1. Ulusal “İstanbul” Temalı Fotoğraf Yarışması

Yarışma / Fotoğraf

16 Haziran 2013, Pazar - 15 Kasım 2013, Cuma

14:00 - 00:00

Ücretsiz

Etkinlik Detayları

Yarışmanın Konusu:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) ve İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) bu kez İstanbul için bir araya geldiler ve teması “İstanbul” olan ulusal fotoğraf yarışmalarının ilkinin konusunu “Dört Mevsim İstanbul” olarak 
belirlediler. 
Bu birlikteliğin sonucu olarak bu ilk yarışmamızda, dünyanın en büyük ve en önemli megapollerinden birisi olan İstanbul’umuzun, yılın Dört mevsiminde çekilmiş fotoğraflarından oluşacak seçkileri bir anlamda kayda geçecek, tarihe not düşülecek. Bu doğrultuda amacımız İstanbul’un güzelliğini mevsimler üzerinden dünyaya bir kez daha sunmak ve görsel belleği oluşturmak adına İstanbul’da dört mevsimi göstermektir.

Yarışmanın Kategorileri:
İstanbul’un kendine özgü “kent karakteristiği”ni ortaya koyan ve dört mevsimini (kış, ilkbahar, yaz, sonbahar) anlatan fotoğraflar, her mevsim için ayrı bir kategori olarak değerlendirilecektir.
A) Kış; İstanbul’da Kış aylarının kadrajlanacağı fotoğraflar.
B) İlkbahar; İstanbul’un İlkbahar hallerini kadrajlayan fotoğraflar,
C) Yaz; İstanbul’da Yaz ayını betimleyen fotoğraflar,
D) Sonbahar; İstanbul’da Sonbaharın esintilerini içeren fotoğraflar,

Katılım:
Seçici Kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları ile TFSF Temsilcisi, İBB Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Daire Başkanlığına bağlı Müdürlüklerin yöneticileri, MSGSÜ Fotoğraf Bölümü Yöneticileri ile İFSAK Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece 
yakınları dışında ülkemizde yerleşik tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. 

Katılım Şartları:

 •  Yarışmacılar belirtilen kategorilerin tümüne veya sadece bir tanesine veya birden fazla kategoriye başvurabilirler. Kategori sınırlaması yoktur.
 •  Yarışmaya baskı kabul edilmeyecektir. Fotoğraflar, aşağıda belirtilen detaylara istinaden CD/DVD’ye kaydedilerek gönderilecektir.
 •  Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı her kategori için en fazla dört (4) eser ile yarışmaya katılabilecektir. 
 •  Fotoğraflar renkli veya siyah/beyaz olarak sunulabilecektir. Fotoğraf Boyutları: Kısa kenar minimum 2000 piksel, jpg formatında, 300 dpi çözünürlükte ve en yüksek sıkıştırma kalitesinde olmalıdır.
 •  Fotoğraflara verilecek isim; 
 1.  Kategori İndisi (A veya B veya C veya D), 
 2.  6 Rakamdan oluşacak katılımcının rumuzu (Örneğin; 012345), 
 3.  Fotoğrafın sıra numarası olarak hazırlanmalıdır. 
 4.  Örneğin; A-012345-1.jpg, A-012345-2.jpg,..., D-012345-4.jpg.
 •  Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır.
 •  Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
 •  Teslim edilen fotoğrafların çekim tarihi 01.01.2010 tarihinden eski olmamalıdır.
 •  Daha önce başka yarışmalarda derece almış (birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon, özel ödül) fotoğrafların katılımı kesinlikle kural ihlali olarak sayılacaktır ve katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder.
 •  Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 
 1. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan, 
 2.  Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişilerin yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir (1) yıl kısıtlanır. 
 •  Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

Eserlerin Gönderilmesi: 

Fotoğraflar bir CD/DVD’ye kaydedilecektir.

 •  CD/DVD’nin üzerinde sadece katılımcının 6 rakamlı rumuzu yazılı olacaktır. Üzerinde “katılımcı rumuzu” yerine “katılımcı ismi” yazılan CD/DVD’ler yarışma dışı bırakılacaktır.
 •  Şartnamenin son sayfasında bulunan katılım formunun eksiksiz olarak doldurulması, CD/DVD ile birlikte kapalı bir zarfın içerisine konulması, zarfın üzerine sadece 6 rakamlı rumuzun yazılması gerekmektedir
 • CD/DVD ve katılım formunun içinde bulunduğu zarf, postada hasar görmeyecek şekilde paketlenip aşağıdaki adrese posta/kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir:
  İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK)
  Sayın Çetin Kaya,
  İstiklal Caddesi, Ayhan Işık Sokak, No: 34/2 Beyoğlu/İstanbul
  Tel: 0212-292 42 01

Diğer Hususlar:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Gönderilen CD/DVD’ler katılımcılara geri gönderilmeyecektir. Elenen CD/DVD’ler TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.   Yarışmada ödül alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Bu eserler İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin arşivinde saklanacaktır. Ödül ve mansiyon alan eserler ile satın alınan eserler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap, katalog, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilinir. Ayrıca yarışmada başarılı olan eserler TFSF yayını olan Almanak 2013 kitabında da yer alacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • Planlanan sergi için derece alan fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir. 
 • Fotoğraflar bastırıldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi arşivine kaldırılacak ve serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.
 • Yarışma sırasında TFSF Temsilcisi hazır bulunacaktır.
 • Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.
 • TFSF ONAY NO: 2012/97

Ödüller:

 Her kategori için: 

1.lik ödülü: 5000 TL

2.lik ödülü: 4000 TL

3.lik ödülü: 3000 TL

İBB Özel Ödülü: 2000 TL

MSGSÜ Özel Ödülü: 2000 TL

İFSAK Özel Ödülü: 2000 TL

Mansiyonlar (3 Ad): 1.500 TL X 3 Ad

Sergilemeler(20 Ad): 250 TL x 20 Ad

TAKVİM:
Son Başvuru tarihi: 15.11.2013
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 23.11.2013
Sonuçların Açıklanması: 26.11.2013
Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl: Aralık 2013

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Etkinlik Konuları