Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka Hukuku Eğitimi

Etkinlik Detayları

Eğitimin Amacı:
Yakın zaman önce yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında marka kavramı, marka tescili ve tescil engelleri, tescilli markadan doğan hakların kapsamı ve marka hakkına tecavüz halleri, markanın iptali ve hükümsüzlüğü, markanın hukuki işlemlere konu olması gibi pratikte öneme sahip konuları ele almayı hedeflemektedir. Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile getirilen değişikliklerin pratiğe olası etkilerinin yanı sıra, olduğu gibi korunan hükümlerin Yargıtay ve ABAD kararları ışığında incelenmesi amaçlanmaktadır.
Katılımcı Profili:
Avukatlar, stajyer avukatlar, hukukçular, marka vekilleri ve marka uzmanları katılabilirler.

Eğitim Kapsamı:

A- Marka ve Marka Hukuku Kavramları ve Markanın Fonksiyonları
B- Marka Tescili
1. Marka olarak Tescil Edilebilecek İşaretler
2. Marka Tescil Prosedürü
3. Mutlak Ret Nedenleri
4. Nispi Ret Engelleri
C- Marka Korumasının Kapsamı ve Marka Hakkına Tecavüz
1. Marka Hakkı Sahibinin Önlenmesini Talep Edebileceği Fiiller
2. Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Haller
3. Hakkı Tecavüze Uğrayan Marka Sahibinin İleri Sürebileceği Talepler
4. Marka Hakkına Tecavüze İlişkin Cezai Hükümler
D- Markanın Koruma Süresi ve Yenileme
E- Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali
1. Markanın Hükümsüzlüğü Halleri
2. Markanın İptali Halleri
3. Hükümsüzlüğün ve İptalin Etkisi
F- Markaların Hukuki İşlemlere Konu Olması
1. Lisans Sözleşmesi
2. Markanın Diğer Hukuki İşlemlere Konu Olması
G- Marka Hakkının Tükenmesi

Eğitimci:
Yrd. Doç. Dr. Özgür Arıkan

2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2010 yılında Manchester Üniversitesinde “Fikri Mülkiyet Hukuku” alanındaki LL.M. (Master of Laws) programını  tamamladı. Aynı yıl, Manchester Üniversitesinde Marka Hukuku alanında doktora çalışmasına başladı. 2015 yılında “The Expansion of Trade Mark Protection under Article 5(1)(a) of the European Trade Mark Directive and Its Impact on Paralel Importation” başlıklı doktora tezi ile doktor ünvanını aldı.2010 yılında 6005 Sayılı Kanun ile kurulan bir devlet üniversitesi olan, İstanbul Medeniyet Üniversitesinin Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim dalında yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Özel Hukuk Yüksek Lisans programında “Marka Hukuku” ve “Fikri Mülkiyet Hukuku”, Özel Hukuk İngilizce Yüksek Lisans programında “Trade Mark Law” ve “Intellectual Property Law” derslerini vermektedir.

Bu etkinliğin süresi geçmiş
Lebib Yalkın Merkez Ofis
İstanbul / Sarıyer
Huzur Mah, Barbaros Cad. No:78 4.Levent 34396 İstanbul
Etkinlik Konuları