19. Ulusal Ergonomi Kongresi

Konferans / Mühendislik

27 Eylül 2013, Cuma - 29 Eylül 2013, Pazar

10:00 - 17:00

Ücretli

Etkinlik Detayları

Amaç ve Kapsam

Teknolojinin hızla gelişmesi, birçok avantaj sağlarken bazı koşul ve ilişkileri karmaşık hale getirerek olumsuz yönde etkilemekte ve bunun bir sonucu olarak insan ya da makine verimliliğini düşürmektedir. Bu tür sorunları çözebilmek için insanlar ile sistemin diğer elemanları arasındaki ilişkileri incelemek gerekmektedir. Ergonomik çalışmaların çıkış noktası da bu ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Ergonomi, iş ve insan ilişkilerini, çalışma koşulları ve çevresel koşullar gibi boyutlarda incelemeyi kapsamaktadır. Sistemler arası ilişkileri incelerken dikkate alınan en önemli kriterlerden biri de çalışma ortamında sağlık ve güvenlik konusudur. Bu nedenle 19. Ulusal Ergonomi Kongre’sinin teması, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Ergonomi” olarak belirlenmiştir.

Kongre Konuları

Çalışma Hayatının Kalitesi ve Ergonomi 
Çeşitli Sektörlerde Ergonomi 
Donanım Ergonomisi 
Eğitim Ergonomisi 
Endüstriyel Ergonomi 
Engelliler ve Yaşlılar Açısından Ergonomi 
e-Toplum ve Ergonomi 
Ev ve İş Yaşamında Kadın 
Fiziksel Ergonomi 
Günlük Yaşamda Ergonomi 
İş Analizi ve Dizaynı 
İş Değerlemesi ve Ergonomi 
İş Organizasyonu ve Ergonomi 
İş Ölçümü ve Performans Değerlemesi Kent Ergonomisi 
Sağlık ve Ergonomi 
Mikro ve Makro Ergonomi 
Mekanın Ergonomik Tasarımı 
Psikoloji ve Ergonomi 
Teknolojik Değişim ve Ergonomi 
Ürün Tasarımı ve Ergonomi 
Yönetsel Ergonomi 
Bilgisayar Destekli Ergonomi ve Yazılım 
Çevre, Ergonomi ve Sürdürülebilirlik 
Yeni Ürün Geliştirme ve Ergonomi 
Enerji ve Ergonomi 
İnsan Kaynakları Yönetimi 
İnsan-Makina Sistemleri 
İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
Kullanılabilirlik 
Yeşil Ergonomi 
Nanoteknoloji ve Ergonomi 
Tasarım ve Telif Hakları 
Otomotiv ve Ergonomi 
Öğrenci Çalışmaları

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü
Balıkesir / Erdek
Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü
Etkinlik Konuları