3.Uluslararası Gelibolu Sempozyumu

Sempozyum / Tarih

20 Nisan 2012, Cuma - 21 Nisan 2012, Cumartesi

08:00 - 18:00

Ücretsiz

Etkinlik Detayları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Avustralya Ulusal Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale Vakfı işbirliği ile 20–21 Nisan 2012 tarihleri arasında İstanbul’da 3.Uluslararası Gelibolu Sempozyumu düzenlenecektir.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, “Üçüncü Uluslararası Gelibolu Sempozyumu” ile yurt içinde ve yurt dışında ve bilhassa Türkiye, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Almanya ve İngiltere’de 1915 Çanakkale Savaşları üzerine araştırma yapan genç ve dinamik akademisyen ve bilim adamlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Sunum yapacak kişilerin başta arşiv belgeleri olmak üzere hatırat, resmi ve gayri-resmi rapor, görsel sanat, belgesel ve filmlerden yararlanmak suretiyle savaşın sosyal, ekonomik ve askeri yönünü bildirilerinde işlemeleri şüphesiz bu sempozyumun bilimsel yönünü oldukça güçlendirecektir. Osmanlı ve Bizans dönemini bilhassa 1915 Çanakkale Savaşı ile bir bağ kurmak suretiyle işleyen, konuya geniş bir açıdan bakan veya yeni bir bakış açısı getiren bildirilere de bu sempozyumda özellikle yer verilecektir.

Sempozyum Konuları:
Çanakkale Muharebeleri: Tarih, Menkıbe ve Anı
Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti ve Çanakkale Harbi
Çanakkale Harbi Sebep ve Sonuçları
Çanakkale Kara ve Deniz Muharebeleri
Çanakkale Harbinde Kullanılan Askeri Strateji ve Teknikler
Mustafa Kemal’in Çanakkale’de Oynadığı Rol ve Önemi
Çanakkale Harbinde Kaybedilen Beşeri Sermaye
Din Adamlarının ve Dini Kuruluşların Çanakkale Harbinde Oynadıkları Rol
Çanakkale Harbinin Basın ve Sinemaya Yansıması
Çanakkale Harbi ve Edebiyat
Çanakkale ve Gelibolu Yarımadasının Sosyo-ekonomik ve Kültürel Yapısı
Ve ilgili diğer konular

Bu etkinliğin süresi geçmiş
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İstanbul / Kadıköy / GÖZTEPE
Merdivenköy Mevkii No:6/1 Göztepe Kadıköy - İSTANBUL