz kişiden yetmişi kentlerde yaşar hale gelecektir. Bu gelişmeler kentlerin birçok sorunla karşı karşıya gelmesi ile sonuçlanmakta; kentleri, sorunlar yumağı haline getirmekte; kentler, başta çevresel sorunlar olmak üzere, çok sayıda sorunla başa çıkmak için politikalar üretmek zorunda kalan birimlere dönüşmektedir. Günümüz kentleri, konuttan ulaşıma, yoksulluktan, kentsel suçlara, hava kirliliğinden, estetik yoksunluğa, aidiyet bilinci kaybından farklı etnik grupların bir arada yaşamasına kadar, kısacası, çok sayıda kentsel ve çevresel sorunla baş etme mecburiyetinde kalmaktadır. 

2010 yılında başlattığımız ve her iki yılda bir yapma kararı aldığımız kongremizin dördüncüsünü yapıyoruz. Kentsel ve çevresel sorunların ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışılacağı 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi'nde sizleri de aramızda görmeyi umuyor, değerli katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

KONGRE MERKEZİ
4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi 20-22 Ekim 2016 tarihleri arasında Dedeman İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

KONGRE DİLİ
Kongrenin dili, Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır. Kongre esnasında simültane tercüme yapılacaktır.
 

BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Bildirilerin www.urban2016.org üzerinden sisteme girilmesi gerekmektedir. Özet 300 kelimeyi geçmeyecek ve internet üzerinden gönderilecektir.

Özet gönderme: 29 Nisan 2016

Özet Kabul: 6 Mayıs 2016

Tam Metin Gönderme: 12 Ağustos 2016 

Ana Konular:

 • AB ve Çevre
 • Biyolojik Çeşitlilik
 • Çevre Politikası
 • Çevre Hakkı
 • Göç
 • İslam Kenti
 • Kent Tarihi
 • Kent Kuramları
 • Kent Kuramcıları
 • Kentsel Aidiyet
 • Kentli Hakları
 • Kentlilik
 • Kentin Kayıpları
 • Kentsel Dönüşüm ve Yenileme
 • Kentsel Güvenlik
 • Kentsel Politika
 • Kentsel Ulaşım
 • Kentsel Rant
 • Kır-kent Çelişkisi
 • Konut Sorunu
 • Küresel Isınma
 • Küresel Kentler
 • Nükleer Enerji
 • Yerel Seçimler
 • Yavaş Kent
 • (Diğer Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar)
 • Not: Kentsel ve çevresel sorunlar ve politikalara sosyal bilimlerin gözlüğüyle bakan çalışmalar dikkate alınacaktır.

http://www.urban2016.org

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Dedeman İstanbul Hotel
İstanbul / Şişli / ESENTEPE
Yıldız Posta Caddesi, No: 50
Etkinlik Konuları